ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

27. Jūlijs 2021 /Nr.30 (1192)

Atpakaļejoša un tūlītēja spēka nošķiršana praksē
Dr. iur.
Māris Onževs
 

Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2020-49-01 (Parex bankas subordinētā kapitāla lieta).

Ar šī gada 27. maija spriedumu lietā Nr. 2020-49-01 "Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmās daļas un 8.1 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 92. un 105. pantam" (turpmāk – Spriedums) Satversmes tiesa pielikusi punktu vairāk nekā desmit gadus ilgušajā strīdā par noguldījumiem AS "Parex banka" (turpmāk – Parex banka) subordinētajā kapitālā. Ņemot vērā, ka šis jau ir otrais Satversmes tiesas spriedums par bijušo Parex bankas akcionāru un viņu ģimenes locekļu tiesību ierobežošanu saņemt subordinētajā kapitālā veiktos noguldījumus un to procentus (pirmais spriedums tika pieņemts 2015. gada 13. oktobrī lietā Nr. 2014-36-01), kā arī to, ka man ir bijusi iespēja sniegt atzinumus Satversmes tiesai par Parex bankas subordinētā kapitāla noguldītāju iespējamo tiesisko paļāvību abās no izskatītajām lietām, labprāt iepazīstināšu "Jurista Vārda" lasītājus ar Spriedumu un tajā ietvertajiem secinājumiem attiecībā uz tiesību normu iedarbību no laika aspekta un tiesisko paļāvību.

Lai lasītājiem būtu skaidrāk uztverama Sprieduma būtība, sākumā nedaudz pakavēšos pie faktiskajiem apstākļiem. Stāsts par noguldījumiem Parex bankas subordinētajā kapitālā ir nesaraujami saistīts ar Parex bankas de facto maksātnespēju un Latvijas Republikas īstenoto bankas pārņemšanu. Lai gan 2008. gada beigās divi lielākie Parex bankas akcionāri V. Kargins un V. Krasovickis bija spiesti par simbolisku samaksu pārdot visas sev piederošās bankas akcijas, pretēji jebkurai ekonomiskajai loģikai Latvijas Republika ar Parex bankas pārņemšanas līgumu neierobežoja abu bijušo bankas akcionāru un ar tiem saistīto personu (ģimenes locekļu) tiesības turpināt saņemt no Parex bankas salīdzinoši augstas procentu likmes par Parex bankai aizdotajiem naudas līdzekļiem vairāku desmitu miljonu eiro apmērā.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Viktorija Jarkina, Krista Niklase
Skaidrojumi. Viedokļi
Nevainīguma prezumpcija juridiskai personai
Reputācija juridiskai personai ir viena no svarīgākajām vērtībām, kas veido ne tikai juridiskās personas tēlu, bet arī tiešā veidā ietekmē uzņēmuma atpazīstamību un finanšu rādītājus. Vienā dienā uzņēmums reputācijas ...
Valerijans Jonikāns
Juristu likteņi
Mana dzīve un darba gaitas tiesneša amatā Latvijas PSR (III)  

Nobeigums.
Sākums "Jurista Vārdā" Nr. 28 (1190), 13.07.2021., un Nr. 29 (1191), 20.07.2021.

1 komentāri
Jurista Vārds
Juridiskā literatūra
Pieejams Krimināllikuma komentāru trešais papildinātais izdevums
Tiesu namu aģentūra ir izdevusi grāmatu "Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Trešais papildinātais izdevums". Tas ir 2018. gadā izdotās grāmatas "Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). ...
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Otrais spriedums AS "Parex banka" stāsta turpinājumā
Satversmes tiesa 2021. gada 27. maijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2020-49-01 "Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmās daļas un 8.1 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 92. ...
Uģis Zeltiņš
Tiesību prakses komentāri
Satversmes tiesas spriedums "subordinētā kapitāla lietā": glābt banku nenozīmē glābt baņķieri
AUTORU KATALOGS