ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

27. Aprīlis 2021 /Nr.17/18 (1179/1180)

Darbnespējas lapas anulēšana – vai pamats darba līguma uzteikumam
2 komentāri
Mg. iur.
Dace Tarasova
RSU doktora studiju programmas "Juridiskās zinātnes" doktorante 

Kā zināms, Darba likuma1 101. panta pirmās daļas 1. punkts paredz darba devēja tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu gadījumos, kad darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību. Šāds uzteikums pieļaujams, vienīgi pamatojoties uz ap­stākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. Tādēļ nākas saskarties ar prakses problēmsituācijām, kad ir apdraudētas darbinieku likumīgās intereses un tiesības. Apdraudējuma iemesls – kompetentas ārstniecības personas (ģimenes ārsta) darbinieka pacientam izsniegtas darbnespējas lapas vēlāka anulēšana ārstniecības personas pielaisto profesionālās darbības pārkāpumu dēļ.

Šādās situācijās sastopami darba devēju mēģinājumi sākotnēji izsniegtās un vēlāk anulētās darbnespējas lapas aptverto laika periodu ieskaitīt kā nepamatotu un neattaisnotu darbinieka darba kavējumu, rezultātā uzskatot, ka darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību, un pārtraukt darba tiesiskās attiecības, uzsakot attiecīgo darba līgumu.

komentāri (2)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Pēteris
4. Maijs 2021 / 10:30
0
ATBILDĒT
Paldies par rakstu, interesanti un noderīgi.
Darbinieks
27. Aprīlis 2021 / 11:51
0
ATBILDĒT
Lielisks raksts, saprotams, bez liekvārdības, lasāms ar baudu! Paldies, D.Tarasova!
visi numura raksti
Eduards Broks
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacientu prioritizēšanas tiesiskie aspekti nacionālajā tiesību sistēmā
Jebkurai personai ir tiesības izteikt iebildumus par saņemto ārstēšanu, līdz ar to atšķirīgā sabiedrības skatījuma rezultātā var tikt apšaubīti ārstniecības personu pieņemtie lēmumi pacientu prioritizēšanas gadījumos, ...
Līga Mazure
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacientam ar vakcināciju radītā kaitējuma civiltiesiskās sekas
2 komentāri
Aldis Lieljuksis
Skaidrojumi. Viedokļi
Cēloņsakarība ārstniecībā Temīdas svaros

Raksta mērķis ir izpētīt cēloņsakarības jautājumus ar ārstniecību saistītās lietās kriminālprocesā un administratīvajā procesā.

Sanita Vanaga
Skaidrojumi. Viedokļi
Bāriņtiesas kompetence bērna veselības aprūpes nodrošināšanā
Autore rakstā vērsusi uzmanību uz bāriņtiesas kompetenci bērna veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā. Rakstā izvirzīts mērķis analizēt tiesisko regulējumu, kas nosaka bāriņtiesas kompetenci bērna aprūpes pakalpojumu ...
Inga Kudeikina, Marina Loseviča
Skaidrojumi. Viedokļi
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi: tiesiski medicīniskais aspekts

Rakstā tiek aplūkoti jautājumi par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu tiesisko tvērumu un tā izpildīšanā sastopamajām problēmām.

AUTORU KATALOGS