ŽURNĀLS Numura tēma

13. Marts 2018 /Nr.11 (1017)

Tiesvedības apturēšana civillietā sakarā ar krimināllietu
Dr. iur.
Jānis Kubilis
advokāts ZAB "Vilgerts" 

Ņemot vērā, ka persona, izdarot noziedzīgu nodarījumu, var vienlaikus arī radīt kaitējumu citai personai, nereti ir iespējama situācija, kurā viena un tā paša nodarījuma izdarīšanas rezultātā tiek ierosināts kriminālprocess, kā arī cietušais ceļ prasību par radītā kaitējuma kompensēšanu. Personai, kurai nodarīts kaitējums citas personas prettiesiskas rīcības rezultātā, ir tiesības uz kompensāciju, un šādas tiesības cietušajam izriet no materiālajām tiesību normām.1 Taču, lai efektīvi un pilnvērtīgi nodrošinātu minēto tiesību aizsardzību, procesuālajām tiesībām nevajadzētu tikt iztulkotām un piemērotām tādā veidā, kas neattaisnojami un nesamērīgi ierobežo cietušā tiesības.

Gadījumos, kad noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīts kaitējums citai personai, persona, kura krimināllietā atzīta par cietušo, ir tiesīga lūgt piedzīt kompensāciju gan atbilstoši Kriminālprocesa likuma 26. nodaļas noteikumiem, gan arī tiesīga celt prasību atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem. Kā norādīts tiesību doktrīnā, kompensācija krimināllietā ir atlīdzība, kas vienlaikus pildītu gandarījuma sniegšanas funkciju cietušajam par trīs veidu kaitējumiem: morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu, ja tāds ir bijis.2

Var izveidoties situācijas, kurās civillieta sakarā ar celto prasību tiek ierosināta pirms krimināllietas, ja, piemēram, kaitējumu radošo darbību noziedzīgais raksturs tiek atklāts vēlāk,3 vai sakarā ar to, ka jautājums par civillietas ierosināšanu tiek izlemts ātrāk, prasītājs lūdzis nodrošināt prasību pirms vai pēc prasības celšanas un citu apstākļu dēļ.

Lai arī civillietu un krimināllietu savstarpējā mijiedarbībā ir saskatāmas iespējas normatīvo regulējumu un tiesību piemērošanas praksi pilnveidot, piemēram, jautājumā par civiltiesiska strīda interpretācijas robežām, lemjot par krimināllietas ierosināšanu, nemantiskā kaitējuma kompensāciju apmēra noteikšanā kriminālprocesā, šajā rakstā uzmanība tiks veltīta jautājumam par tiesvedības apturēšanu civillietā sakarā ar krimināllietu, kura ierosināta saistībā ar nodarījumu, kas kā citas personas tiesības un tiesiskās intereses aizskarošs ir vienlaikus arī prasības pamats ierosinātajā civillietā.

34
VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Kriminālprocesa likums  
— likumi.lv —
Civilprocesa likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Satversmes tiesa
Notikums
Satversmes tiesa tiekas ar Francijas juridisko eliti
Satversmes tiesas un Francijas Valsts padomes sadarbības ietvaros no 28. februāra līdz 2. martam Satversmes tiesas delegācija Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles vadībā oficiālā vizītē viesojās Parīzē, Francijā. ...
2 komentāri
Dina Gailīte
Informācija
Egils Levits turpinās pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības Tiesā
Sakarā ar 14 tiesnešu un piecu ģenerāladvokātu pilnvaru termiņa beigām 2018. gadā, Eiropas Savienības Tiesā (EST) šogad notiek vairāku tiesnešu un ģenerāladvokātu pilnvaru pagarināšana, kā arī jaunu amatpersonu iecelšana. Pēc ...
Māris Leja
Numura tēma
Krāpšanas un piesavināšanās norobežošana no civiltiesiska delikta
Krimināltiesību saikne ar citām tiesību nozarēm ir kompleksa. No vienas puses, tiesību vienotība prasa, lai krimināltiesības neatzītu par krimināli sodāmu to, ko atļauj citas tiesību nozares: krimināltiesības ir simtprocentīgi ...
Armands Smans
Numura tēma
Civiltiesiskās un krimināltiesiskās atbildības savstarpējā mijiedarbība un nošķiršana
Kriminālatbildība ir pats smagākais juridiskās atbildības veids.1 Tiesību doktrīnā kriminālatbildība tiek skaidrota kā fiziskai personai valsts vārdā uzlikts piespiedu pienākums par izdarīto noziedzīgo nodarījumu atbildēt saskaņā ...
Evija Novicāne
Numura tēma
Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrības novešanu līdz maksātnespējai
Pirms dažiem gadiem veiktā pētījumā secināts, ka valstīs ar augstu ekonomiskās attīstības līmeni noteicošie faktori, kas ietekmē uzņēmuma nonākšanu līdz maksātnespējai, ir uzņēmuma vecums, lielums un pieejamie resursi. ...
12 komentāri
AUTORU KATALOGS