ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītāju prasības pret Latvijas valsti par ieguldījumu aizsardzību
Ekonomisko lietu tiesas piekritība
 
Mg. iur.
Dainis Pudelis
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta jurists 

Kopš Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) 2018. gada pavasarī nāca klajā ar nolēmumu lietā Nr. C‑284/16 "Slovākijas Republika pret Achmea BV" (turpmāk – Achmea lieta)1 un 2020. gada 5. maijā 23 Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu pārstāvji parakstīja Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp ES dalībvalstīm (turpmāk – Izbeigšanas līgums), jautājums par ES dalībvalstu nacionālo tiesu lomu ieguldījumu strīdu risināšanā ir ieguvis papildu aktualitāti. Latvijā šis jautājums aktualitāti ieguvis arī saistībā ar jaunizveidojamās Ekonomisko lietu tiesas kompetenci. Kā to paredz 2020. gada 1. oktobrī pieņemtais likums "Grozījumi Civilprocesa likumā",2 arī ES dalībvalstu ieguldītāju prasības pret Latvijas valsti par ieguldījumu aizsardzību būs to lietu kategorijā, kuras izskatāmas jaunajā tiesā.

Šajā rakstā autors īsumā aplūkos šobrīd vadošo ieguldījumu strīdu risināšanas mehānismu, tā pozitīvās un negatīvās iezīmes, nesenos notikumus EST judikatūrā un analizēs Latvijas Ekonomisko lietu tiesas potenciālo lomu un nozīmi starptautisko ieguldījumu strīdu risināšanā. Rak­stā pausts tikai un vienīgi autora personīgais viedoklis.

 

Ieguldījumu strīdu risināšana šķīrējtiesā

Pirms analizēt nacionālo tiesu lomu ieguldījumu un potenciālo lomu strīdu risināšanā, nepieciešams neliels ieskats esošajā ieguldījumu strīdu risināšanas mehānismā. Ņemot vērā raksta ierobežoto apjomu, tas nepretendē uz izsmeļošu ieguldījumu strīdu šķīrējtiesas procesa aprakstu un analīzi, bet gan piedāvā īsu un viegli uztveramu vispārēju izklāstu.

Lai gan pastāv vairāki ieguldījumu strīdu risināšanas mehānismi, tieši šķīrējtiesu process praksē ir ieņēmis centrālo lomu.3 Šķīrējtiesas procesa organizācija katrā konkrētajā gadījumā ir cieši saistīta ar attiecīgo ieguldījumu aizsardzības līgumu un īpaši tajā ietverto šķīrējtiesas klauzulu. Šķīrējtiesas klauzula un citi ieguldījumu aizsardzības līguma noteikumi atspoguļo valstu vienošanos par šķīrējtiesas procesa norisi. Tie nosaka, vai strīds risināms saskaņā ar ICSID konvencijas4 noteikumiem, vai strīda risināšanu administrē kāda no pieejamām šķīrējtiesas institūcijām (piemēram, Hāgas Pastāvīgā šķīrējtiesa, Stokholmas Tirdzniecības kameras šķīrējtiesa u.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
AUTORU KATALOGS