ŽURNĀLS Numura tēma

1. Decembris 2015 /Nr.47 (899)

Juridiskā valoda saziņā ar iedzīvotājiem: kad saņemta atbilde, bet jāmeklē skaidrojums
3 komentāri

"Jurista Vārda" šī numura tēma veltīta valsts un pašvaldību iestāžu saziņai ar iedzīvotājiem. Būtībā jautājums ir par juristu un ierēdņu rakstītprasmi cilvēkiem saprotamā valodā. Redakcijas rīcībā ir dažas ne visai veiksmīgas vēstules, kuras adresātiem izraisījušas sašutumu un neizpratni. Publicējam tās bez personas datiem, dzīvesvietas adreses, kas varētu identificēt konkrētu cilvēku, atstājot vēstuļu sagatavotāju uzvārdus.

Piemērs no kādas atbildes: "(..) pārvalde brīdināja Jūs par administratīvā procesa uzsākšanu Jūsu izslēgšanai no palīdzības saņemšanas dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām 7. reģistra sakarā ar to, ka atbilstoši saistošo noteikumu (..). Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 4. punktu, pārvalde nolemj izbeigt administratīvo lietu par Jūsu izslēgšanu no iepriekš minētā palīdzības saņemšanas reģistra."

Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, tiesībsargs Juris Jansons, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore Irina Ļitvinova un Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors Jānis Liepiņš aptaujā sniedz skaidrojumu, kā rīkoties, ja tiek saņemtas iestāžu atbildes, kurās grūti izprast lietas būtību, un kas būtu jādara, lai uzlabotu valsts un pašvaldību iestāžu saziņu ar iedzīvotājiem.

Šāda veida saziņa ar iedzīvotājiem vērtējama negatīvi

LIBINA-EGNERE

Dr.iur. Inese Lībiņa-Egnere, 12. Saeimas priekšsēdētājas biedre

Latvijas Republikas Satversmes 90. pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Juridiskajā literatūrā pamatoti norādīts, ka Satversmes 90. pantā minēto tiesību loks neaprobežojas ar tiesību normām un normatīvajiem aktiem. 90. pants garantē privātpersonai tiesības būt informētai par savām tiesībām arī individuālu tiesisku attiecību ietvaros.

Privātpersonai ir jāzina, kādas tiesiskās sekas rodas, radīsies vai var rasties no noteiktiem juridiskiem faktiem vai noteiktas rīcības, lai viņa varētu izdarīt apzinātu izvēli un vajadzības gadījumā pielāgot savu rīcību.1 Attiecībā uz tiesību normām Satversmes tiesa ne vienu reizi vien norādījusi, ka Satversmes 90.

komentāri (3)
3 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
sm.
2. Decembris 2015 / 00:21
1
ATBILDĒT
Vēl paradoksāli (tieši šodien ar kolēģiem runājām), ka juristi pārmet citiem to, ko paši dara. Tik acīmredzami. Sākot jau ar studiju laikiem, kad pasniedzēji neievēro studentu tiesības. Tad darba dzīvē, kad paši veido likumus interpretāciju vietā vai raksta komentārus par stila kļūdām (un pat ne kļūdām).

Daži mani novērojumi par iespējamiem cēloņiem: 1) nekritiska attieksme pret sevi; 2) zemas algas valsts pārvaldē (palasīsim ZAB apkopojumus un redzēsim tīru valodu); 3) iegājies rakstības stils ilglaicīgiem ierēdņiem (piemēram, vadītājs uzdod uzrakstīt „to pašu, tikai garāk”); 4) Valsts valodas centram līdzīgs domu gājiens, kad cilvēks principā nelietotu vārdu „gājiens” šajā teikumā (parasti tieši vienkārši vārdi, nevis precīza semantiskā izteiksme visskaidrāk pasaka domu); 5) iestāde objektīvi nevar sniegt konkrētāku atbildi; 6) iestādes vēlme izvairīties no sekām, tostarp tikt pārprastai pārāk kategoriskas izteiksmes gadījumā, ja adresāts to pieņems kā likumu; 7) liels darba apjoms, kādēļ izmanto standartizētas atbildes.

Jānošķir AA no atbildes uz iesniegumu. AA parasti ir diezgan sakarīgi. Problēmas ar izplūšanu un nekonkrētību ir galvenokārt atbildēs uz iesniegumiem.
Ugis Zeltins
1. Decembris 2015 / 23:56
3
ATBILDĒT
Liela daļa vainas pienākas latviešu literatūras skolotājām ar dzintara brošu: viņas nesoda un bieži pat apbalvo garus teikumus, ciešamās kārtas un nedisciplinētas "savukārt" / "kā arī " / "tādējādi" / "turklāt" tipa pārejas.
mazgudrais > Ugis Zeltins
2. Decembris 2015 / 16:27
3
ATBILDĒT
protams, protams, rakstām nepaplašinātus teikumus un viss būs kārtībā
visi numura raksti
Linards Muciņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts amatpersonas statuss maksātnespējas administratoriem: problemātiskie aspekti
Latvijas tiesu varas sistēma, kā arī Latvijas komercdarbības joma, neskatoties uz 25 gadu attīstību pēc neatkarības atjaunošanas, joprojām atrodas bērna autiņos. Daudzu tiesību institūtu ieviešanas process apzināti vai neapzināti ...
26 komentāri
Notikums
Tieslietu nozares svētku pasākuma kopbilde
Rihards Gulbis
Tiesību politika
Lietas jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem nav alternatīva apelācijai vai kasācijai
Augstākās tiesas Civillietu departaments šogad atzinis par pamatotiem un apmierināmiem tikai divus pieteikumus nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, kaut gan šādu pieteikumu skaits, ...
Dace Šulmane
Akadēmiskā dzīve
Rīgas Stradiņa universitātes jaunie tiesību doktori
2015. gads Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē bijis zinātniski piesātināts, jo veiksmīgi savus promocijas darbus aizstāvējuši seši jaunie zinātnieki, iegūstot tiesību doktora grādu. Latvijas tiesību doktoru pulkam ...
Dina Gailīte
Juridiskā literatūra
Latvijas krimināltiesību literatūras klasika – atkārtotā izdevumā
VAS "Tiesu namu aģentūra" grāmatu apgāds piedāvā iegādāties divus pārizdotus un ar mūsdienu komentāriem papildinātus starpkaru perioda izcilākā Latvijas krimināltiesībnieka prof. Dr.iur. Paula Minca darbus krimināltiesībās – ...
AUTORU KATALOGS