ŽURNĀLS Akadēmiskā dzīve

15. Oktobris 2019 /Nr.41 (1099)

Studiju un zinātniskās pētniecības process Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes katedru skatījumā
6 komentāri

Krimināltiesisko zinātņu katedra

Prof. Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga
LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja


Foto no personīgā arhīva

Krimināltiesisko zinātņu katedra ir tā LU Juridiskās fakultātes katedra, kuras atbildības jomā ir jautājumi, kas saistāmi ar vienu no bīstamākajām sabiedriskajām parādībām – noziedzīgiem nodarījumiem. Šī joma, iespējams, vairāk nekā citas prasa noteiktību, stingrību un skaidrību. Tāda ir mūsu atbildības joma, un tāda ir arī mūsu katedra un tās cilvēki.

Mūsu katedras atbildībā gadu garumā ir bijuši tādi obligātie studiju kursi kā Krimināltiesības un Kriminālprocess, tāpat mūsu docētāji nodrošinājuši vairākus izvēles kursus, kuri cauri gadiem baudījuši studējošo interesi. Mainoties laikiem, programmu saturam un mūsdienu dzīves noteiktām aktualitātēm, mainījies arī docējamo kursu loks. Studiju programmu pārakreditācija 2019. gadā ieviesa būtiskas izmaiņas arī mūsu katedras nodrošināmo studiju kursu katalogā. Kā nozīmīgāko var minēt, ka turpmāk piedāvāsim jaunus izvēles studiju kursus, piemēram, Pārrobežu sadarbība krimināltiesībās, Uzņēmējdarbības krimināltiesiskie aspekti, Pierādīšana, argumentācija un nolēmumu pamatošana kriminālprocesā u.c.

Mūsu katedra, ja mērām docētāju skaitā, nav liela – to patlaban veido 10 mācībspēki, no kuriem četri ir profesori, divi docenti, trīs lektori un viena pieaicināta pasniedzēja. Taču mēs varam lepoties ar lieliem darbiem. Docētāju veiktie pētījumi un publikācijas tiek plaši izmantotas gan krimināltiesisko zinātņu apguvē dažādās augstskolās, gan arī daudz un bieži citētas tiesu nolēmumos, citos zinātniskos pētījumos un izmantotas likumdošanas procesā.

