ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Inita Ilgaža
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos 

Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ELT), kura atrodas Rīgā un kuras darbības teritorija ir visa Latvijas Republikas teritorija.1 Paredzēts, ka ELT savu darbu sāks nākamgad, un šis komentārs ir veltīts jautājumiem par to, kāda būs šīs tiesas vieta tiesu sistēmā, kā tā tiks organizēta un pārvaldīta, u.c.

Ekonomisko lietu tiesas vieta tiesu sistēmā

Latvijas Republikas Satversmes 82. pants noteic, ka tiesu Latvijā spriež rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa, bet kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā – arī kara tiesas. Pants vienlaikus iezīmē arī trīs tiesu līmeņus, no kuriem rajona (pilsētu) tiesas ir pirmā līmeņa tiesas, kas vairumā gadījumu ir arī pirmās instances tiesas.

Ar 2020. gada 17. jūnija grozījumiem likuma "Par tiesu varu" 29. pantā ir skaidri noteikts, ka ELT ir rajona (pilsētas) tiesa.

Fakti par Ekonomisko lietu tiesu

● Ekonomisko lietu tiesā strādās 10 tiesneši un 21 tiesas darbinieks.

● Tiesas darbības teritorija aptvers visu Latviju.

● Tiesas kompetencē ir noteiktu veidu civillietas un krimināllietas.

● Līdz Ekonomisko lietu tiesas darba uzsākšanai rajonu (pilsētu) tiesās iesniegtās prasības vai krimināllietas, kuru izskatīšana ir piekritīga Ekonomisko lietu tiesai, izskata tā tiesa, kurā prasība vai lieta iesniegta. Šajās lietās apelācijas kārtībā pārsūdzēto nolēmumu izskatīs Rīgas apgabaltiesa.

● Jaunās tiesas adrese: Mazā Nometņu iela 39, Rīga (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēka).

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
Dainis Pudelis
Skaidrojumi. Viedokļi
Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītāju prasības pret Latvijas valsti par ieguldījumu aizsardzību
Kopš Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) 2018. gada pavasarī nāca klajā ar nolēmumu lietā Nr. C‑284/16 "Slovākijas Republika pret Achmea BV" (turpmāk – Achmea lieta)1 un 2020. gada 5. maijā 23 Eiropas Savienības (turpmāk – ...
AUTORU KATALOGS