ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

25. Maijs 2021 /Nr.21 (1183)

Eiropas Komisija ierosina ieviest pirmos mākslīgā intelekta noteikumus
Mg. iur., M.A.
Jūlija Terjuhana
 

2021. gada 21. aprīlī Eiropas Komisija (turpmāk – EK) izsludināja jaunu Priekšlikumu regulai, ar ko nosaka saskaņotus noteikumus par mākslīgo intelektu (Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act))1 un ierosināja darbību kopumu, kas jāveic Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm, lai ES kļūtu par uzticama mākslīgā intelekta (turpmāk – MI) globālo centru.2 Jaunajos noteikumos ievērota riskos balstīta pieeja, tie satur vienotu mākslīgā intelekta definīciju. Apvienojot pirmo MI jomas tiesisko regulējumu un jaunu ar dalībvalstīm koordinētu plānu MI jomā, ES mērķis ir garantēt cilvēku un uzņēmumu drošību un pamattiesības un vienlaikus stiprināt MI ieviešanu, investīciju piesaisti un inovācijas. Papildus tam EK izsludinājusi arī jaunus noteikumus mašīnbūves jomā,3 lai palielinātu lietotāju uzticēšanos jaunajai, daudzpusīgajai ražojumu paaudzei.4

Gaidāmajam MI regulējumam ir būtiska nozīme, jo MI sistēmas darbojas gan jomās, kur MI sistēmas darbina robotizētas iekārtas, kas mijiedarbojas ar cilvēku, gan lietotājiem neredzamas datorsistēmas, kas pieņem indivīdiem saistošus lēmumus un spēj ietekmēt indivīdu izdarītās izvēles un rīcību digitālajā vidē.

 

Šībrīža centieni regulēt mākslīgā intelekta jomu

Raksta tapšanas brīdī nevienā pasaules valstī nav pilnvērtīga MI regulējuma, kas ņemtu vērā MI darbības specifiku.5 Lai gan kopš 2017. gada vairākās pasaules valstīs norit aktīvs darbs pie MI stratēģiju izstrādes, tās visas ir atšķirīgas6 un lielākoties problēmjautājumi, kas tajās aprakstīti, saistīti ar MI automatizēto lēmumu pieņemšanu, MI pētniecību un attīstību (research & development), datu aizsardzību, digitālo infrastruktūru, valsts pakalpojumiem, MI ētikas standartiem,7 nevis ar paša MI izstrādes vai darbības principiem un to tiesisko regulējumu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Netieša nodoma un noziedzīgas pašpaļāvības norobežošana materiālos sastāvos. Mīts vai reāla iespēja
Raksta pamatā ir Vācijas, Austrijas un Šveices krimināltiesību teorijas un judikatūras atziņas par noziedzīgiem nodarījumiem pret dzīvību un veselību. Šai sakarā atzīmējams, ka rakstā iztirzātais jautājums ir viens no retajiem ...
Ieva Azanda, Dāvids Gurevičs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības uz aizstāvību procesā par konkurences tiesību pārkāpumu
Šīs publikācijas mērķis ir apskatīt tiesību uz aizstāvību tvērumu procesā par konkurences tiesību pārkāpumu un kontekstā ar izstrādātajiem grozījumiem Konkurences likumā un aktuālajiem prakses piemēriem vērst lasītāja ...
Arina Stivriņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Kiberuzbrukumi, informācijas tehnoloģiju drošības incidenti un nepārvarama vara
Jurista Vārds
Juridiskā literatūra
Vērtīgs rakstu un pētījumu krājums par kriminālprocesa tiesībām
Latvijas Universitāte ir izdevusi profesoru Ārijas Meikališas un Kristīnes Stradas-Rozenbergas rakstu krājumu "Kriminālprocess. Raksti. 2015–2020". Krājumā ir 31 raksts un pētījums, kas veltīti kriminālprocesa tiesībām. Diviem ...
Gatis Litvins
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Gatis Litvins
Tiesību zinātņu doktors. Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors. "Jurista Vārdā" līdz šim ir publicējis vairāk nekā 300 rakstus, viedokļus, komentārus, intervijas un dažādus informatīvos materiālus. No 2009. gada ...
AUTORU KATALOGS