Katedras locekļi savu darbu pilda ar augstu pienākuma apziņu, ir prasīgi pret sevi un studentiem, strādājot aizrautīgi un atbildīgi. Godinot un novērtējot bijušo katedras ilglaicīgo krimināltiesisko zinātņu docētāju veikumu, cenšamies turēt godā krimināltiesību jomu un dot savu devumu tās attīstībā. Esot savas – krimināltiesiskās – jomas entuziastiem, mums rūp tās attīstība nākotnē, tāpēc ar prieku uztveram studējošo interesi par šo sfēru un viņu panākumus.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
17
komentāri (6)
6 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Dina Gailīte
17. Oktobris 2019 / 12:16
0
ATBILDĒT
Labdien, cienījamie "Jurista Vārda" lasītāji un komentētāji!
Acīmredzot šī ir reize, kad nepieciešams skaidrojums no redakcijas puses par to, kā tapis šis materiāls un kāpēc neviens no autoriem nav pelnījis nekādus pārmetumus.
Gatavojot publicēšanai LU JF dekānes interviju sakarā ar fakultātes simtgadi, radās ideja, ka nepieciešami arī nelieli (!) katedru komentāri kā informatīvs papildinājums sarunai par fakultāti kopumā. Lūdzām visu katedru vadītājus šādu ieskatu katedru galvenajos darba virzienos mums sagatavot. Tā kā laika bija ļoti maz (dažas dienas), runa bija par ļoti lakoniskiem tekstiem - dažas rindkopas, maksimums viena word lapa. Daži no autoriem pie šīs sākotnējās norunas pieturējās, daži tomēr iesūtīja garākus aprakstus, tai skaitā par katedras vēsturi, pasniedzēju publikācijām utt.
Rezultātā katedru darba atspoguļojums iznācis apjoma un satura ziņā ļoti nevienmērīgs. Taču vaina par to noteikti nav jāuzņemas autoriem, bet gan redakcijai, kas, redzēdama šīs atšķirības, neinformēja lakoniskāko tekstu autorus par citu kolēģu veikuma plašāko apjomu un nepiedāvāja tekstus proporcionāli paplašināt. Mūsu attaisnojumam varam minēt tikai laika trūkumu.
Atvainojamies par šo situāciju gan publikācijas autoriem, gan lasītājiem!
Lūdzu arī šajā komentāru telpā ievērot pieklājību, savstarpēju cieņu un cilvēcību.
Kails karalis
16. Oktobris 2019 / 13:55
10
ATBILDĒT
Ne lai sabojātu svētku noskaņojumu, bet paskatoties patiesībai acīs, nu nav tur ne īsti zinātnes, ne īsti pasniegšanas. Visi mācībspēki darbojas ārp[us faktultātes un caurskrienot mēģina kaut ko izdarīt LU. Farss.
Students
15. Oktobris 2019 / 21:52
6
ATBILDĒT
Paldies A.Kārkliņai, J.Plepam, J.Kārkliņam un A.Bukam par savu katedru ieguldījuma apskatu plašākā, t.sk., vēsturiskā aspektā, kā arī cieņpilnu stāstījumu par katra mācībspēka devumu konkrētās tiesību nozares attīstībā.
bez smērvielas > Students
16. Oktobris 2019 / 10:50
1
ATBILDĒT
Paldies Studentam par tik patiesi godīgu, cieņpilnu un nenovērtējami jēgpilnu komentāru, kas nenoliedzami dos ieguldījumu turpmākā katedru darbības attīstībā. Esmu pārliecināts, ka tieši Jūs esat iedvesmas avots katras katedras mācībspēkiem producēt ar vien jaunas, unikālas un fundamentālas atziņas tiesību sīstemas attīstībai. Bez Jums tas nebūtu iespējams. Paldies, ka esat! Būsim!
Abiturients > Students
16. Oktobris 2019 / 08:23
3
ATBILDĒT
Žēl tikai, ka tā nevar teikt par visu katedru apskatiem...
Students > Abiturients
16. Oktobris 2019 / 09:02
4
ATBILDĒT
Jā, es arī pamanīju. Prof.Mincs, Blūma, Liede, u.c., būtu apmulsuši
visi numura raksti
Dina Gailīte
Intervija
Juridiskās izglītības un tiesību zinātnes izcilības centrs svin savu simtgadi
Dibinoties Latvijas valstij, likumsakarīga bija nepieciešamība pēc nacionālas augstskolas. Savukārt jau kopš izveidošanas 1919. gadā Latvijas Augstskolā (kopš 1923. gada – Latvijas Universitātē) nepārtraukti tika ...
Mārtiņš Drēģeris
Skaidrojumi. Viedokļi
Par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas tiesisko statusu
Īsā laika periodā Latvijas tiesās ir taisīti spriedumi, kas skar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas (turpmāk arī – LPB) tiesiskā statusa jautājumu. Šie spriedumi ir aktualizējuši jautājumu par pašas LPB tiesisko statusu Latvijā, ...
Dairis Anučins, Elīna Freimane
Skaidrojumi. Viedokļi
VID nepietiekami pierāda priekšnodokļa atskaitīšanas liegumu
Divās aktuālās Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) lietās (lietā C-273/181 un lietā C-329/182) ir sniegta daudziem Latvijas uzņēmējiem nozīmīgu pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) normu interpretācija ...
6 komentāri
Marta Kive
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību uz datu pārnesamību piemērošanas problemātika
Vija Kalniņa
Akadēmiskā dzīve
Četri jauni doktori Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē
2019. gada jūnijā un septembrī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (LU JF) aizstāvēti kopā četri doktora darbi. 19. jūnijā promocijas darbu "Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti" aizstāvēja Džeina ...
AUTORU KATALOGS