ŽURNĀLS Domu mantojums

2. Oktobris 2018 /Nr.40 (1046)

Kāds vārds par valsts atzīšanu "de facto" un "de jure"
Raksta pirmpublikācija: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 1, 01.10.1920., 1.–7. lpp.

Jau pirmatnējos vecajos laikos mēs, pēc vēstures ziņām, atrodam to, ko sauc par "starptautiskām tiesībām". Valstis savā starpā veda sarunas caur sūtņiem, kurus uzskatīja par neaizskaramiem. Pastāvēja noteikumi vai arī ar reliģiju svētīti ieradumi par kara pasludināšanu un miera slēgšanu. Vecajā Itālijā turienes tautām vai valstīm bij sevišķa garīdznieku šķira "fetiales", kuriem bij jāuzrauga starptautiskās kārtības ievērošana, sevišķi pie līgumu noslēgšanas, kara pasludināšanas un miera slēgšanas. "Fetialu" iestādi, pēc teikas, esot dibinājis Romas ķēniņš Numa. Tā Romā sastādījās no 20 uz visu mūžu ieceltiem locekļiem. Diplomātisku uzdevumu izpildīšanai no tiem tika sūtīti divi vai četri, kuri strīdus gadījumā nonesa pretinieku valstij savu svētsvinīgo pēdējo prasību (to tagad sauc par "ultimatumu"), paziņodami to vai nu attiecīgās valsts galvas pilsētā uz klaja tirgus laukuma (foruma), vai izteikdami to pie robežas pirmajam svešas valsts pilsonim, kādu satika. Atbildei uz ultimatumu bija atvēlētas 33 dienas apdomāšanās laika. Kad šis laiks bij notecējis bez panākumiem, tad minētā "fetialu" komisija atkal devās uz pretinieku valsti pasludināt karu. "Fetialiem" bija jānostājas pie robežas un viņu vadonim jāizsauc vārdi: "karu pasludinu un sāku" (bellum indico facioque), pēc kam tam par kara sākšanas zīmi bij jāmet pār robežu šķēps ar asiņainu galu. Ja šīs formalitātes neizpildīja pirms kara sākuma, tad karu uzskatīja par netaisnu un tam nebija cerama dievu svētība. Tāpat bij noteiktas formas priekš miera līgumu un sabiedrības līgumu slēgšanas. Tā kā pirmatnējos laikos normālais stāvoklis dažādu valstu starpā bija karš, tad starptautiskie noteikumi visvairāk nodarbojās ar kara pasludināšanas un miera slēgšanas jautājumiem. Priekš šiem starptautiskiem likumiem mēdza lietot arī nosaukumu "kara un miera tiesības" (jus belli ac pacis), bet ar laiku no valstu līgumiem izauga arī starptautiski likumi par tirdzniecību un satiksmi starp dažādu valstu pilsoņiem, sevišķi, kad romiešu valsts, kura sākumā pastāvēja tikai no latīņu tautām jeb ciltīm Vidus-Itālijā, nāca sakarā ar grieķiem, un vispirms ar grieķu kolonijām Dienvidus-Itālijā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Valentija Liholaja
Skaidrojumi. Viedokļi
Sagatavošanās noziedzīgam nodarījumam vai līdzdalība noziedzīgā nodarījumā
Pamats šā raksta tapšanai ir tiesu nolēmumi personas1 apsūdzībā, kura ar pirmās instances tiesas spriedumu2 atzīta par vainīgu Krimināllikuma3 (turpmāk – KL) 15. panta trešajā daļa un 117. panta 9., 10. punktā, kā arī KL ...
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Notikums
Pirmajā notariāta hakatonā uzvar ideja par personas ātru identificēšanu
Pirmajā Latvijas notariāta hakatonā Go2SmartNotary uzvarēja ideja par personas ātru identificēšanu. Hakatonā 48 stundu intensīvā darbā komanda, kurā bija notāri un IT speciālisti, izstrādāja programmu, kas tiešsaistes ...
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Notikums
Par gada notāru izvēlēta Ilze Metuzāle
Par balvas "Gada notārs" saņēmēju Latvijas atjaunotā notariāta 25. jubilejas gadā pasludināta Rīgas zvērināta notāre Ilze Metuzāle – par ieguldījumu notariāta sistēmas attīstībā, notariāta vērtību popularizēšanā un ...
Rasma Zvejniece, Augstākā tiesa
Juristu likteņi
Aleksandrs Gubens: tiesnesis ar ticīgu sirdi  
Atskatoties uz Latvijas tiesu sistēmas un Latvijas Senāta vēsturi pirmsokupācijas laikā, pieminēšanu neapšaubāmi pelnījis arī Latvijas Senāta senators, Kriminālās kasācijas departamenta priekšsēdētājs un Senāta Apvienotās ...
Arta Snipe
Atsaucoties uz publicēto
Tiesību avotos maldoties: tiesām un tiesību zinātnei izvirzāmās prasības
Rakstā autore turpina "Jurista Vārdā" jau iesākto diskusiju par komerctiesisko noilgumu regulējošā Komerclikuma 406. panta piemērošanu prasījumiem, kas izriet no zemes piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, tostarp, gan nošķirot ...
10 komentāri
AUTORU KATALOGS