ŽURNĀLS Numura tēma

15. Augusts 2017 /Nr.34 (988)

Tūrisms un likumi. Cik viegli un ērti strādāt jeb – vai likumdošana palīdz lauku tūrismam
Ingrīda Smuškova
biedrības "Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju organizāciju asociācija "LATTŪRINFO"" valdes priekšsēdētāja, Tukuma tūrisma informācijas centra vadītāja 

Domājot par tūrismu ārpus Rīgas, jāpiebilst, ka tūrisma uzņēmumu biznesa tipi mazpilsētās un laukos atšķiras no "lielā tūrisma" galvaspilsētā un lielajās pilsētās, bet tos tāpat ietekmē "globālās" valsts pārmaiņu idejas (runa ir par nodokļu sistēmu un birokrātiskām prasībām), kā arī par to, kas ir tūrisma informācijas centrs šajās vietās.

Lauku tūrisma uzņēmējdarbība

Pašvaldību atbalstu uzņēmējdarbībai nosaka likums "Par pašvaldībām", pieļaujot iespējas ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmēru, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas (14. pants), izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, izvirzot mērķus un virzienus tūrismā, kā arī iezīmējot tajās tūrisma attīstības zonas, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, kā arī tām tiek dota iespēja sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu (15. pants).

Formāli šis atbalsts parasti rezultējas kāda uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista amata un/vai tūrisma informācijas centra (TIC) izveidošanā, kuri attiecīgi var konsultēt uzņēmējus, kā arī strādāt kopīgi ar citiem speciālistiem pie pašvaldības attīstības plānu izstrādes, tādā veidā iekļaujot tajā uzņēmēju intereses, vēlmes un redzējumu, un organizēt dažādas uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes. Pašvaldības var veidot pašas savus biznesa inkubatorus vai tamlīdzīgus veidojumus, atbalstīt uzņēmējdarbības klubus, piešķirt nodokļu un nodevu atlaides. Tradicionāls atbalsts ir arī infrastruktūras izveide un sakārtošana esošajās un jaunveidojamajās teritorijās (pievedceļi, komunikācijas utt.), piedāvājot teritoriju investoriem vai citādi atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Taču praksē visbiežāk šo atbalstu, kas saistīts ar ekonomiskiem ieguvumiem, izmanto lielie ražošanas uzņēmēji, nevis lauku tūrisma pārstāvji.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ekonomikas ministrija, Liepājas pilsētas dome, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, Jēkabpils pilsētas dome
Numura tēma
Tūrisma tiesības drošai un mierīgai atpūtai
Vasara Latvijā ir gan atvaļinājumu, gan arī tūrisma sezona. Lielākā daļa no mums šajā laikā meklē iespējas atpūsties un pilnībā atslēgties no darba un ikdienas. Tiem, kas atpūtu meklē ārpus valsts, tiesību jautājumu ...
Jurista Vārds
Informācija
Eiropas Komisijas reakcija uz Polijas tieslietu reformu
Jau ilgāku laiku Polijas reformu, kas tieši skar tiesu varas neatkarību, virziens un attīstība raisījusi nopietnu satraukumu visā Eiropā, kā arī daudzās starptautiskajās organizācijās. Pie varas esošās partijas centieni mainīt ...
Veronika Sajadova
Informācija
Par INSOL Europe Austrumeiropas valstu komitejas konferenci Budapeštā
Šī gada 12. maijā Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā norisinājās starptautiskās organizācijas INSOL Europe gadskārtējā Austrumeiropas valstu komitejas konference, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu. INSOL Europe ir dibināta ...
Ieva Baldiņa-Brūklīte, Elīna Krecele-Germane
Numura tēma
Jaunais tūrisma pakalpojumu regulējums: kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma jēdzieni
Mainoties ceļojumu tirgus struktūrai, ceļojumu iegādes principiem, ceļojumu pakalpojumu apvienošanas veidiem un pārdošanai tiešsaistē, ir mainījies veids, kā ceļotāji organizē savas brīvdienas, un līdz ar to ir parādījušies jauni ...
Jānis Kucenko
Numura tēma
Termiņš aviopasažiera tiesību realizācijai: vai Augstākās tiesas nostāja ir pamatota
Nolūkā stiprināt aviopasažieru interešu aizsardzību Eiropas Parlaments 2004. gada 11. februārī ir pieņēmis Regulu (EK) Nr. 261/20041 (turpmāk tekstā – Regula). Cita starpā Regula paredz Eiropas Savienībā vienotu un tieši ...
AUTORU KATALOGS