ŽURNĀLS Akadēmiskā dzīve

5. Janvāris 2021 /Nr.1 (1163)

Jauni doktori tiesību zinātnē

2020. gada nogalē aizstāvēti trīs promocijas darbi tiesību zinātnē. 4. decembrī Lolita Buka aizstāvējusi promocijas darbu "Tiesību tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās mijiedarbība ar izteiksmes brīvību", bet Nērika Lizinska promocijas darbu "Valsts kā starptautiska šķīrējtiesas līguma puse". Savukārt 14. decembrī Aleksandrs Potaičuks aizstāvējis promocijas darbu "Pārrobežu administratīvais akts Latvijā un Eiropas Savienībā".

Tiesību tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās mijiedarbība ar izteiksmes brīvību

Lolita Buka

Foto: Aiga Dambe

Lolitas Bukas promocijas darbs "Tiesību tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās mijiedarbība ar izteiksmes brīvību" izstrādāts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesora Dr. iur. Artūra Kuča zinātniskā vadībā.

Promocijas darbs ir veltīts tiesību tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās mijiedarbībai ar izteiksmes brīvību, īpašu uzmanību pievēršot samērīguma izvērtēšanas problemātikai. Tiesības tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās ir jauns tiesību koncepts, un tiesību doktrīnā tas ir maz pētīts. Tas ir būtisks pētījums gan tiesību tikt aizmirstam tvēruma izpratnes veidošanai, gan izteiksmes brīvības un tiesību uz privāto dzīvi mijiedarbības interneta vidē noskaidrošanai. Darbs ir inovatīvs, jo sniedz vispusīgus kritērijus, kas būtu jāņem vērā, samērojot tiesības tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās un izteiksmes brīvību.

Darbā ir pētīts tiesību tikt aizmirstam tiesiskais pamats, EST argumentācija, attiecinot šīs tiesības uz interneta meklētājprogrammām, noskaidrojot tiesību tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās jēdzienu.

9
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Jaunākie grozījumi Kriminālprocesa likumā: apskats un komentāri
Dienu pēc valsts svētkiem Latvijas likumdevējs visiem, kas kādā mērā saistīti ar kriminālprocesu, sniedza kārtējo dāvanu – apstiprinājumu jau par pārliecību kļuvušam pieņēmumam, ka grozījumi Kriminālprocesa likumā1 (turpmāk ...
7 komentāri
Dace Šulmane
Tiesību politika
Trīs ziņojumi un salīdzinošie pētījumi par Eiropas tiesu sistēmas neatkarību

2020. gada 11. decembrī Tieslietu padomes sēdē tika sniegts pārskats par šajā gadā publicētiem nozīmīgiem Eiropas līmeņa salīdzinošajiem pētījumiem par tiesu sistēmām.

Ieva Šņepste
Skaidrojumi. Viedokļi
Vārda brīvības iepriekšēji ierobežojumi internetā: jēdziens un pieļaujamība
1 komentāri
Māris Leja
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Māris Leja
"Jurista Vārdā" līdz šim publicējis 32 rakstus un viedokļus. Pirmais raksts: 2008. gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv.
Raivis Kronbergs
Tiesību politika
Valsts pārvaldes reformu izpildē tieslietu resors ir starp līderiem
AUTORU KATALOGS