ŽURNĀLS Juridiskā literatūra

3. Augusts 2021 /Nr.31 (1193)

Cilvēka cieņa kā juridisks pētījuma objekts
Monogrāfijas "Cilvēka cieņa Eiropā" apskats
Mg. iur.
Dita Plepa
 

Cilvēka cieņas koncepts balstās uz senām reliģiskām un filozofiskām tradīcijām, tomēr pēdējo simts gadu laikā tas ir kļuvis arī par juridisku fenomenu.1 Cilvēka cieņa ir gan normatīvā regulējuma objekts, gan juridisks arguments tiesu nolēmumos. Tiesību zinātnē secināts, ka modernā demokrātiskā tiesiskā valstī cilvēka cieņa pastāv gan kā konstitucionālā vērtība, gan arī kā pamattiesība.2

Arī Latvijas tiesiskajā sistēmā cilvēka cieņas koncepts pēdējos piecos gados ir strauji evolucionējis Satversmes tiesas spriedumos.3 Līdz ar to ir svarīgi pētīt to, kā attīstās cilvēka cieņas koncepts kā juridiska kategorija.

Pētījums par cilvēka cieņu Eiropā

Cilvēka cieņa ir viena no vērtībām, kas vieno Rietumu tiesību tradīcijai piederīgas demokrātiskas tiesiskas valstis.4 Šis fakts bija pamudinājums, lai 2016. gadā starptautiski atzītā izdevniecība Springer International Publishing uzsāktu pētniecības projektu par cilvēka cieņu kā juridisku kategoriju Eiropā. Projekta mērķis bija sagatavot sistemātisku publikāciju kopu par to, kā katrā no 43 Eiropas valstīm, tostarp arī Eiropas Savienības un Eiropas Padomes juridiskajā ietvarā, tiek izmantots cilvēka cieņas koncepts.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Emīls Jonins
Skaidrojumi. Viedokļi
Cīņa ar dezinformāciju Latvijā (I)
Divu rakstu sērijā autors vērsīs lasītāju uzmanību uz to, kas ir dezinformācija un ar kādiem riskiem ir saistīti nepārdomāti un pārmērīgi centieni to ierobežot, kā arī norādīs uz, iespējams, alternatīviem līdzekļiem, kā ...
3 komentāri
Sigita Martinsone
Atsaucoties uz publicēto
Turpinot diskusiju par plānotajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā
Iepazīstoties ar Egona Rusanova 2021. gada 20. jūlija "Jurista Vārdā"1 pausto viedokli par plānotajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) – likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (897/Lp13),2 autore, ...
Ligita Fokrote
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts amatpersonu pienākums atlīdzināt prettiesiski gūtos ienākumus
Jevgēnija Ziņģe
Skaidrojumi. Viedokļi
Starptautiskā prakse, noslēdzot izslēdzošā ieskaita līgumus par atvasinātiem finanšu instrumentiem
Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu praktiskajos aspektos, noslēdzot līgumus par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un izslēdzošā ieskaita veikšanā, ņemot vērā starptautiski atzītu līgumisko attiecību struktūru, ...
Līga Mazure
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Līga Mazure
Tiesību zinātņu doktore, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) asociētā profesore, Rīgas Stradiņa universitātes vecākā pasniedzēja. "Jurista Vārdā" līdz šim publicēti 11 raksti un viedokļi. Pirmais raksts: 2006. gadā. Visas ...
AUTORU KATALOGS