ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

4. Augusts 2020 /Nr.31 (1141)

Pārejas perioda taisnīguma mehānismi demokrātiskā Latvijā
1 komentāri
Inga Švarca
Zvērināta advokāte 

I. Ievads

Par valstīm pārejas periodā tiek sauktas valstis, kuras pēc nedemokrātiska režīma mainās demokrātiskas, tiesiskas un cilvēktiesību ievērojošas valsts virzienā. Visas bijušās Padomju Savienības valstis, kuras kopš 1989. gada atradās pārejas periodā no represīva totalitāra režīma uz plurālistisku demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesības ievērojošu valsts iekārtu, var tikt apzīmētas par pārejas perioda valstīm. Šo valstu galvenās problēmas bija līdzīgas: tiesiskuma trūkums, neatkarīgas un kompetentas tiesu sistēmas neesamība, iedzīvotāju neuzticēšanās valsts institūcijām un valdībai, nepietiekama cilvēktiesību ievērošana no valsts puses, korupcija un nepotisms kā arī segregācija valsts iedzīvotāju vidū.

Gandrīz visas valstis, kas atrodas pārejas periodā no nedemokrātiska režīma uz demokrātisku, tiesisku valsti, piemēro pārejas perioda taisnīgumu. Arī lielākā daļa bijušās Padomju Savienības valstu to piemēroja lielākā vai mazākā mērā. Latvija, Lietuva, Igaunija, kā arī bijušās Padomju Savienības satelītvalstis Ungārija, Polija un Vācijas Demokrātiskā Republika piemēroja pārejas laika taisnīgumu aktīvi de iure un de facto.

Pārejas perioda taisnīguma mehānismu piemērošana Latvijā joprojām ir aktuāla. Tikai pirms pusotra gada daļa no Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (turpmāk – VDK) dokumentiem, ieskaitot tā saukto čekas maisu saturu ar aģentu vārdiem, tika publiskota: 2018. gada decembrī tā kļuva pieejama Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļvietnē. Pirms diviem gadiem, 2018. gada 29. jūnijā, Satversmes tiesa kārtējo (trešo) reizi izskatīja jautājumu par Saeimas vēlēšanu likuma normas, kas liedz kandidēt Saeimas vēlēšanās personām, kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās antikonstitucionālās padomju organizācijās, atbilstību Satversmei.1

Pārejas perioda taisnīguma mehānismu piemērošanas process vēl nav noslēdzies. To savā pirmajā runā Saeimā, amatā stājoties, norādīja arī Valsts prezidents Egils Levits: "Cita starpā gribu uzsvērt, ka mums vēl ir jāveic nopietns nesenās vēstures – it sevišķi okupācijas laika – izvērtējums no demokrātiskām, politiskām un morālām pozīcijām."2

Pēc autores domām, šāds izvērtējums palīdzētu arī noskaidrot, vai Latvijas līdz šim piemērotie pārejas perioda taisnīguma mehānismi ir sasnieguši savus mērķus un vai ir nepieciešams ieviest papildu mehānismus. Apsverama būtu arī doma par patiesības un izlīguma komisijas izveidošanu. Kā to rāda pieredze, šādas komisijas dod iespēju veidot dialogu starp netaisnīgā režīma upuriem un viņu pāridarītājiem vai režīma atbalstītājiem, kas bieži vien paši ir bijuši šī režīma upuri, jo dažādu iemeslu dēļ bijuši spiesti rīkoties saskaņā ar šajā režīmā valdošajiem noteikumiem. Tas savukārt sekmē sabiedrības vienotību, veiksmīgu pārejas perioda noslēgumu un ilgstošu mieru.

Šajā rakstā tiek aplūkoti oficiālie jeb valsts institūciju piemērotie pārejas perioda taisnīguma mehānismi Latvijā pēc tās neatkarības atgūšanas. Latvijas kompetentās institūcijas nekavējoties ieviesa attiecīgus mehānismus un sāka tos piemērot. Detalizētāk tiks apskatīti pārejas perioda taisnīguma juridiskie mehānismi: konkrētu tiesību aktu pieņemšana un to piemērošana. Konkrētāk tiks apskatīts viens no galvenajiem Latvijā piemērotajiem pārejas perioda taisnīguma mehānismiem – lustrācija.

