ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

2. Oktobris 2018 /Nr.40 (1046)

Sagatavošanās noziedzīgam nodarījumam vai līdzdalība noziedzīgā nodarījumā
Dr. iur.
Valentija Liholaja
LU Juridiskā fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore 

Pamats šā raksta tapšanai ir tiesu nolēmumi personas1 apsūdzībā, kura ar pirmās instances tiesas spriedumu2 atzīta par vainīgu Krimināllikuma3 (turpmāk – KL) 15. panta trešajā daļa un 117. panta 9., 10. punktā, kā arī KL 318. panta otrajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanā. Apelācija instances tiesa4 pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētās notiesāšanu par KL 15. panta trešajā daļā un 117. panta 9., 10. punktā, kā arī 318. panta otrajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanu un atzina viņu par vainīgu noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēti KL 15. panta trešajā daļā un 117. panta 9. punktā, kā arī KL 318. panta otrajā daļā (šā panta inkriminēšana turpmāk netiks apspriesta), izdarīšanā. Kasācijas instances tiesa5 Rīgas apgabaltiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Lietas faktiskie apstākļi

Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017. gada 16. oktobra spriedumu apsūdzētā /pers. B/ atzīta par vainīgu un sodīta par to, ka viņa veikusi slepkavības pastiprinošos apstākļos – mantkārīgā nolūka – sagatavošanu, kas izdarīta šādos tiesas konstatētos ap­stākļos, kas citēti pēc kasācijas instances tiesas lēmuma.

"2010. gada vasarā pirmstiesas procesā nenoskaidrotā mēnesī un vietā persona, pret kuru krimināllieta izdalīta atsevišķā lietvedībā (turpmāk – cita persona) satikās ar /cietuma nosaukums/ daļas inspektori /pers. B/ un lūdza painteresēties par apcietinātā /pers. D/ vispārējo stāvokli un atrašanās vietu /cietumā/. /Pers. B/ piekrita iegūt informāciju un nākamajā tikšanās reizē šīs ziņas par /pers. D/ izstāstīja citai personai. Savukārt cita persona sniedza /pers. B/ informāciju, ka ietekmīgi cilvēki ir ieinteresēti /pers. D/ slepkavībā un ka viņi ir gatavi par to samaksāt 100 000 ASV dolāru. Turklāt cita persona pateica, ka nauda jau ir viņas rīcībā. Cita persona, ņemot vērā /pers. B/ amatu un to, ka organizēt slepkavību cietuma teritorijā ir sarežģīti, piedāvāja /pers. B/ nodarboties ar /pers. D/ slepkavības organizēšanu. /Pers. B/ mantkārīgā nolūkā piekrita veikt darbības, lai noskaidrotu personu, kura varētu izdarīt /pers. D/ pasūtījuma slepkavību.

/Pers. B/ turpmāk veica sagatavošanas darbības sevišķi smagam noziegumam, kas izpaudās kā iespējamā slepkavas atrašana, izmantojot /cietumā/ esošu personu. Realizējot šo noziedzīgo nodarījumu, /pers. B/ 2010. gada augustā, pildot savus dienesta pienākumus, vērsās pie /cietumā/ esošas apcietinātas uzticības personas un lūdza viņai gan viedokli par iespējām noslepkavot cietumā cilvēku un šāda pakalpojuma izmaksām, gan sniedza viņai informāciju, ka par 100 000 ASV dolāru atlīdzību ir pasūtīta /cietumā/ esošā /pers.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Krimināllikums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Notikums
Pirmajā notariāta hakatonā uzvar ideja par personas ātru identificēšanu
Pirmajā Latvijas notariāta hakatonā Go2SmartNotary uzvarēja ideja par personas ātru identificēšanu. Hakatonā 48 stundu intensīvā darbā komanda, kurā bija notāri un IT speciālisti, izstrādāja programmu, kas tiešsaistes ...
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Notikums
Par gada notāru izvēlēta Ilze Metuzāle
Par balvas "Gada notārs" saņēmēju Latvijas atjaunotā notariāta 25. jubilejas gadā pasludināta Rīgas zvērināta notāre Ilze Metuzāle – par ieguldījumu notariāta sistēmas attīstībā, notariāta vērtību popularizēšanā un ...
Rasma Zvejniece, Augstākā tiesa
Juristu likteņi
Aleksandrs Gubens: tiesnesis ar ticīgu sirdi  
Atskatoties uz Latvijas tiesu sistēmas un Latvijas Senāta vēsturi pirmsokupācijas laikā, pieminēšanu neapšaubāmi pelnījis arī Latvijas Senāta senators, Kriminālās kasācijas departamenta priekšsēdētājs un Senāta Apvienotās ...
Aleksandrs Gubens
Domu mantojums
Kāds vārds par valsts atzīšanu "de facto" un "de jure"
Arta Snipe
Atsaucoties uz publicēto
Tiesību avotos maldoties: tiesām un tiesību zinātnei izvirzāmās prasības
Rakstā autore turpina "Jurista Vārdā" jau iesākto diskusiju par komerctiesisko noilgumu regulējošā Komerclikuma 406. panta piemērošanu prasījumiem, kas izriet no zemes piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, tostarp, gan nošķirot ...
10 komentāri
AUTORU KATALOGS