ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Ekonomisko lietu tiesas kompetence krimināllietās
Ekonomisko lietu tiesas piekritība
 
1 komentāri
Kristīne Miļevska
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore 

Saeima ar 2020. gada 19. novembra likumu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk arī – ELT) kompetenci krimināllietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām izmaiņām likuma virzības procesā un plānoto kompetences attīstību krimināllietās.

Ekonomisko lietu tiesas kompetences noteikšanas kritēriji

Konceptuālā ziņojuma "Par ekonomisko lietu tiesas izvei­di"1 (turpmāk – Ziņojums) izstrādes ietvaros tika atzīts, ka efektīvs mehānisms komercstrīdu risināšanai nenoliedzami ir nozīmīgs, tomēr nedrīkst atstāt bez ievērības faktu, ka tikpat būtiski ir, lai valsts aktīvi cīnītos pret tādiem uzņēmējdarbības vides tiesiskumu graujošiem apstākļiem kā korupcija, naudas atmazgāšana, krāpšanas un piesavināšanās grupējumi, kā arī izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kas veicina ēnu ekonomiku.

Ievērojot minēto, tika secināts, ka mērķis veicināt investīciju un uzņēmējdarbības vides izaugsmi ilgtermiņā var tikt sasniegts tikai kompleksi, nodrošinot gan ātru un efektīvu komercstrīdu risināšanu civiltiesiskā kārtībā, gan ka tie noziedzīgie nodarījumi, kas būtiski ietekmē investīciju vidi, tiesā tiek izskatīti ātri un profesionāli. Jāvērš uzmanība, ka atbilstoši Kriminālprocesa likuma 14. panta piektajai daļai saprātīga termiņa neievērošana var būt pamats procesa izbeigšanai. Tāpat Krimināllikuma 58. panta piektajā daļā noteikts, ka no kriminālatbildības personu var atbrīvot, ja konstatē, ka nav ievērotas tās tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Ievērojot minēto, procesa efektivitāte un nolēmumu kvalitātes nodrošināšana, jo īpaši valsts noteiktajām prioritātēm cīņā pret noziedzību, ir ļoti nozīmīga.

Jāņem vērā, ka kopumā Latvijas tiesu sistēma spēj nodrošināt lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos.2 Tomēr konstatējams, ka sarežģīto un specifisko lietu izskatīšana nereti ieilgst.3 Piemēram, atbilstoši statistikas datiem krimināllietu par kukuļņemšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja kukulis pieņemts pēc tā pieprasīšanas (Krimināllikuma 320.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
mjā...
7. Decembris 2020 / 08:59
0
ATBILDĒT
Kukulis,kas ir tīri krimināla un pēc būtības vienkārša darbība, būs kompetencē,bet izvairīšanās no nodokļiem nebūs. Vai es pareizi sapratu? Ja tā, tad loģikas nav nekādas.
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
AUTORU KATALOGS