 

II. Pārejas perioda taisnīguma mehānismu piemērošana Latvijā

1. Pārejas perioda taisnīguma juridiskais koncepts

Juridiskajā, vēsturiskajā vai politiskajā kontekstā lietotais termins "pārejas taisnīgums", angliski saukts transitional justice, ietver divus konceptus: taisnīguma konceptu un pārejas (perioda) konceptu.

Mūsdienu zinātniskajā diskursā lietotais jēdziens "pāreja" (angliski – transition) nozīmē valsts politisko režīmu maiņu jeb pāreju no nedemokrātiskas (kā, piemēram, totalitārisms) uz demokrātisku valsts iekārtu.

komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Skolnieciņš
16. Jūnijs 2021 / 22:18
0
ATBILDĒT
Ir aizvadīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Ir aizvadīts 14. jūnijs. 1941. gada 14. jūnijs ir viena no traģiskākajām un drūmākajām dienām latviešu tautas vēsturē. Tieši pirms 80 gadiem iesākās pirmais Latvijas iedzīvotāju deportāciju vilnis. Noziedzīgais un despotiskais Padomju Savienības okupācijas režīms 1941. gada jūnijā izsūtīja uz Sibīriju un citiem attāliem Krievijas ziemeļu apgabaliem vairāk nekā 15 424 nevainīgus cilvēkus, kā arī daļu no šiem cilvēkiem cietsirdīgi nogalināja. Latviešu tauta cieta klusējot. Vairāk nekā pusgadsimtu par šiem notikumiem nācās klusēt, tamdēļ ka naidīgā Padomju Savienības okupācijas vara apspieda jebkurus tautas kliedzienus pēc patiesības. Paldies Dieviem, šie skumjie laiki mūsu tautai ir beigušies! Tagad mūsu valsts ir brīva. Mūsdienu Latvijas iedzīvotāji dzīvo drošībā, jo mūsu valsts robežas aizstāv NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija). Cerēsim un ticēsim, ka šie traģiskie notikumi nekad vairs neatkārtosies. Lūgsim Sentēvu Dievus, lai Sentēvu Dievi dāvā mūsu tautai gudrību. Lūgsim Latvju Dievus, lai Latvju Dievi dāvā mūsu tautai spēku. Lūgsim likteņa Dievieti Laimu, lai Dieviete Laima dāvā mūsu tautai laimīgu un priekpilnu nākotni. Lūgsim nāves un dzīvības Dievieti Māru, lai Dieviete Māra dāvā Latvijai Saules mūžu! Lūgsim visvareno Pērkonu – Debesu Tēvu, lai Dievs Pērkons pasargā latviešu tautu un latviešu zemi no posta, bada un iznīcības! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!
Ar cieņu pret sentēviem, Skolnieciņš no svētupes [Latvju Dievu dēls]
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
Latvju Dievi mūžam viedi.
#Latvija #LatvijasRepublika #LatvijasOkupācija #LPSR #deportācijas #represijas #nacionalizācija #vardarbība #SarkanaisTerors #Maskava #Kremlis #KomunistiskieNoziegumi #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #Māra-VeļuMāte #Māra-ZemesMāte #LatvjuDievuSvētība #saticība #iecietība #miers #svētupe
visi numura raksti
Elīna Liepniece
Skaidrojumi. Viedokļi
Pārrobežu mantojuma lietu vešana pie Latvijas notāra
Eiropas Komisijas ir norādījusi, ka ik gadu aptuveni 9–10 % jeb 450 000 no visām mantojuma lietām ir lietas ar pārrobežu elementu, kuru kopējā kapitāla vērtība ir aptuveni 120 miljardi eiro.1 Tā kā pārrobežu mantojuma lietu skaits ...
Jurista Vārds
Informācija
Cik pelna un kādā nodokļu režīmā darbojas juridisko pakalpojumu sniedzēji
1 komentāri
Jānis Baumanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Nesamaksāto nodokļu legalizēšana
5 komentāri
Mareks Reders
Skaidrojumi. Viedokļi
Autortiesību uz pasūtītu datorprogrammu saglabāšanas iespējas
Datorprogrammu eksports no Latvijas kopš 2000. gada ir palielinājies 25 reizes1 un 2020. gadā var sasniegt vienu miljardu eiro. Latvijā nav radīta neviena līdzvērtīgi atpazīstama datorprogramma kā Igaunijā radītā datorprogramma Skype, ...
Natālija Knipše
Juridiskā darba tirgus
Natālija Knipše
AUTORU KATALOGS