ŽURNĀLS Akadēmiskā dzīve

18. Jūnijs 2019 /Nr.24 (1082)

Aizstāvēts promocijas darbs apdrošināšanas tiesībās

2019. gada 15. maijā Biznesa augstskolā "Turība" promocijas darbu "Apdrošināšanas līguma tiesiskais regulējums Latvijā" aizstāvējusi Dana Rone. Darba zinātniskā vadītāja ir Dr. iur. Jeļena Alfejeva. Darbs ir īpaši aktuāls, ņemot vēra, ka 2015. gada 18. jūnijā pieņemts Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgums, kurā ietverti apjomīgi pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniedzamās informācijas noteikumi, 2018. gada 1. jūnijā spēkā stājās jauns apdrošināšanas tiesības regulējošs normatīvais akts – Apdrošināšanas līguma likums, kā arī Latvijas vispārējās jurisdikcijas tiesās un Satversmes tiesā skatītas būtiskas lietas apdrošināšanas tiesībās.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Evija Burbecka
Skaidrojumi. Viedokļi
Trauksmes celšanas likuma piemērošanas teorētiskie un praktiskie aspekti
2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums.1 Tā mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes ...
3 komentāri
Mārtiņš Birģelis
Skaidrojumi. Viedokļi
Kā sargāsim Tālavas taurētāju? Trauksmes cēlēju aizsardzība Latvijā
"Šurp tauri! Kāp zemē! Ciet klusu! Tu glābsi sev dzīvību! Mēs algosim tevi ar zeltu, Ar godu, ar brīvību!" – "Mans zelts ir mana tauta, Mans gods ir viņas gods, Kas postīdams viņu šausta, Uz pekli lai rauj to jods!" Un ...
Linards Birznieks
Skaidrojumi. Viedokļi
Personas datu apstrādes aspekti Trauksmes celšanas likuma ietvaros
2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums, kas privāto tiesību juridiskajām personām, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, uzliek pienākumu izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Rakstā autors aplūkos ...
Artis Stucka
Skaidrojumi. Viedokļi
Administratīvi teritoriālā reforma jautājumos un atbildēs
Autors šajā rakstā izteic apgalvojumus un uzdod jautājumus, kuri ir vērtējami saistībā ar iecerēto vietējo administratīvi teritoriālo reformu.
Normunds Šlitke
Atsaucoties uz publicēto
Vai ir pieļaujamas ex parte sarunas jau izskatītā lietā, un vai tās var "organizēt" ar oficiālu iesniegumu tiesā?
2019. gada 4. jūnija "Jurista Vārda" laidienā Nr. 22 (1080) publicēts Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Aigara Strupiša raksts "Ex parte un advokātu iesniegumi". Šai rakstā ir uzdots, manuprāt, nekorekts un tendenciozs ...
12 komentāri
AUTORU KATALOGS