ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

12. Decembris 2017 /Nr.51 (1005)

Interneta pakalpojumu sniedzēju atbildība par autortiesību pārkāpumiem digitālajā vidē
Mg. iur.
Kristīne Gailīte
zvērinātu advokātu biroja “Cobalt” jaunākā juriste, Eiropas Koledžas (College of Europe) maģistrante 

Internets piedāvā daudz iespēju – to var izmantot gan tiesiskiem, gan arī prettiesiskiem mērķiem. Daži no tiesiskajiem mērķiem ir pašizpausme, izglītība, nodarbinātība, tirdzniecība, taču nereti notiek arī citu cilvēku tiesību aizskaršana, tostarp autortiesību aizskārumi,1 un arvien pieaug nepieciešamība pēc autortiesību aizsardzības mehānismiem internetā.2

Autortiesību īpašniekiem piemīt ekskluzīvas tiesības kontrolēt savu darbu izplatīšanu, bet tas savukārt ierobežo citu personu tiesības, jo tām pirms darbu izmantošanas ir jāsaņem īpašnieka atļauja.3 Īpašnieki, lai aizsargātu savas tiesības, bieži vēršas pret starpniekiem – interneta pakalpojumu sniedzējiem – un panāk viņu atbildības iestāšanos par darbībām, ko veikušas ar interneta pakalpojumu sniedzēju tieši nesaistītas personas.4 Taču tas ne vienmēr ir pats efektīvākais un samērīgākais risinājums, un tiek aizskartas interneta pakalpojumu sniedzēju tiesības sniegt pakalpojumu un izplatīt informāciju, kā arī sabiedrības tiesības saņemt informāciju. Autore noskaidros, kādā veidā minētās tiesības praksē mēģināts līdzsvarot, un pierādīs, ka pastāv citi – efektīvāki un samērīgāki – tiesību līdzsvarošanas veidi.

 

1. Tiesību līdzsvarošana: autortiesības pret izpausmes brīvību internetā

Skaidrs, ka valsts pārvalde uz tehnoloģiskām izmaiņām atbild lēni.5 Taču jomas nodošana pašregulācijai, kaut arī ir elastīgāka un noteikti ātrāka nekā jebkura valsts reakcija, var radīt apdraudējumu demokrātiskām vērtībām.6 Lai arī liberālāku uzskatu piekritēji varētu atbalstīt pašregulāciju, tomēr valstīm saskaņā ar to starptautiskajām saistībām ir pienākums aizsargāt autortiesības – gadījumā, ja valsts nenodrošina autoru aizsardzību pret trešo personu prettiesisku rīcību tās jurisdikcijā, tā citastarp ir pārkāpusi arī savas starptautiskās saistības.7 Tātad līdzsvars rodams kaut kur pa vidu.

Autore apskatīs piekļuves bloķēšanu un civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus kā visbiežāk izmantotos minēto tiesību līdzsvarošanas mehānismus un analizēs nākotnē perspektīvāko un vēlamāko mehānismu – sadarbības veicināšanu starp interneta pakalpojumu sniedzējiem un autortiesību īpašniekiem. Autore apzinās, ka ir iespējami arī citi risinājumi, piemēram, reģistrācijas vai licencēšanas prasību piemērošana un administratīvā pārkāpuma process, taču apjoma ierobežojumu dēļ detalizētāk apskatīs tikai minētos trīs.

1.1. Piekļuves bloķēšana

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT) ir norādījusi, ka tiesības piekļūt internetam ietilpst vārda un informācijas brīvības garantijā, un internetam ir būtiska nozīme piekļuvei informācijai un tās izplatīšanai.8 Bet Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. panta komentārā norādīts, ka vispārējs aizliegums, kas nav balstīts uz saturu, interneta vietņu darbībai un sistēmām nav atļauts.9

Piekļuves bloķēšana mājaslapām, kurās prettiesiski ievietots ar autortiesībām aizskarts darbs, visbiežāk tiek īstenota tieši kriminālprocesa ietvaros. Var piekrist, ka kriminālprocesuālajai intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai ir vairāki trūkumi, tostarp, ka tiesību aizsardzības iestāžu darbinieki var nebūt visai aktīvi un profesionāli intelektuālā īpašuma tiesībās, taču vienlaikus nav šaubu arī par to, ka kriminālprocess ir piemērotāks gadījumā, ja runa ir par liela mēroga pirātismu, kad primārā ir nevis tiesību īpašnieka ekonomiskā interese, bet gan cīņa ar noziedzību.10

Lietā Nr. C-610/15 Stichting Brein EST pirmo reizi vērtēja nevis bloķēšanas rīkojuma tiesiskumu, bet gan tieši to, vai interneta starpniekam var noteikt atbildību par autortiesību pārkāpumu.

Taču, autores ieskatā, piekļuves bloķēšana ir viens no neefektīvākajiem un nesamērīgākajiem risinājumiem – tā ne tikai liedz piekļuvi noteiktam saturam internetā, bet arī var radīt citas nelabvēlīgas sekas: 1) interneta lietotāju izpausmes brīvības ierobežojumu, it īpaši tiesības saņemt informāciju un idejas;11 2) mājaslapas operatora izpausmes brīvības ierobežojumu, it īpaši tiesības dalīties ar informāciju un idejām;12 3) interneta pakalpojumu sniedzēja, pret kuru tiek vērsts mājaslapas bloķēšanas rīkojums, izpausmes brīvības ierobežojumu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Baiba Bakmane, Sandijs Statkus
Skaidrojumi. Viedokļi
Pašvaldību pieteikumu izvērtēšana Satversmes tiesā
Pēdējo gadu laikā pašvaldību domes (turpmāk – pašvaldības) Satversmes tiesā ir iesniegušas vairākus pieteikumus. Tajos lūgts tiesai sniegt savu vērtējumu par visdažādākajiem tiesību jautājumiem – gan tādiem, kuri ir vairāk ...
Jurista Vārds
Juridiskā literatūra
Dubulta jubileja žurnālam “Administratīvā un Kriminālā Justīcija”
Šī gada otrajā pusē iznāca žurnāla "Administratīvā un Kriminālā Justīcija" 80. laidiens, turklāt 2017. gadā aprit arī šī izdevuma divdesmitā gadskārta. Savulaik – 1997. gadā – dibināts kā Latvijas Policijas akadēmijas ...
Reinis Bērziņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Ieroču direktīvas labums vai ļaunums nacionālajam regulējumam
Raksts ir tapis kā atbilde A. Melkera rakstam "Jurista Vārdā" (29.08.2017.) "Jauni izaicinājumi Latvijas nacionālajam ieroču aprites tiesiskajam regulējumam" (turpmāk – A. Melkera raksts). Autors ir sporta šāvējs IPSC1 disciplīnā jeb, ...
4 komentāri
Labklājības ministrija
Tiesību politika
Pārskats par izmaiņām sociālajā jomā 2018. gadā

Kā ik gadu, arī šoreiz, tuvojoties jaunam kalendārajam gadam, Labklājības ministrija ir sagatavojusi un pagājušajā nedēļā publiskojusi pārskatu par izmaiņām sociālajā jomā 2018. gadā.

Erlens Ernstsons
Jurista vizītkarte
Erlens Ernstsons
AUTORU KATALOGS