ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Prasības, kas izriet no finanšu nodrošinājuma līgumiem
Ekonomisko lietu tiesas piekritība
 
Dr. iur.
Erlens Kalniņš
Zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents 

[1] Ar 2020. gada 1. oktobra grozījumiem Civilprocesa likumā, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 24. pants ir ticis papildināts ar jaunu 1.1 daļu, kas regulē Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci, nosakot atsevišķu lietu kategoriju sugas jeb priekšmetisko piekritību šai pirmās instances tiesas iestādei1 pēc prasības priekšmeta (strīda) būtības.2

Šajā ziņā jau Tieslietu ministrijas sagatavotajā konceptuālajā ziņojumā "Par ekonomisko lietu tiesas izveidi" ticis norādīts, ka ELT kā specializētas tiesas kompetences tvērums tiek noteikts pēc priekšmeta, nevis, piemēram, pēc subjekta.3

[2] CPL 24. panta 1.1 daļas 6. punktā paredzēts, ka "Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskata prasības, kas izriet no finanšu nodrošinājuma līgumiem".

Šāda veida prasību izskatīšanas nodošana ELT kompetencē likumprojekta anotācijā citstarp argumentēta ar to, ka ne tikai, piemēram, prasību, kas izriet no koncernu tiesiskajām attiecībām, vai Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītāju prasību pret Latvijas valsti par ieguldījumu aizsardzību izskatīšana, bet arī prasību, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem, vai prasību, kas izriet no finanšu nodrošinājuma līgumiem, izskatīšana ir saistīta ar specifiskām zināšanām, piemēram, finanšu instrumentu tirgus, kapitāla tirgus, investīciju aizsardzības jomā.4

Pilnībā jāpiekrīt anotācijā izdarītajai norādei uz šādu zināšanu nepieciešamību, jo finanšu nodrošinājuma institūts tik tiešām ir specifisks un salīdzinoši jauns tiesību institūts, kas ieviests Latvijas tiesību sistēmā ar 2005. gada 21. aprīļa Finanšu nodrošinājuma likumu (spēkā no 2005. gada 25. maija, turpmāk – FNL), pārņemot tiesību normas, kuras izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.

6
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
AUTORU KATALOGS