ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

3. Novembris 2015 /Nr.43 (895)

Vides aizsardzības prasības Eiropas Savienības publiskā iepirkuma tiesībās
1 komentāri
Bac.iur.
Kristīne Gailīte
LU Juridiskās fakultātes maģistrante, zvērinātu advokātu biroja “Borenius” jurista palīdze 

Lai arī sabiedrībā tiek plaši uzsvērts vides tiesību nozīmīgums,1 ne vienmēr ir skaidrs, kā praksē iedzīvinātie vides aizsardzības veicināšanas mehānismi varētu potenciāli ietekmēt citas jomas, kas sabiedrībai ir vienlīdz svarīgas, piemēram, publiskā iepirkuma jomu. Zaļais publiskais iepirkums (turpmāk arī – ZPI) ir iespēja panākt videi draudzīgu risinājumu, tomēr tai pašā laikā ir jāspēj saprātīgi līdzsvarot vides aizsardzības mērķus un publiskā iepirkuma tiesību principus. Eiropas Savienības (turpmāk – ES) publiskā iepirkuma tiesības pieļauj un pat prasa vides aizsardzības prasību iekļaušanu publisko iepirkumu procedūrās. Tomēr vides prasību iekļaušana var radīt potenciālus publiskā iepirkuma tiesību principu pārkāpumus. Tādēļ autore apzinās iespējamos pārkāpumu riskus un iespējas no tiem izvairīties.

Ņemot vērā, ka katru gadu ES dalībvalstis kopumā publiskā iepirkuma mērķiem tērē vidēji 19% no iekšzemes kopprodukta2 un "publiskais iepirkums var veidot ražošanas un patēriņa tendences",3 ir skaidrs, ka jāpaplašina videi nekaitīgu ražojumu un pakalpojumu tirgus. Tādējādi ZPI "var kalpot kā "kritiskā masa" videi draudzīgo preču tirgus attīstībai".4 ES publiskā iepirkuma direktīvas5 atļauj iestādēm iekļaut iepirkuma procedūrā vides aizsardzības prasības, taču vienlaikus tiek norādīts, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas nodrošina pārredzamības, nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes principu ievērošanu, nodrošinot efektīvu konkurenci.6

Praksē ir bijuši gadījumi,7 kad saskaras vides tiesības ar uzņēmumu tiesībām uz brīvu konkurenci, ko nav izkropļojusi, piemēram, diskriminācijas aizlieguma principa vai pārredzamības principa pārkāpšana. Pārredzamības principa pārkāpumu Eiropas Savienības Tiesa konstatēja, piemēram, 2003. gada 4. decembra spriedumā lietā C-448/01 EVN AG Wienstrom GmbH8 (turpmāk – Wienstrom lieta). Līgumslēdzēja iestāde bija izsludinājusi ZPI par elektrības piegādi, iekļaujot piešķiršanas kritēriju, kura patiesumu pretendentu piedāvājumos iestādei nebija iespējams objektīvi pārbaudīt. Tādējādi inter alia tika pārkāpts pārredzamības princips.

 

Videi draudzīgs publiskais iepirkums ES tiesībās

Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD)9 11. pants paredz, ka, nosakot un īstenojot ES politiku un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību. Tātad tiek paredzēts t.s. vides prasību integrācijas princips.10 ES stabilai attīstībai nepieciešama augsta konkurētspēja ar mērķi panākt vides aizsardzību, un šis mērķis tiek integrēts ES politikā un darbībās. Tā kā vides prasības jāievēro, īstenojot jebkāda veida darbības ES, kas varētu būt saistītas ar vidi,11 autore secina, ka mērķis, uz kuru ES tiecas arī publiskā iepirkuma jomā, ir pastāvīga vides prasību iekļaušana publiskajos iepirkumos, tiecoties uz pēc iespējas plašāku ZPI piemērošanu.12 Tātad vides prasību integrācijas princips nozīmē pienākumu iekļaut vides prasības citās ES jomās,13 tostarp ES publiskā iepirkuma tiesībās.

LESD 11. pantā vienlīdz ar jau aplūkoto vides prasību integrācijas principu iekļauts ar to cieši saistītais ilgtspējīgas attīstības princips, kas ir viens no ES vides aizsardzības politikas vispārējiem mērķiem.

komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Homērs
3. Novembris 2015 / 14:37
13
ATBILDĒT
Atļaušos minēt, ka autore nav darbojusies kā pasūtītājs iepirkuma komisijās.
visi numura raksti
Vineta Čukste-Jurjeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Vai juridiska revolūcija sociālo tīklu un mākoņskaitļošanas pasaulē
2015. gada 6. oktobrī Eiropas Savienības Tiesa taisīja ļoti nozīmīgu spriedumu tā sauktajā Facebook lietā (precīzāk, lietā Schrems v. Data Protection Commissioner), kas atceļ "drošības zonas" (Safe Harbor) režīmu personas datu ...
1 komentāri
Sannija Matule
Juridiskā literatūra
Jauna literatūra mediācijas un sarunu procesa vadīšanai  
Aizvadītajā ceturtdienā, 29. oktobrī, notika Juridiskās koledžas apgādā izdotās grāmatas "Mediācija un sarunas" atvēršanas pasākums, kurā īpaša uzmanība tika veltīta ne vien jaunajam izdevumam un tā autoriem – Jānim Bolim un ...
Egons Rusanovs, Armands Smans
Skaidrojumi. Viedokļi
Operatīvās informācijas ietekme uz procesa virzītāja iekšējās pārliecības veidošanos
1 komentāri
Arta Snipe, Normunds Šlitke
Viedoklis
Mantojuma masa kā lietas dalībnieks civilprocesā
Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmais teikums nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Satversmē ietverto vispārējo principu konkretizē Civilprocesa likuma 1. panta pirmā daļa, ...
2 komentāri
Rasma Zvejniece, Augstākā tiesa
Informācija
Tieslietu padomes lēmumi
Tieslietu padome 26. oktobra sēdē apstiprināja Latgales rajona tiesu reorganizācijas plānu, nolēma sasaukt Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskajās vēlēšanās ievēlētu vairākus tiesnešu pašpārvaldes institūciju ...
AUTORU KATALOGS