ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Oktobris 2021 /Nr.43 (1205)

Dzīvojamās telpas īres līguma obligātie noteikumi – tiesiskā regulējuma apskats
Dr. iur.
Inga Kudeikina
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes docente 

Rakstā analizēti Dzīvojamo telpu īres likuma 8. pantā paredzētie dzīvojamo telpu īres līguma obligātie noteikumi īrnieka un izīrētāja tiesību un pienākumu samērīguma kontekstā.

Pavisam neilgu laiku – kopš 2021. gada 1. maija – ir spēkā Dzīvojamo telpu īres likums1 (turpmāk – Īres likums). Šis likums aizstāja morāli novecojušo likumu "Par dzīvojamo telpu īri", kas bija spēkā no 1993. gada 1. aprīļa. Jauna likuma pieņemšana nenoliedzami saistīta ar nepieciešamību atbilstoši mūsdienu prasībām sakārtot izīrētāju un īrnieku tiesiskās attiecības. Dzīvojamās telpas īre ir viens no veidiem, kā nodrošināt ikvienam nepieciešamo mājokli. Lai uz īres līguma pamata nodibinātās tiesiskās attiecības būtu noturīgas, neradītu strīdus un nodrošinātu gan īrnieka, gan izīrētāja intereses, dzīvojamās telpas īres līgumam jābūt detalizēti izstrādātam, iespējami pilnīgi nosakot īres būtiskos nosacījumus.

Rakstā tiek analizēti Īres likuma 8. pantā paredzētie dzīvojamo telpu īres līguma obligātie noteikumi īrnieka un izīrētāja tiesību un pienākumu samērīguma kontekstā.

 

Dzīvojamās telpas īres tiesiskās attiecības un dzīvojamās telpas īres līgums

Nodibinot dzīvojamās telpas īres tiesiskās attiecības, tiek nodibinātas īrnieka tiesības par maksu lietot citai personai piederošu nekustamo īpašumu, kuru var lietot dzīvošanai. Īres likuma 3. pants noteic, ka "dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu". Tās ir saistībtiesiskas attiecības, kas tiek nodibinātas uz tiesīgi noslēgta līguma pamata. Līgums, pirmkārt, jau nozīmē pušu informētību par tiesībām un pienākumiem dzīvojamās telpas īres sakarā, otrkārt, apliecina pušu gribu noslēgt attiecīgo līgumu.

Dzīvojamās telpas īrei, neraugoties uz darījuma ekonomisko raksturu (ievērojot, ka par dzīvojamās telpas izīrēšanu tās īpašnieks saņem maksu), tomēr ir zināmas iezīmes, kas liecina par tās sociālajām funkcijām.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Pienākums pret sabiedrību un īres tiesībām
Mārtiņš Auders
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamo telpu īres likuma mērķis un izstrādes nepieciešamība
Jānis Lapsa
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līgums: subjekti, priekšmets, termiņš, forma, īres maksa un saistītie maksājumi
Pēc gandrīz trīsdesmit gadiem 1993. gada 16. februārī pieņemto likumu "Par dzīvojamo telpu īri"1 ir nomainījis Dzīvojamo telpu īres likums2 (turpmāk – Īres likums), kurš stājās spēkā 2021. gada 1. maijā un kura pieņemšanas ...
Dita Buša
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana, izbeigšana un atkāpšanās no tā
Šī raksta mērķis ir sniegt īsu ieskatu dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanas, izbeigšanas un atkāpšanās tiesību īstenošanā līdz ar jaunā Dzīvojamo telpu īres likuma (turpmāk – Īres likums) spēkā stāšanos. Rakstā ...
Jorens Jaunozols
Skaidrojumi. Viedokļi
Īrnieka un mājoklī iemitināto personu tiesības un pienākumi
Mainoties dzīvojamās telpas īres tiesiskajam regulējumam (un tieši – pieņemot Dzīvojamo telpu īres likumu1 (turpmāk – Īres likums)), ir vairāki tiesību jautājumi, kas palikuši neskarti, un vairāki, kuros likumdevējs ir veicis ...
AUTORU KATALOGS