ŽURNĀLS Numura tēma

15. Augusts 2017 /Nr.34 (988)

Jaunais tūrisma pakalpojumu regulējums: kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma jēdzieni

Mainoties ceļojumu tirgus struktūrai, ceļojumu iegādes principiem, ceļojumu pakalpojumu apvienošanas veidiem un pārdošanai tiešsaistē, ir mainījies veids, kā ceļotāji organizē savas brīvdienas, un līdz ar to ir parādījušies jauni veidi, kā pakalpojumu sniedzēji palīdz ceļotājiem veidot individuālas ceļojumu pakalpojumu kombinācijas, praksē radot neskaidrības, vai spēkā esošais regulējums attiecas uz šādām kombinācijām, kā arī situācijas, kad spēkā esošais regulējums neaptver jaunās ceļojumu kombinācijas.1 Tādējādi, lai aizsargātu ceļotāju tiesības, 2015. gada 25. novembrī tika pieņemta un 2015. gada 31. decembrī stājās spēkā Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē apspriestā2 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK3 (turpmāk – Direktīva). Dalībvalstīm Direktīvas prasības jāievieš likumdošanā līdz 2018. gada 1. janvārim ar pārejas periodu prasību piemērošanai līdz 2018. gada 1. jūlijam. Direktīva atceļ līdz šim spēkā esošo, bet mūsdienu situācijai vairs neatbilstošo regulējumu – Padomes 1990. gada 13. jūnija direktīvu par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām,4 kuras prasības ieviestas Tūrisma likumā5 un spēkā esošajos Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību".

Latvijā patlaban Ekonomikas ministrijas vadībā norit intensīvs darbs pie Direktīvas prasību pārņemšanas, un ir izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā",6 kas nodots starpinstitūciju saskaņošanai.

Tā kā Latvijas normatīvie akti, kuros tiek pārņemta Direktīva, vēl ir izstrādes stadijā, šī raksta mērķis ir analizēt Direktīvas prasības, uzsvaru liekot uz mainīto komplekso tūrisma pakalpojumu definīciju un jauno tūrisma pakalpojuma veidu – saistīto tūrisma pakalpojumu. Jāņem vērā, ka Direktīva ir maksimālās harmonizācijas direktīva,7 kura nepieļauj stingrāku prasību noteikšanu Direktīvas piemērošanas jomā, izņemot konkrētus Direktīvā paredzētus gadījumus.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ekonomikas ministrija, Liepājas pilsētas dome, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, Jēkabpils pilsētas dome
Numura tēma
Tūrisma tiesības drošai un mierīgai atpūtai
Vasara Latvijā ir gan atvaļinājumu, gan arī tūrisma sezona. Lielākā daļa no mums šajā laikā meklē iespējas atpūsties un pilnībā atslēgties no darba un ikdienas. Tiem, kas atpūtu meklē ārpus valsts, tiesību jautājumu ...
Jurista Vārds
Informācija
Eiropas Komisijas reakcija uz Polijas tieslietu reformu
Jau ilgāku laiku Polijas reformu, kas tieši skar tiesu varas neatkarību, virziens un attīstība raisījusi nopietnu satraukumu visā Eiropā, kā arī daudzās starptautiskajās organizācijās. Pie varas esošās partijas centieni mainīt ...
Veronika Sajadova
Informācija
Par INSOL Europe Austrumeiropas valstu komitejas konferenci Budapeštā
Šī gada 12. maijā Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā norisinājās starptautiskās organizācijas INSOL Europe gadskārtējā Austrumeiropas valstu komitejas konference, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu. INSOL Europe ir dibināta ...
Ingrīda Smuškova
Numura tēma
Tūrisms un likumi. Cik viegli un ērti strādāt jeb – vai likumdošana palīdz lauku tūrismam
Domājot par tūrismu ārpus Rīgas, jāpiebilst, ka tūrisma uzņēmumu biznesa tipi mazpilsētās un laukos atšķiras no "lielā tūrisma" galvaspilsētā un lielajās pilsētās, bet tos tāpat ietekmē "globālās" valsts pārmaiņu idejas ...
Jānis Kucenko
Numura tēma
Termiņš aviopasažiera tiesību realizācijai: vai Augstākās tiesas nostāja ir pamatota
Nolūkā stiprināt aviopasažieru interešu aizsardzību Eiropas Parlaments 2004. gada 11. februārī ir pieņēmis Regulu (EK) Nr. 261/20041 (turpmāk tekstā – Regula). Cita starpā Regula paredz Eiropas Savienībā vienotu un tieši ...
AUTORU KATALOGS