ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

29. Marts 2016 /Nr.13 (916)

Vai vienlīdzības princips ir piemērojams, ja salīdzināmā situācija ir prettiesiska
Mg. iur.
Mārtiņš Pētersons
zvērināta advokāta palīgs advokātu birojā “Cobalt” 

Tiesības uz vienlīdzību ir vienas no fundamentālākajām pamattiesībām. Daudzi tiesību zinātnieki uzskata, ka tieši vienlīdzības ideja ir pamatā taisnīguma koncepcijai.1 Latvijā vienlīdzības princips konstitucionālā līmenī ir nostiprināts Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmajā teikumā, kas paredz, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Šā principa uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu īstenota tāda tiesiskas valsts prasība kā likuma aptveroša ietekme uz visām personām un lai likums tiktu piemērots bez jebkādām privilēģijām.2

Vienlīdzības princips ir jāievēro, gan radot tiesību normas, gan tās piemērojot konkrētā gadījumā.3 Tiesu praksē ir skaidrots, ka vienlīdzības principam ir gan materiāltiesiskais aspekts (vienlīdzība likuma priekšā), gan procesuāltiesiskais aspekts. No procesuālo tiesību viedokļa vienlīdzības princips nosaka, ka, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem – atšķirīgus lēmumus).4 Šādā nozīmē vienlīdzības princips ir nostiprināts Administratīvā procesa likuma 6. pantā.

Šajā rakstā atbilstoši šā principa procesuāltiesiskajam aspektam tiks analizēta vienlīdzības principa piemērošana administratīvajā procesā. Turklāt, tā kā vienlīdzības princips jau ir plaši analizēts tiesību doktrīnā un arī tiesu praksē, rakstā plašāka uzmanība tiks pievērsta tikai vienam ar šā principa piemērošanu saistītam jautājumam. Proti, autors meklēs atbildi uz jautājumu, vai vienlīdzības princips administratīvajā procesā var tikt piemērots arī tad, ja salīdzināmā situācija ir prettiesiska.

Rakstu sagatavot autoru pamudināja dalība administratīvajā procesā, kurā kāda valsts pārvaldes iestāde no piemērojamo tiesību normu viedokļa analoģiskos apstākļos vairākkārt izdeva vienāda satura administratīvos aktus, taču tad nolēma savu praksi mainīt, izdodot privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu. Kā šādas prakses maiņas pamatojumu iestāde norādīja vienīgi to, ka iepriekšējā prakse bijusi prettiesiska, tādēļ vienlīdzības princips šādā gadījumā privātpersonu neaizsargā. Minētais administratīvais process ir noslēdzies, tāpēc šā raksta mērķis nav pamatot autora pozīciju kādā konkrētā administratīvajā lietā, bet gan tikai rosināt teorētisku diskusiju.

 

Šā brīža pieeja

2003. gadā tika publicēts Egila Levita raksts "Par tiesiskās vienlīdzības principu. Par līdztiesību likuma un tiesas priekšā un diskriminācijas aizliegumu. Par Satversmes 91. pantu",5 kuram ir bijusi un joprojām ir milzīga nozīme, veidojot Latvijas juristu izpratni par vienlīdzības principa teorētiskajiem aspektiem un tā piemērošanu praksē. Minētajā rakstā, atsaucoties uz Vācijas Federālās Administratīvās tiesas un Šveices Federālās tiesas praksi, secināts, ka tiesiskās vienlīdzības princips nerada tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, ja salīdzināmā situācija ir prettiesiska.6 Tāds pats secinājums vēlāk tika norādīts arī Satversmes 91. panta komentārā7 un Administratīvā procesa likuma 6.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Cēloniskā sakara izpratnes jautājumi civiltiesību kontekstā
Latvijas tiesu prakse apliecina, ka cēloniskā sakara konstatēšanas jautājumi ir nozīmīgi, bet ne vienmēr tikuši Latvijas tiesu praksē attiecīgi novērtēti un risināti. Diskutabla būtu līdz šim Latvijas civiltiesību literatūrā ...
Dina Gailīte
Informācija
Valsts valoda – sabiedrības integrācijai un valsts drošībai
Latviešu valoda ir Latvijas kā nacionālas valsts identitātes sastāvdaļa, viens no valsts mērķiem ir latviešu valodas pastāvēšana un attīstība (skat. Satversmes preambulu). Vienlaikus latviešu valoda ir Latvijas sabiedrības ...
Tiesību politika
Valsts prezidents aicina Saeimu atkārtoti izvērtēt iecerētos grozījumus Krimināllikumā
"Lai nepieļautu iespēju vērsties pret cilvēka pamattiesībām, aicinu skaidri noteikt, ka kriminālatbildība var iestāties par antikonstitucionālu darbību. No Krimināllikuma normu teksta ikvienam ir jāsaprot, kādas darbības turpmāk būs ...
Sandis Karelis
Jurista vizītkarte
Sandis Karelis
Gatis Litvins
Informācija
Notāru kopsapulcē: par procesu un rīcības politikas kvalitāti
Šā gada 18. martā notika zvērinātu notāru (turpmāk – notāri) ikgadējā kopsapulce, kurā piedalījās 85 no 108 notāriem. Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Stīpniece sniedza pārskatu par padomes darbību, ...
AUTORU KATALOGS