ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Ekonomisko lietu tiesas piekritība
Dr. iur.
Vadims Mantrovs
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents 

Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līgumiem.

Lai labāk izprastu tās prasības, kuras izriet no pārapdrošināšanas līguma un kuras līdz ar to būs piekritīgas Ekonomisko lietu tiesai, vispirms būtu jāraksturo pārapdrošināšanas līguma jēdziens.

Pārapdrošināšanas (reinsurance – angļu val., RŸckversicherung – vācu val., перестрахование – krievu val.) tiesības kopumā un pārapdrošināšanas līgums, to atsevišķi ņemot, tiek vērtēts kā specifiskai apdrošināšanas tiesību (un līdz ar to arī finanšu tiesību) jomai – pārapdrošināšanai – piederīgi specifiski jēdzieni. Tas ir iemesls, kāpēc pārapdrošināšanas līgums parasti netiek aptverts ar apdrošināšanas līguma regulējumu1 un netiek aplūkots vai vienīgi tiek ieskicēts apdrošināšanas tiesību literatūrā.2 Šī raksta autors, raksturojot pārapdrošināšanas līguma izpēti Latvijas tiesību literatūrā, iepriekš ir norādījis, ka pārapdrošināšanas līguma regulējums un tā problēmjautājumi Latvijas apdrošināšanas tiesībās ir tikpat kā neaplūkoti, ja vien neskaita atsevišķus fragmentārus aspektus,3 kas pamatā saistās ar pārapdrošināšanas tiesisko attiecību vispārīgu raksturojumu.4

Norādes uz pārapdrošināšanas līgumu ir konstatējamas Latvijas (pār)apdrošināšanas tiesību regulējumā, pamatā – Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā vai Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā, taču šis regulējums nesatur termina "pārapdrošināšanas līgums" skaidrojumu vai legāldefinīciju. Tomēr šī termina izpratni var noskaidrot no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma regulējuma, tostarp tajā ietvertajām terminu legāldefinīcijām.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Civilprocesa likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
Dainis Pudelis
Skaidrojumi. Viedokļi
Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītāju prasības pret Latvijas valsti par ieguldījumu aizsardzību
Kopš Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) 2018. gada pavasarī nāca klajā ar nolēmumu lietā Nr. C‑284/16 "Slovākijas Republika pret Achmea BV" (turpmāk – Achmea lieta)1 un 2020. gada 5. maijā 23 Eiropas Savienības (turpmāk – ...
AUTORU KATALOGS