ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

2. Marts 2021 /Nr.9 (1171)

Stambulas konvencijas atbilstība Satversmei
8 komentāri

Gender jeb sociālais dzimums ir radījis daudz šaubu un pieņēmumu gan par tā saturu, gan sekām, to ieviešot valsts nacionālajā tiesību sistēmā. Daudzo pieņēmumu rezultātā nepamatoti tiek uzskatīts, ka Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu1 (turpmāk – Stambulas konvencija) un tajā iekļautais sociālā dzimuma jēdziens ir neatbilstoši Satversmei.

Sociālā un bioloģiskā dzimuma saistība

Viens no galvenajiem aspektiem, kas sabiedrībā raisa šaubas par Stambulas konvenciju, ir sociālā un bioloģiskā dzimuma saistība. Pastāv viedoklis, ka Stambulas konvencijas izpratnē sociālais dzimums tiek pilnībā nošķirts no bioloģiskā dzimuma.2 Persona piedzimstot nevarētu tikt nosaukta par vīrieti vai sievieti – tā būtu neitrāla. Sabiedrība, izglītība un pašnoteikšanās ar laiku noteiktu tās sociālo dzimumu,3 tāpēc jebkurš varētu justies kā sieviete vai vīrietis neatkarīgi no bioloģiskā dzimuma.4 Arī tiesību aktos būtu jāizslēdz šie jēdzieni, aizstājot tos ar "indivīds", un personām vairs nebūtu jānorāda, pie kura dzimuma tās pieder.5 Šādā gadījumā bioloģiskajam dzimumam vairs nebūtu nekādas nozīmes, jo viss būtu atkarīgs no tā, kādu sociālo dzimumu persona izvēlas. Tas dotu iespēju atļaut arī viendzimuma laulības.

Jāņem vērā, ka pastāv daudzas gender jeb sociālā dzimuma izpausmes iespējas,6 sākot ar radikālām bioloģiskajām teorijām, līdz pat sociālajai teorijai, kas tiek piedēvēta Stambulas konvencijai. Patiesi, no sociālās teorijas izriet, ka gender ir pilnībā nodalīts un neatkarīgs no bioloģiskā dzimuma, pat praktiski izslēdzot bioloģisko dzimumu kā tādu.7 Lielākoties Latvijā izskanējušie iebildumi un pieņēmumi izriet tieši no šīs sociālās teorijas izpratnes.

Tas pats autors, kas Stambulas konvencijai piedēvējis sociālo teoriju un uz ko atsaucas Latvijas konvencijas pretinieki, norāda, ka vislabākā cīņai ar nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm būtu gender personalizētā teorija, jo tā ir vislīdzsvarotākā starp dzimumu teorijām. Tā iezīmē atšķirību starp bioloģisko un sociālo dzimumu, aplūkojot gan bioloģiskās atšķirības, gan vēsturiskos un kulturālos aspektus, tomēr nenodala abus konceptus. Šī teorija atzīst, ka sieviešu un vīriešu lomas ļoti ietekmē stereotipi un aizspriedumi, ko radījusi kultūra, sabiedrība un izglītība.8

Konvencijas Paskaidrojošais ziņojums ļoti skaidri pamato, ka gender nekādā veidā neietekmē bioloģisko dzimumu – vīrieša un sievietes – pastāvēšanu.9 Konvencijā iekļautā gender definīcija nosaka, ka tās ir sociālās lomas, ko konkrētā sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (8)
8 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Kaspars Herbsts
25. Marts 2021 / 12:21
0
ATBILDĒT
Mēģinot pamatot, cik ļoti viss ar Stambulas konvenciju ir kārtībā, autore ir veiksmīgi pierādījusi, ka šī konvencija ir viena liela jēdzienu "putra" un neviens nezina, kādas sekas ilgtermiņā šo jēdzienu "sociālais dzimums", "gender identitāte" (ko pamato "dziļa izjūta"!!!???) ieviešana mūsu tiesību sistēmā nesīs...
uz ko mēs ejam?
24. Marts 2021 / 10:19
1
ATBILDĒT
Manuprāt bērni var izvēlēties - spēlēties ar lellēm vai mašīnām arī bez speciālas konvencijas, līdz ar to mums tāda nav vajadzīga.
Mihails Kuļbanskis
7. Marts 2021 / 17:17
0
ATBILDĒT
Par secinājumu pirmo punktu.
Pirmā teikuma otrā daļa būtu saprotamāka, pamainot vietām teikuma locekļus, proti, ja aiz komata būtu rakstīts ".., taču VIENĪGI KONVENCIJAS DALĪBVALSTĪM ir tiesības sniegt Stambulas konvencijas normu juridiski saistošu interpretāciju."
Paldies autorei!
Viedoklis
3. Marts 2021 / 14:25
1
ATBILDĒT
kādēļ Latvijā - šķirto laulību, izjukušo ģimeņu, uzturlīdzekļu parādnieku, neesošo tēvu un tēvišķības - valstī - šobrīd nepieciešams ratificēt SK, "pacelt" un apspriest dzimuma identitātes problēmas? kādēļ JV nav publikāciju par Latvijas tiesiskjai realitātei atbilstošiem ģimenes tiesību jautājumiem?
Kolēģis > Viedoklis
3. Marts 2021 / 14:27
0
ATBILDĒT
Jā, tas ir labs jautājums, kādēļ šīs tēmas nav Latvijas juristu interešu lokā, ja reiz viņi neizvēlas par tām sagatavot rakstus...
Arvīds
3. Marts 2021 / 11:08
6
ATBILDĒT
Stambulas konvencija ir politisks dokuments.

