ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

12. Aprīlis 2016 /Nr.15 (918)

Darbnespējīgas personas jēdziena saturs Krimināllikuma 40. panta otrajā daļā
1 komentāri
Dr. iur.
Jānis Neimanis
LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis 

Krimināllikumā noteikts, ka piespiedu darbs ir viens no Latvijā piemērojamiem kriminālsoda veidiem, kas nav piemērojams darbnespējīgām personām (Krimināllikuma 40. pants. Piespiedu darbs). Jautājums par to, kas saprotams ar jēdzienu "darbnespējīga persona", ieguvis konkrētas un specifiskas aprises Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta attiecīgās normas tulkojumā. Vairākos nolēmumos ticis atzīts, ka vecuma pensionāram nevar noteikt piespiedu darbu kā soda veidu. Tas pamatots ar atziņu, ka darbnespējīgas personas ir invalīdi, pensionāri, grūtnieces u.c. Pensionāru atzīšana a priori par darbnespējīgām personām liecina par pastiprinātu nepieciešamību būt piesardzīgiem citu tiesību normu regulējuma sistēmiskā attiecināšanā uz darbnespējas jēdzienu Krimināllikumā. Jēdzieniska identitāte vai līdzība var maldināt un novest pie neadekvāta tiesību piemērošanas rezultāta.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments vairākos lēmumos konsekventi atzinis, ka ar jēdzienu "darbnespējīga persona" Krimināllikuma 40.

komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
mjā
12. Aprīlis 2016 / 08:52
0
ATBILDĒT
Bingo!
Piebildīšu, ka,piemēram, saskaņā ar speciālo likumu Bērniem var piemērot šādus audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus:uzlikt par pienākumu ar savu darbu novērst radītā kaitējuma sekas;uzlikt par pienākumu veikt sabiedrisko darbu;
Ar ko atšķiras pensionāra un bērna darba nespēja?
visi numura raksti
Maira Čentoricka, Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Jaunais tiesu ekspertu likums
Raugoties no tiesību politikas plānošanas viedokļa, Tieslietu ministrija ir vadošā iestāde tiesu ekspertīžu politikas jomā.1 2007. gada 1. jūlijā stājās spēkā Tiesu ekspertu likums, kas bija pirmais normatīvais akts, kas ...
1 komentāri
Dina Gailīte
Juridiskā literatūra
Oriģināls skatījums uz tiesas procesa būtību un uzdevumiem
Šī gada 1. aprīlī Augstākajā tiesā tika atvērta grāmata "Dialoga loma tiesas spriešanā". Tās autors ir tiesību zinātņu doktors Gatis Bārdiņš, monogrāfijas pamatā ir viņa promocijas darbs par šo pašu tēmu. Grāmatas ...
Sannija Matule
Informācija
Latvijas tieslietu sistēma uzņēmēju vērtējumā
Aprīļa beigās Tieslietu padomē ir ieplānota šā gada sākumā veiktas aptaujas prezentācija, izvērstāk atklājot Latvijas uzņēmēju viedokli par tieslietu sistēmu. Kā liecina "Jurista Vārda" rīcībā nodotā aptaujas ziņojuma ...
Jānis Baumanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Nodoma interpretācijas problemātika krimināltiesībās
2013. gada 1. aprīlī stājās spēkā 2012. gada 13. decembrī Saeimā pieņemtais likums "Grozījumi Krimināllikumā", ar kuru Krimināllikuma 9. pants tika izteikts jaunā redakcijā. Līdz grozījumu izdarīšanai Krimināllikuma 9. pantā ...
1 komentāri
Agita Rudziša
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības tikt aizmirstam un to ietekme uz tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību
Kopš 2014. gada 13. maija ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu Google Spain lietā interneta meklētājprogrammām Eiropas Savienībā ir jānodrošina personas datu papildu aizsardzība.
AUTORU KATALOGS