ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Ekonomisko lietu tiesas kompetence būvniecības lietās
Ekonomisko lietu tiesas piekritība
 
Kristīne Miļevska
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore 
Olga Feldmane
Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta direktore 

Saeima ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci arī attiecībā uz prasību, kas izriet no līgumsaistībām starp būvniecības procesa dalībniekiem, tai skaitā ar apakšuzņēmējiem, attiecībā uz tādas otrās un trešās grupas būves būvniecību, kuras realizācijai nepieciešama būvatļauja, izņemot atsevišķas viena dzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistīto būvju būvniecību (turpmāk – būvniecības lietas), izskatīšanu. Raksta mērķis ir sniegt informāciju, kas palīdzētu nošķirt ELT kompetencē ietilpstošo būvniecības strīdu izskatīšanu no tiem strīdiem, kuru izskatīšana saglabāta rajona (pilsētas) tiesas kompetencē.

Būvniecības lietu tvēruma definēšana, konkretizējot kritērijus atbilstoši ELT mērķim, iezīmēja izmaiņas likumprojekta izskatīšanas gaitā starp lasījumiem. Būvniecības lietu tvērums tika sašaurināts, lai izslēgtu riskus ELT pārslodzei tās darbības pirmajā gadā.

Ministru kabinetā atbalstītā un Saeimā iesniegtā likumprojekta redakcija paredzēja, ka ELT kompetencē ir izskatīt prasības par būvniecības procesa dalībnieku atbildību. Kā tika norādīts likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" (Nr. 554/Lp) sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā),1 ELT kompetencē ir lietas, kas izriet no Būvniecības likuma 19.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Būvniecības likums  
— likumi.lv —
Civilprocesa likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
AUTORU KATALOGS