ŽURNĀLS Akadēmiskā dzīve

27. Oktobris 2020 /Nr.43 (1153)

Jauni tiesību zinātņu doktori
3 komentāri

Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2020. gada septembrī un oktobrī aizstāvēti divi promocijas darbi. 23. septembrī promocijas darbu "Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu" aizstāvēja Jānis Priekulis, bet 14. oktobrī promocijas darbu "Zemes piespiedu noma Latvijas Republikas pilsētās, ja uz zemes atrodas privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja" aizstāvēja Arta Snipe.

Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu

Jānis Priekulis

Jāņa Priekuļa promocijas darbs "Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu" izstrādāts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docenta Dr. iur. Edvīna Danovska vadībā.

Darbs ir pirmais padziļinātais pētījums par Satversmes 92. panta trešā teikuma, kas paredz personai tiesības uz taisnīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā, iedarbību likumu kontekstā. Darbā mēģināts rast atbildes uz jautājumiem, kā šis noteikums izpaužas valsts atbildības likumu kontekstā, kā persona var pieprasīt atlīdzinājumu naudā par kaitējumu, kas tai radīts likuma rezultātā.

8
komentāri (3)
3 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Ambiciozi
30. Oktobris 2020 / 13:35
0
ATBILDĒT
(....zemes īpašnieka ienākumi gadā sasniegtu vismaz 5–6 % no zemes vērtības...)

Tā neko - tad, kad naudas turēšana ir ar negatīvām procentu likmēm - šeit būtu 5-6% gadā.
augļotāji > Ambiciozi
30. Oktobris 2020 / 14:04
0
ATBILDĒT
Taisnīgāka būtu nevis piespiedu noma, bet gan piespiedu servitūta nodibināšana.
Dace
27. Oktobris 2020 / 08:57
1
ATBILDĒT
Vai varētu būt tā, ka kādā no šiem darbiem būtu nepieciešama atsauce (atklātības paziņojums) par to, ka autors ir personīgi finansiāli ieinteresēts savu zinātnisko secinājumu aizstāvēšanā?
visi numura raksti
Jānis Kārkliņš, Edijs Brants
Skaidrojumi. Viedokļi
Par Komerclikuma 172. panta sestajā daļā noteiktā trīs mēnešu termiņa juridisko dabu
8 komentāri
Ringolds Balodis
Viedoklis
Ir nepieciešama adekvāta pēcnācējnorma svītrotā Satversmes 81. panta vietā
Andrejs Judins
Atsaucoties uz publicēto
Atgriežoties pie jautājuma par nepilngadīgo kriminālatbildības reformu
Edgars Džeriņš
Viedoklis
Kasācijas neesamība veicina nepieņemamus un tiesas necienīgus brāķus tiesas spriešanā
Vēršot uzmanību uz aktuālajām problēmām praksē, šajā rakstā autors dalās pieredzē par tiesu prakses gadījumu, kad tikai pēc lietas izskatīšanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izdevās novērst personas prettiesisku ...
Inese Rendeniece, Stella Kaprāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Preču zīmju sajaucamas līdzības konstatācija Eiropas Savienības Tiesas praksē
AUTORU KATALOGS