ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

2. Marts 2021 /Nr.9 (1171)

Patiesa informācija kā pamats personas reputācijas aizskārumam
I daļa. Tiesību uz reputāciju aizskārumi
Bc. iur.
Anna Patrīcija Mālere
LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras studente 

Divu rakstu sērijas pirmajā rakstā tiek noteikts, kas ir reputācijas jēdziens un tā saturs, tiek definēti informācijas veidi. Šajā rakstā tiek aplūkots arī nepieciešamā aizskāruma apmērs, lai konstatētu reputācijas aizskārumu, un tiek noteikts, kādos gadījumos reputācija var tikt aizskarta gan ar patiesu, gan nepatiesu informāciju.

Ievads

Straujās informācijas izplatības dēļ personu tiesības uz privāto dzīvi, it sevišķi reputācijas aizsardzību, var tikt apdraudētas daudz plašākos veidos, nekā paredzēts šobrīd nodibinātajos tiesību aizsardzības institūtos. Mūsdienās personu reputācija var tikt aizskarta arī ar faktiski patiesu informāciju, taču pievienojot tai skandalozu virsrakstu vai publicējot to attiecīgā kontekstā. Tādējādi sabiedrībai par personu kopumā rodas patiesībai neatbilstošs iespaids, lai gan informācija ir faktiski patiesa.

Tomēr praksē vēl nav skaidri definēti kritēriji šādu tiesību uz reputāciju aizskārumu izvērtēšanai, kā arī personu tiesību aizsardzības līdzekļi gadījumiem, kad tiesības uz reputāciju ierobežotas nepamatoti. Lai gan Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT) ir skatījusi vairākas šādas lietas, kopumā tiesu prakse vēl nav pilnībā attīstījusies.

Divu rakstu sērijas pirmajā rakstā tiek noteikts, kas ir reputācijas jēdziens un tā saturs, tiek definēti informācijas veidi. Šajā rakstā tiek aplūkots arī nepieciešamā aizskāruma apmērs, lai konstatētu reputācijas aizskārumu, un tiek noteikts, kādos gadījumos reputācija var tikt aizskarta gan ar patiesu, gan nepatiesu informāciju.

 

1. Jēdziens un regulējums

Reputācija ir uzskatu kopums, kas vispārīgi pastāv par kādu objektu, personu vai ko citu.1 To veido: 1) gods, kas ir personas sabiedriskais novērtējums, kura mēraukla ir paša indivīda uzvedība, 2) attieksme pret sociālām un garīgām vērtībām, 3) kā arī cieņa jeb cilvēka pašnovērtējums, kas pamatojas uz tā īpašībām, līdzcilvēkiem, sabiedrību.2 Sabiedrības atzinīgs vērtējums ir sasniedzams ilgstošā laikā atbilstoši personas nopelniem.3 Sabojātas reputācijas gadījumā samazinās sabiedrības novērtējums, pasliktinās tās attieksme, kā rezultātā sabiedrība var novērsties no personas, to sākt nicināt vai izslēgt no sava vidus.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Vita Liberte, Stella Kaprāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Autortiesību regulējuma izmaiņas saistībā ar digitālā vienotā tirgus direktīvām
Šogad gaidāmas vairākas izmaiņas intelektuālā īpašuma tiesību regulējumā: 2019. gada 17. aprīlī pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko ...
Andrejs Judins
Viedoklis
Par labticīga ieguvēja mantisko interešu aizsardzību kriminālprocesā
Šā gada 23. februārī Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijā notika pirmā diskusija par labticīga ieguvēja interešu aizsardzību kriminālprocesā. Problēmas esamību diskusijas dalībnieki nenoliedza, bet ...
1 komentāri
Daira Sergejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Noziedzīgi iegūtas mantas institūta izpratne starpkaru periodā
"Lai saprastu tagadni un paredzētu nākotni, ir jāskatās uz pagātni" – tā reiz teicis vēstures zinātņu doktors, profesors Harijs Tumans.1 Autore pilnībā tam piekrīt. Un tieši tāpēc, ņemot vērā noziedzīgi iegūtas mantas ...
Linda Straudovska
Skaidrojumi. Viedokļi
Stambulas konvencijas atbilstība Satversmei
Gender jeb sociālais dzimums ir radījis daudz šaubu un pieņēmumu gan par tā saturu, gan sekām, to ieviešot valsts nacionālajā tiesību sistēmā. Daudzo pieņēmumu rezultātā nepamatoti tiek uzskatīts, ka Eiropas Padomes Konvencija par ...
8 komentāri
Jānis Pleps
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Jānis Pleps
Tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos. "Jurista Vārdā" līdz šim publicējis 230 rakstus un viedokļus. Pirmais raksts: 2002. gadā. No ...
AUTORU KATALOGS