ŽURNĀLS Informācija

23. Aprīlis 2019 /Nr.16 (1074)

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas aktualitātes
Izvilkums no padomes pārskata ziņojuma 2019. gada kopsapulcei
Jānis Rozenbergs
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs 

Padomes sēdes un aktuālie jautājumi

Informācija par padomes sēdēm

Pārskata periodā, proti, laikā no 2018. gada 20. aprīļa līdz 2019. gada 1. aprīlim, notikušas 16 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (turpmāk – padome) sēdes; padome, kā ierasts, sanākusi aptuveni reizi trīs nedēļās. Padomes sēdēs izskatīti 272 jautājumi, pieņemti 189 atsevišķi noformēti lēmumi; par pārējiem jautājumiem pieņemti protokollēmumi, kā arī daži lēmumi pieņemti ārpus padomes sēdēm aptaujas kārtībā. Padomes sēdēs lielākoties pieņemti lēmumi par jautājumiem, kas attiecas uz atsevišķiem kolēģiem, – par zvērinātu advokātu praktizēšanas vietas un veida maiņu, par advokātu darbības apturēšanu uz laiku vai par tās atjaunošanu u.tml. Tomēr padomes uzmanība pārskata periodā pamatā ir tikusi fokusēta uz jautājumiem, kas ir svarīgi visiem advokātiem. Daži no tiem to nozīmīguma dēļ aplūkojami šajā pārskata ziņojumā.

Advokatūras likuma grozījumi

Pārskata periodā joprojām turpināts darbs pie Latvijas Republikas Advokatūras likuma grozījumu sagatavošanas un virzības. Jāatzīst, ka process ar Advokatūras likuma grozījumiem rit daudz lēnāk, nekā tas bija iecerēts. Līdz šim brīdim grozījumu projekts likumdevēja darba kārtību vēl nav sasniedzis un atrodas Tieslietu ministrijā izstrādes stadijā, joprojām strādājot pie likuma grozījumu izmaiņām attiecībā uz advokātu biroju tiesisko statusu, kurš faktiski ir atlicis vienīgais, kas tiek saskaņots gan pašu kolēģu vidū, gan ar dažādām institūcijām. Prognozējams, ka līdz šā gada beigām darbs pie Advokatūras likuma grozījumu izstrādes būs noslēdzies un likuma grozījumi būs pieņemti.

Papildus pagājušā gada pārskata ziņojumā minētajiem likuma grozījumiem var minēt šādus papildinājumus.

Pirmkārt, šobrīd sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Uzņēmumu reģistru tiek izstrādāts regulējums, saskaņā ar kuru advokātu biroju reģistrācija tiktu veikta Uzņēmumu reģistrā, iespējams, atsevišķā Uzņēmumu reģistra vestā advokātu biroju reģistrā. Un uz advokātu birojiem paredzēts attiecināt Komerclikumā atrodamo regulējumu par pilnsabiedrībām, ciktāl Advokatūras likums neparedz atšķirīgu regulējumu. Vienlaikus likumā paredzēts saglabāt līdzšinējo nostāju, ka advokātu birojs nav komersants.

Otrkārt, uzklausot kolēģu izteiktos priekšlikumus, kas motivēti ar vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu pret visiem advokātiem, padome arī rosinājusi atcelt Advokatūras likuma 22.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dace Spaliņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Nepilsoņu bērnu tiesības uz pilsonību
Nepilsonība ir Latvijas sabiedrībā aktuāls jautājums, neraugoties uz to, ka statuss "nepilsonis" tika radīts kā pagaidu statuss, lai regulētu situāciju pārejas periodā, kas izveidojās pēc Padomju Sociālistisko Republiku Savienības ...
2 komentāri
Sannija Matule
Informācija
Bez stipra advokātu korpusa nebūs stipras tiesu varas  
Pirms pāris nedēļām, 12. aprīlī, aizvadīta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas gadskārtējā kopsapulce, kas šoreiz negaidītus pārsteigumus nesagādāja, taču tīši vai netīši, bet viesu uzrunās īpaši dominēja vienojošs ...
1 komentāri
Jānis Loze, Kristaps Loze
Skaidrojumi. Viedokļi
Mazākumakcionāra tiesības celt prasību pret sabiedrības valdes un padomes locekļiem: novērojumi no prakses
Komerclikums1 paredz tiesības gan sabiedrības ar ierobežotu atbildību, gan akciju sabiedrības mazākumakcionāram2 pieprasīt celt tiesā prasību pret konkrētās sabiedrības valdes un/vai padomes locekļiem, lai atgūtu zaudējumus, ko ...
Anatolijs Kriviņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Administratīvā atbildība par publiskajos iepirkumos pieņemtajiem lēmumiem
Ritot diskusijai par Administratīvās atbildības likumu un administratīvo pārkāpumu sastāvu iekļaušanu nozares normatīvajos aktos, ir jāaktualizē jautājums, kas skar valstiski būtisku jomu – publiskos iepirkumus. Process, kura ...
Lauris Liepa
Informācija
Disciplinārlietu komisijas atskaite advokātu kolēģijas kopsapulcei par darbu 2018. gadā
AUTORU KATALOGS