ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

6. Oktobris 2020 /Nr.40 (1150)

Digitalizācija un tieslietas: mijiedarbība un perspektīva
Raivis Kronbergs
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

Ievads

Digitalizācija ir skārusi visdažādākās jomas, un tieslietu sistēma nav izņēmumus. Tieslietu ministrija sadarbībā ar citām iestādēm ir ieviesusi un turpina ieviest dažādus digitālos rīkus, lai tādējādi nodrošinātu labāku informācijas apmaiņu tieslietu sistēmā. Uzsverams, ka iecerēti jauni risinājumi un uzlabojumi esošajās sistēmām. Piemēram, Tiesu administrācija kopā ar Latvijas Republikas Prokuratūru, Ieslodzījuma vietu pārvaldi (turpmāk – IeVP), Valsts probācijas dienestu (turpmāk – VPD), Tieslietu ministriju, ka arī ciešā sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru kopš 2018. gada 19. marta īsteno
E-lietas programmas 1. posmu.

Plānots, ka E-lietas programmas 1. posms tiks īstenots līdz 2021. gada 15. martam. Tas sastāv no četriem atsevišķiem projektiem, kuri vērsti uz iestādēs esošo darbības procesu automatizāciju un informācijas elektroniskas apmaiņas nodrošināšanu starp šo iestāžu informācijas sistēmām. Paredzēts izveidot kopīgu E-lietas portālu, kurā tiks nodrošināta tiesvedības datu pieejamība sabiedrībai un tiesvedībā iesaistītajām iestādēm, kā arī šobrīd tiek strādāts pie Tiesu informācijas sistēmas (turpmāk – TIS) pilnveidošanas, E-lietas koplietošanas komponenšu platformas izstrādes, Prokuratūras informācijas sistēmas (turpmāk – ProIS) attīstības, VPD Probācijas lietu uzskaites sistēmas (turpmāk – PLUS) un IeVP informācijas sistēmas pilnveidošanas.

Tomēr digitalizācijas kontekstā ne mazāk svarīgi pieminēt arī Uzņēmumu reģistru, kurš nodrošina iespēju sazināties ar minēto iestādi, neierodoties klātienē, kā arī Latvijas notariātu, kas videokonferences režīmā elektroniski piedāvā jebkura veida notariālo palīdzību, par ko plašāks komentārs sniegts raksta turpinājumā. Turklāt minama arī VAS "Tiesu namu aģentūra", kas darbojas ar vairākiem apjomīgiem IT projektiem, un oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis", kurš nodrošina ilgtspējīgu, vispārpieejamu un vienotu platformu, kurā iedzīvotājiem nepastarpināti tiek sniegta izvērsta un aktuāla informācija.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Viktorija Soņeca
Numura tēma
Dati kā tehnoloģiju laikmeta resurss
Ineta Ziemele
Skaidrojumi. Viedokļi
Moderno tehnoloģiju ietekme uz privātumu
Jekaterina Macuka
Skaidrojumi. Viedokļi
Personas dati ir vērtība, kas jāsargā, nevis šķērslis attīstībai
Uldis Ķinis
Skaidrojumi. Viedokļi
Kiberdrošība – tiesiski aizsargājama vērtība
Rūta Pirta-Dreimane, Jānis Grabis
Skaidrojumi. Viedokļi
Informācijas drošība digitalizācijas laikmetā: izaicinājumi un risinājumi
AUTORU KATALOGS