ŽURNĀLS Tiesību prakse

13. Marts 2018 /Nr.11 (1017)

Eiropas Savienības Tiesas spriedums Achmea lietā
2 komentāri
LL.M
Toms Krūmiņš
Rīgas Juridiskās augstskolas un Kopenhāgenas Universitātes doktora grāda kandidāts, konsultants zvērinātu advokātu birojā "Cobalt" 

Tieši pirms nedēļas, 2018. gada 6. martā, Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) pasludināja ar nepacietību gaidīto spriedumu lietā C-284/16 “Slovākijas Republika pret Achmea BV”,1 kurā tika skatīta ES dalībvalstu starpā noslēgto divpusējo ieguldījumu līgumu (angļu val. – bilateral investment treaties jeb BITs), īpaši tajā ietverto ieguldītāju – valstu, strīdu izšķiršanas mehānismu (angļu val. – investor-state dispute settlement jeb ISDS) saderība ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesībām. Kā sagaidīts, EST secināja, ka ES dalībvalstu starpā noslēgtajos divpusējos ieguldījumu līgumos ietvertās šķīrējtiesu klauzulas ir pretrunā ES tiesībām, kā arī noteica, ka šķīrējtiesas, kas izveidotas, pamatojoties uz šādiem līgumiem, nevar tikt uzskatītas par “kādas dalībvalsts tiesām” Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 267. panta izpratnē un līdz ar to tās nevar vērsties EST ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

EST Achmea lietas pamatā ir viens no kopumā 196 ES dalībvalstu starpā noslēgtajiem divpusējiem ieguldījumu līgumiem,2 tas ir, starp bijušo Čehoslovākijas Federatīvo Republiku un Nīderlandes Karalisti 1991. gadā noslēgtais līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju to aizsardzību (turpmāk – Līgums).

7
komentāri (2)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Guntis
13. Marts 2018 / 12:03
0
ATBILDĒT
Paldies autoram par tik operatīvu rakstu! Grūti pat noticēt, ka spriedums bija tikai pirms nedēļas.
Noderīga un būtiska informācija.
Toms Krūmiņš > Guntis
13. Marts 2018 / 13:17
0
ATBILDĒT
Pateicos!

Vēl lielāks paldies jāsaka Jurista Vārda redakcijai, kas tik pat operatīvi reaģēja un parūpējās, ka lakoniskais raksts nonāk pie lasītāja jau šodien!
visi numura raksti
Jānis Kubilis
Numura tēma
Tiesvedības apturēšana civillietā sakarā ar krimināllietu
Ņemot vērā, ka persona, izdarot noziedzīgu nodarījumu, var vienlaikus arī radīt kaitējumu citai personai, nereti ir iespējama situācija, kurā viena un tā paša nodarījuma izdarīšanas rezultātā tiek ierosināts kriminālprocess, kā ...
Satversmes tiesa
Notikums
Satversmes tiesa tiekas ar Francijas juridisko eliti
Satversmes tiesas un Francijas Valsts padomes sadarbības ietvaros no 28. februāra līdz 2. martam Satversmes tiesas delegācija Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles vadībā oficiālā vizītē viesojās Parīzē, Francijā. ...
2 komentāri
Dina Gailīte
Informācija
Egils Levits turpinās pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības Tiesā
Sakarā ar 14 tiesnešu un piecu ģenerāladvokātu pilnvaru termiņa beigām 2018. gadā, Eiropas Savienības Tiesā (EST) šogad notiek vairāku tiesnešu un ģenerāladvokātu pilnvaru pagarināšana, kā arī jaunu amatpersonu iecelšana. Pēc ...
Māris Leja
Numura tēma
Krāpšanas un piesavināšanās norobežošana no civiltiesiska delikta
Krimināltiesību saikne ar citām tiesību nozarēm ir kompleksa. No vienas puses, tiesību vienotība prasa, lai krimināltiesības neatzītu par krimināli sodāmu to, ko atļauj citas tiesību nozares: krimināltiesības ir simtprocentīgi ...
Armands Smans
Numura tēma
Civiltiesiskās un krimināltiesiskās atbildības savstarpējā mijiedarbība un nošķiršana
Kriminālatbildība ir pats smagākais juridiskās atbildības veids.1 Tiesību doktrīnā kriminālatbildība tiek skaidrota kā fiziskai personai valsts vārdā uzlikts piespiedu pienākums par izdarīto noziedzīgo nodarījumu atbildēt saskaņā ...
AUTORU KATALOGS