ŽURNĀLS Tiesību prakse

12. Novembris 2019 /Nr.45 (1103)

Senāts atzīst zvērinātu advokātu atbildību par padomu došanu klientiem
3 komentāri
Rihards Gulbis
Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks 

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 31. oktobrī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018. gada 27. aprīļa spriedumu, ar kuru noraidīta fiziskās personas – advokāta klienta – prasība pret zvērinātu advokātu par zaudējumu atlīdzības piedziņu saistībā ar nekvalitatīvi sniegtiem juridiskās palīdzības pakalpojumiem (lieta Nr. SKC-316/2019, C33431717). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Pēc prasītāja domām, zvērināts advokāts nodarījis prasītājam zaudējumus, nepienācīgi sniedzot prasītājam juridisko palīdzību un pārstāvot viņu vairākās civillietās.

komentāri (3)
3 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Atbildība
13. Novembris 2019 / 16:40
0
ATBILDĒT
Būtu jāuzņemas ikvienam, pildot savus amata vai profesionālos pienākumus. Ja ir iespēja "slēpties" aiz neatkarības u.tml. institūtiem, tad no atbildības nekas neiznāk.
Max Headroom
13. Novembris 2019 / 05:17
0
ATBILDĒT
Ļoti loģisks un pamatots spriedums. Vai tiešām līdz šim jurisprudencē pastāvēja uzskats, ka advokāta (un vispār - kādēļ ne jebkura speciālista, pie kura griežas kāda persona?) palīdzība civiltiesiski uzskatāma par vienkāršu padomu, par kura sekām advokāts nekādu atbildību nenes?
Neesmu advokāts > Max Headroom
22. Novembris 2019 / 15:10
0
ATBILDĒT
Pastāv arī pēc šī sprieduma, turklāt nebūt ne nepamatoti. Daļēji tas ir tāpēc, ka atsevišķi neizdala juridiskos pakalpojumus no pārstāvības pakalpojumiem, un tieši pārstāvības pakalpojuma īpatnību dēļ no atbildības bieži sanāk izvairīties. Advokāts nedrīkst rīkoties pretēji klienta interesēm un, pārstāvot klientu, ja klienta viedoklis nav gluži juridiski pamatots, advokātam tas tik un tā ir jāņem vērā un jāpasniedz, kāds nu tas ir.

Savukārt, ja sniegti nekvalitatīvi juridiski pakalpojumi, piemēram, sniegts juridiski nepareizs situācijas skaidrojums utt., atbildībai jābūt, un tā bijusi ari līdz šim, tikai to vērtēja nevis klients, tiesa vai kas cits, bet gan Advokātu kolēģija - ar sūdzībām klients par advokāta sniegtajiem pakalpojumiem jau izsenis varēja vērsties tur. Attiecīgi, Advokātu kolēģijai arī ir piešķirtas atbilstošas funkcijas izvērtēt advokāta darbu un nepieciešamības gadījumā advokātu sodīt.
visi numura raksti
Intervija
Kā Eiropas Savienības Tiesa vērtē tiesiskuma un tehnoloģiju izaicinājumus  
2019. gada 18. oktobrī Latvijā viesojās Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts). Savas vizītes ietvaros K. Lēnartss uzstājās ar priekšlasījumu Latvijas Universitātes Juridiskās ...
Līva Veinberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Fitnesa trenera neattaisnojama darbība kā civiltiesiskās atbildības iestāšanās priekšnoteikums
1 komentāri
Aļona Solovjova
Skaidrojumi. Viedokļi
Par iespēju segt kreditoru prasījumus lielākā apmērā negodprātīga parādnieka maksātnespējas procesā
Šā raksta mērķis ir piedāvāt iespējamu risinājumu situācijā, kad uz parādnieku ir attiecināmi Maksātnespējas likuma (turpmāk – MNL) 130. panta 1. punkta vai 153. panta ierobežojumi. Piedāvātā risinājuma pamatā ir jaunas ...
1 komentāri
Vija Kalniņa
Tiesību prakse
Aktualitātes Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā
Tieslietu ministrija ir apkopojusi Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) spriedumus par laika periodu no 2019. gada februāra līdz 2019. gada augustam. Šajā laika periodā EST ir skatījusi ļoti daudzveidīgas lietas, un Tieslietu ...
Jurista Vārds
Informācija
Latvijas tiesnešu konferencē pieņem rezolūciju un ievēl pašpārvaldi
Šī gada 1. novembrī Siguldā notika gadskārtējā Latvijas tiesnešu konference, kas šoreiz tika veltīta tiesu sistēmas efektīvai funkcionēšanai būtiskiem jautājumiem. Konference aplūkoja gan tiesu darba saturisko pusi – spriedumu ...
AUTORU KATALOGS