ŽURNĀLS Diskusija

30. Marts 2021 /Nr.13 (1175)

Bērnu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti: tiesību piemērošanas izaicinājumi

Šī publikācija ir veidota kā kompetento iestāžu pārstāvju un nozares speciālistu lietās par bērnu atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, domu apmaiņa par pēdējā laika tendencēm un aktualitātēm. Diskusijas mērķis ir dalīties ar ilgstošu pieredzi darbā ar konkrēto lietu kategorijām, pievēršot īpašu uzmanību gan lietu sagatavošanai iztiesāšanai, gan izskatīšanai tiesā, gan tiesu nolēmumu izpildei, savstarpēji sadarbojoties jomas profesionāļiem. Tāpat šīs publikācijas mērķis ir kopīgi izvirzīt priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas veicinātu pēc iespējas augstāku bērna interešu ievērošanu psiholoģiski smagajā procesā par bērna atgriešanu.

Diskusiju organizēja un tajā paustos viedokļus šajā publikācijā apkopojusi Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktore Baiba Jugane-Lintere. Viedokļus diskusijā pauduši ar bērnu aizsardzību saistīti tiesību piemērotāji: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Sanita Strakše, zvērināts advokāts ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" Māris Vainovskis, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs, zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Astra Krūmiņa.

Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 77.2 nodaļa paredz pieteikuma par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, izskatīšanas kārtību noteiktā tiesā – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (pirms tiesu apvienošanas – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa) ar pārsūdzības iespēju Rīgas apgabaltiesā, kā arī nosakot konkrētu izskatīšanas uzsākšanas termiņu – 15 dienas pēc lietas ierosināšanas katrā instancē. Pēc tiesas lēmuma pieņemšanas par bērna atgriešanu CPL 620.16 pants pieļauj iespēju atbildētājam lūgt tiesu atteikt vai apturēt tiesas nolēmuma izpildi, ja notikušas būtiskas apstākļu izmaiņas. Abos gadījumos – izskatot pieteikumu gan par bērna atgriešanos, gan par iespēju atteikt vai apturēt tiesas nolēmuma izpildi – civilprocess pieļauj iesaistīt ekspertus, kuru slēdziens vai viedoklis var kalpot par pamatu konkrēta tiesas nolēmuma pieņemšanai, kā, piemēram, bāriņtiesas (CPL 644.19 pantā noteiktā bāriņtiesas pārstāvja dalība tiesas sēdē) vai psihiatra (atsaucoties uz CPL 620.16 panta otrās daļas punktu) viedoklis.

Savukārt CPL 74.3 nodaļa paredz kārtību bērna nogādāšanai atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, iesaistot tiesu izpildītāju.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Evita Drobiševska, Dace Daugule
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību civilprocesā – nākamais solis
Saeima pieņēma 2021. gada 25. martā likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (599/Lp13). Šis likumprojekts aptver visai plašus grozījumus dažādās civilprocesa sadaļās, kā arī tajā skaitā ilgi gaidītos uzlabojumus ...
1 komentāri
Baiba Strupiša, Vladlena Rudusāne-Simiča
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu noregulējums pret vardarbību: mediācijas iespējas
Pateicoties arī valsts apmaksātai mediācijai ģimenes strīdos,1 mediācija kļuvusi par aizvien izplatītāku alternatīvu strīdu risināšanas veidu ģimenes lietās. Diemžēl vardarbība ģimenē Latvijā aizvien ir problēma un mēdz būt ...
Anda Smiltēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Parens patriae doktrīna – valsts intervence bērna labākajās interesēs
Šī raksta mērķis ir pievērst uzmanību sen zināmai patiesībai: antisociāla bērna uzvedība sākas antisociālā ģimenē. Nav viegli runāt par to, ko visi nojauš, zina un ir sapratuši. Vēl grūtāk ir runāt par to, ko visi nojauš, ...
Liene Linde
Skaidrojumi. Viedokļi
Administratīvā soda piemērošana bērniem
Jebkura soda nozīmi un būtību nosaka tā mērķi. Administratīvā soda mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, izteikt valsts oficiālu nopēlumu par personas izdarīto pārkāpumu, kā arī veicināt vispārējo (lai likumpārkāpums ...
Viktorija Soņeca
Notikums
Latvijas prasība pret Zviedriju

Ministru kabinets 2021. gada 18. martā apstiprināja Latvijas Republikas nostājas projektu, kurā paredzēts celt prasību Eiropas Savienības Tiesā (EST) pret Zviedrijas Karalisti.1

AUTORU KATALOGS