Dokumenta esamība pati par sevi negarantē tā efektīvu izpildi,
vai uzdoto mērķu sasniegšanu.

Politika ir tiesiskā veidā pausta VAIRĀKUMA griba.

Stambulas konvencijas ratifikācija ir tiesībpolitikas jautājums.
Aicinu JV nenodarboties ar politisko aģitāciju.
labi, ka tā > Arvīds
4. Marts 2021 / 14:20
1
ATBILDĒT
Nesen soctīkli un komentētāji gandrīz nonesa JV redakciju par "pretējās nometnes viedokļa" publicēšanu:
https://juristavards.lv/doc/277798-cik-satversmju-ir-latvija/
Labi, ka Latvijā ir vārda brīvība un Jurista Vārds dod iespēju iepazīties ar dažādiem viedokļiem un ļauj lasītājiem pašiem izlemt, ko domāt un vai domāt :))
? > Arvīds
3. Marts 2021 / 13:10
4
ATBILDĒT
Kad šo rakstījāt "Aicinu JV nenodarboties ar politisko aģitāciju.", pirms tam arī padomājāt, vai arī šajā laikmetā domāt vairs nav obligāti? Jūs varat paust savu viedokli - par rakstu, par konvenciju, par redakciju, par jebko, taču savas birkas, ko gribat piešūt citiem, gan paturiet pie sevis.
visi numura raksti
Vita Liberte, Stella Kaprāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Autortiesību regulējuma izmaiņas saistībā ar digitālā vienotā tirgus direktīvām
Šogad gaidāmas vairākas izmaiņas intelektuālā īpašuma tiesību regulējumā: 2019. gada 17. aprīlī pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko ...
Andrejs Judins
Viedoklis
Par labticīga ieguvēja mantisko interešu aizsardzību kriminālprocesā
Šā gada 23. februārī Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijā notika pirmā diskusija par labticīga ieguvēja interešu aizsardzību kriminālprocesā. Problēmas esamību diskusijas dalībnieki nenoliedza, bet ...
1 komentāri
Daira Sergejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Noziedzīgi iegūtas mantas institūta izpratne starpkaru periodā
"Lai saprastu tagadni un paredzētu nākotni, ir jāskatās uz pagātni" – tā reiz teicis vēstures zinātņu doktors, profesors Harijs Tumans.1 Autore pilnībā tam piekrīt. Un tieši tāpēc, ņemot vērā noziedzīgi iegūtas mantas ...
Anna Patrīcija Mālere
Skaidrojumi. Viedokļi
Patiesa informācija kā pamats personas reputācijas aizskārumam
Divu rakstu sērijas pirmajā rakstā tiek noteikts, kas ir reputācijas jēdziens un tā saturs, tiek definēti informācijas veidi. Šajā rakstā tiek aplūkots arī nepieciešamā aizskāruma apmērs, lai konstatētu reputācijas aizskārumu, un ...
Jānis Pleps
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Jānis Pleps
Tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos. "Jurista Vārdā" līdz šim publicējis 230 rakstus un viedokļus. Pirmais raksts: 2002. gadā. No ...
AUTORU KATALOGS