ŽURNĀLS No citas puses

19. Jūnijs 2018 /Nr.25 (1031)

Rakstīšana papīrgrozam, atvilktnei un nezināmam lasītājam
Egīls Radziņš
zvērināts advokāts 

Joprojām uzskatu, ka spēja īsi un kodolīgi izteikties ir mērķis, kurp būtu jātiecas gan advokātam, kas vēlas praktizēt tiesās, gan jebkuram juristam, kurš vēlas tapt saprasts.

Pie šādas atziņas esmu nonācis gadu desmitu laikā. Taču sākums bija postpadomju Augstākajā tiesā, kad procesa dalībnieki uz lietas skatīšanu tika saaicināti desmitos no rīta. Tad uz tiesas zāles durvīm parādījās saraksts ar secību, kādā lietas tiks izskatītas. Ieeja tiesas zālē notika bez uzaicinājuma, un pastāvēja iespēja arī savu procesu nokavēt, jo dažkārt secība tika pamainīta. Vidējais strīda izskatīšanas ilgums 15–20 minūtes, kuru trauksmainākā daļa, vismaz man, bija senatora Namatēva nīgrs aicinājums izteikties trīs minūtēs par visiem lietas apstākļiemÉ Tad notika tiesas lemšana turpat aiz apspriežu telpas durvīm un sprieduma pasludināšana.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Rozenbergs
Numura tēma
Advokatūras tālākās attīstības tendences
Šā gada 21. martā Advokatūras dienu ietvaros Latvijas Universitātē norisinājās ikgadējā konference, kuru šogad veltījām Latvijas simtgadei. Līdz ar to konferencē šogad lielākoties netika risināti kādi šauri specifiski tiesību ...
4 komentāri
Valters Ščerbinskis
Numura tēma
Advokāti neatkarīgās Latvijas dibināšanā un veidošanā
Par Latvijas valsts veidošanu un veidotājiem ir gana daudz rakstīts. Tāpēc svarīgs šķiet jautājums par to, kāpēc tieši advokātu (un juristu vispār) īpatsvars politikas, tas ir, varas, jautājumu lemšanā vēsturiski ir bijis tik ...
Andris Tauriņš, Viktorija Jarkina, Toms Vilnis
Numura tēma
Advokāta kā tiesu sistēmai piederīgas personas tiesības uz informāciju
Autori praksē ir saskārušies ar vairākām situācijām, kurās valsts iestādes prasīto informāciju atsaka, autoru ieskatā, ar nepamatotiem argumentiem. Tāpēc šī raksta mērķis ir izvērtēt, vai advokāti un valsts iestādes izprot ...
Dmitrijs Skačkovs
Numura tēma
Advokāta loma Latvijas kriminālprocesā: sasniegumi un izaicinājumi
Vērtējot norises praksē, diemžēl ir jāsecina, ka Kriminālprocesa likuma spēkā esības laikā nav atrisinātas problēmas, kas tajā tika ieprogrammētas jau pašā sākumā. Likumdevēja izvēlēto nepareizo risinājumu rezultātā tika ...
1 komentāri
Violeta Zeppa-Priedīte
Numura tēma
Advokātu imunitāte – aktuālie problēmjautājumi
Šajā rakstā advokāta imunitātes apdraudējuma kontekstā tiks aplūkotas situācijas, kuru ietvarā no advokāta tiek prasīts pildīt kriminālprocesuālo pienākumu – sniegt informāciju, kas tam uzticēta, sniedzot juridisko palīdzību, ...
AUTORU KATALOGS