ŽURNĀLS Tiesību prakse

3. Marts 2020 /Nr.9 (1119)

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pasludina spriedumu lietā "Zelčs pret Latviju"

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (Tiesa) ir pasludinājusi spriedumu lietā "Zelčs pret Latviju", vienbalsīgi atzīstot, ka ir pieļauts Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 5. panta 1. punkta pārkāpums (tiesības uz brīvību, aizturēšanas pamatojums). Vienlaikus Tiesa atzina, ka Konvencijas 6. panta 1. punkts un 3.(d) apakšpunkts (tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības izvaicāt lieciniekus) nav pārkāpti.

2016. gada 11. novembra iesniegumā Tiesai iesniedzējs sūdzējās, ka viņa aizturēšana un ievietošana policijas automašīnā, lai veiktu alkohola testu un sastādītu administratīvā pārkāpuma protokolus, ir bijusi likumam neatbilstoša viņa brīvības atņemšana. Iesniedzējs uzskatīja, ka ir pārkāptas arī viņa tiesības uz taisnīgu tiesu, jo apelācijas instancē viņš nevarēja atkārtoti izvaicāt policijas darbiniekus par administratīvā pārkāpuma protokolu sastādīšanas apstākļiem.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Liene Blūma, Sintija Platā
Skaidrojumi. Viedokļi
Pārskats par svarīgākajiem Darba likuma grozījumiem pēdējā desmitgadē
Kā jau tas plašāk izskanējis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība kopā ar zvērinātu advokātu biroju "BDO Law" ir sagatavojusi un nesen izdevusi Darba likumu ar komentāriem. Iepriekšējie komentāri iznāca 2010. gadā, bet kopš tā ...
Estere Egle
Juridiskā literatūra
Jaunākie Darba likuma komentāri ir pieejami ikvienam
Pēc desmit gadu starplaika, kura ietvaros Latvijas darba tiesību nozare ir piedzīvojusi ļoti dinamiskas pārmaiņas, līdzdarbojoties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un ...
Liene Blūma, Linda Lielbriede
Skaidrojumi. Viedokļi
Vidējās izpeļņas aprēķins, ja darba devējs veicis cita veida atlīdzības izmaksu saistībā ar darbu
Rodoties nepieciešamībai veikt vidējās izpeļņas izmaksu darbiniekam, darba devēji nereti saskaras ar jautājumu par vidējās izpeļņas aprēķina bāzē iekļaujamajām summām, piemaksām un prēmijām. No Darba likuma (turpmāk – DL) ...
Baiba Lielkalne
Skaidrojumi. Viedokļi
Atkāpe no komerctiesību pamatprincipiem: korporatīvā plīvura jeb ierobežotās atbildības atcelšana
Šā gada janvārī Augstākās tiesas Senāts pieņēma spriedumu lietā Nr. C29250718 (SKC-466/2020) (skat. sprieduma apskatu šajā žurnālā), izvirzot būtisku tēzi, ka "komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības ...
1 komentāri
Tiesību prakse
Korporatīvais plīvurs ir ar likumu noteiktais kapitālsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežojums
2020. gada 30. janvārī Senāta Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr. C29250718 SKC-466/2020.1 Senāts šādā sastāvā – senatore referente Ināra Garda, senatore Anita Čerņavska, senators Normunds Salenieks – ...
AUTORU KATALOGS