ŽURNĀLS Tiesību politika

12. Marts 2019 /Nr.10 (1067)

Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Ilze Znotiņa
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja 
Dace Vītola
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta juriste 

Jautājumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un šobrīd noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas standarti ir striktāki nekā jebkad iepriekš.

Eiropas Padomes Moneyval komitejas savstarpējās novērtēšanas 5. kārtas ziņojumā par Latviju, kas publicēts 2018. gada 23. augustā un kurā novērtēti valstī īstenotie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, ir sniegts skaidrs vēstījums un norāde uz nepieciešamību aktīvi pilnveidot Latvijā šobrīd pastāvošo regulējumu, kā arī nodrošināt tā efektīvu piemērošanu praksē. Ņemot vērā mūsu valsts novērtēšanas rezultātus, Latvijai piemērota Moneyval pastiprinātā uzraudzība, kas nozīmē, ka mums turpmāk būs jāatskaitās Moneyval par normatīvajos aktos izdarītajām izmaiņām biežāk nekā valstīm regulārajā uzraudzības procesā. Vienlaikus pēc šiem pašiem Latvijas novērtēšanas rezultātiem esam pakļauti Finanšu darījumu darba grupas (turpmāk – FATF) procedūrai, kas paredz, ka Latvijai gada laikā jāuzrāda būtisks progress tajā, kā un cik efektīvi normatīvajos aktos ietvertās prasības tiek piemērotas praksē. Ja šādas FATF procedūras rezultātā valsts progress tiek novērtēts kā nepietiekams, tā tiek iekļauta "pelēkajā sarakstā", kas ir starptautiski atzīts tādu valstu saraksts, kam konstatēti būtiski stratēģiski trūkumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Kā tiesas uzraudzība nodrošina vides aizsardzību
Tiesības uz labvēlīgu vidi ietilpst mūsdienu cilvēktiesību tvērumā, savukārt plašākā nozīmē rūpes par vidi un dabas aizsardzību ir vienīgais veids, kā nodrošināt cilvēces pastāvēšanas ilgtspēju, kas, palielinoties cilvēku ...
2 komentāri
Latvijas Vēstnesis
Informācija
Jaunums: vietnē likumi.lv pieejami tiesu nolēmumi
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktiem vietnē Likumi.lv: tajā tiesību akti ir papildināti ar atsaucēm uz Augstākās ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts iestāžu rūpības pienākuma princips: saturs un piemērošana administratīvajās tiesībās
Nesen, meklējot tīmeklī informāciju par administratīvā procesa principiem, uzdūros Eiropas Savienības administratīvā procesa principu analīzei.1 Analīzē kā viens no pamatprincipiem bija norādīts rūpības pienākums (angļu val. the ...
Ieva Višķere
Skaidrojumi. Viedokļi
Par pieeju tiesai vides aizsardzības interesēs
Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 115. pants noteic, ka valstij ir pienākums aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un ...
Santa Ratnika
Tiesību prakses komentāri
Vides aizsardzības nolūkā ierosināta tiesas kontrole pār būvatļauju
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 103. panta pirmajai daļai administratīvā procesa tiesā būtība citastarp ir tiesas kontrole pār iestādes izdota administratīvā akta tiesiskumu. Minētajā normā nostiprināts vispārīgs ...
AUTORU KATALOGS