ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

30. Marts 2021 /Nr.13 (1175)

Administratīvā soda piemērošana bērniem
Mg. iur.
Liene Linde
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvās atbildības politikas nodaļas juriste 

Jebkura soda nozīmi un būtību nosaka tā mērķi. Administratīvā soda mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, izteikt valsts oficiālu nopēlumu par personas izdarīto pārkāpumu, kā arī veicināt vispārējo (lai likumpārkāpums nenotiktu pirmo reizi) un speciālo prevenciju (lai likumpārkāpumus neizdarītu atkārtoti). Visgrūtāk jebkurā valstī ir sasniegt tieši soda preventīvo mērķi. It sevišķi gadījumos, kad likumpārkāpumu izdara bērns. Šajā rakstā aplūkota administratīvā soda piemērošanas bērnam nepieciešamība kontekstā ar administratīvā soda mērķi.

Tiesiskais regulējums un esošā prakse

Administratīvās atbildības likuma1 6. panta otrā daļa noteic, ka nepilngadīgajam2 vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvajiem pārkāpumiem piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Administratīvo sodu nepilngadīgajam piemēro, ja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana konkrētajā gadījumā nav lietderīga. Likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"3 1. panta otrā daļa noteic, ka audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi tiek piemēroti, lai sasniegtu šādus mērķus:

1) sabiedrības interesēm atbilstošas vērtības orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;

2) bērna orientāciju uz atturēšanos no pretlikumīgām darbībām;

3) bērna ar sociālās uzvedības novirzēm reintegrāciju sabiedrībā.

Attiecīgi minētā likuma regulējums salīdzinājumā ar administratīvā soda mērķi ir balstīts tieši uz speciālās prevencijas nodrošināšanu, proti, lai bērns, kurš jau ir izdarījis likumpārkāpumu, to neizdarītu atkārtoti.

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu prioritāra piemērošana administratīvo pārkāpumu lietās sākotnēji tika paredzēta ar 2016. gada 21. aprīļa likumu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".4 Šādu kārtību ieviesa, jo tika konstatēts, ka nepilngadīgajiem, kas izdarījuši administratīvos pārkāpumus, pārsvarā tiek piemēroti administratīvie sodi, nevis audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Savukārt administratīvā soda piemērošana nav efektīvs līdzeklis cīņā pret nepilngadīgo pārkāpumiem.

Minēto līdzekļu prioritāte iepretim administratīvo sodu piemērošanai pārņemta arī Administratīvās atbildības likuma 6. pantā. Tādējādi administratīvā soda piemērošana bērniem ir izņēmums.

Lai gan pēdējo gadu laikā ir audzis bērniem piemēroto audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu skaits, tomēr piemēroto administratīvo sodu skaits kopumā nesamazinās. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkopotajiem datiem5 2019. gadā pieņemti 2785 lēmumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem vecumā no 14 līdz 17 gadiem un 5955 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu. Savukārt 2020. gadā pieņemti 1343 lēmumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu un 2617 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Evita Drobiševska, Dace Daugule
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību civilprocesā – nākamais solis
Saeima pieņēma 2021. gada 25. martā likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (599/Lp13). Šis likumprojekts aptver visai plašus grozījumus dažādās civilprocesa sadaļās, kā arī tajā skaitā ilgi gaidītos uzlabojumus ...
1 komentāri
Baiba Strupiša, Vladlena Rudusāne-Simiča
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu noregulējums pret vardarbību: mediācijas iespējas
Pateicoties arī valsts apmaksātai mediācijai ģimenes strīdos,1 mediācija kļuvusi par aizvien izplatītāku alternatīvu strīdu risināšanas veidu ģimenes lietās. Diemžēl vardarbība ģimenē Latvijā aizvien ir problēma un mēdz būt ...
Baiba Jugane-Lintere, Sanita Strakše, Māris Vainovskis, Aivars Krasnogolovs, Jānis Stepanovs, Janeks Bahs, Astra Krūmiņa
Diskusija
Bērnu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti: tiesību piemērošanas izaicinājumi
Šī publikācija ir veidota kā kompetento iestāžu pārstāvju un nozares speciālistu lietās par bērnu atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, domu apmaiņa par pēdējā laika tendencēm un aktualitātēm. Diskusijas mērķis ir ...
Anda Smiltēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Parens patriae doktrīna – valsts intervence bērna labākajās interesēs
Šī raksta mērķis ir pievērst uzmanību sen zināmai patiesībai: antisociāla bērna uzvedība sākas antisociālā ģimenē. Nav viegli runāt par to, ko visi nojauš, zina un ir sapratuši. Vēl grūtāk ir runāt par to, ko visi nojauš, ...
Viktorija Soņeca
Notikums
Latvijas prasība pret Zviedriju

Ministru kabinets 2021. gada 18. martā apstiprināja Latvijas Republikas nostājas projektu, kurā paredzēts celt prasību Eiropas Savienības Tiesā (EST) pret Zviedrijas Karalisti.1

AUTORU KATALOGS