ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

9. Novembris 2021 /Nr.45 (1207)

Kā tiesai pareizi šaubīties par Eiropas Savienības tiesību pareizu izpratni
Mg. iur., LL.M
Anita Zikmane
Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja  

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību vienotas interpretācijas un piemērošanas pamatā ir nacionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) saruna prejudiciālo nolēmumu procedūras ietvarā.1 EST judikatūrā šis dialogs tiek dēvēts par "ar Līgumiem izveidotās tiesu sistēmas stūrakmeni".2

Lai arī ikdienā uzmanība tiek pievērsta EST sniegtajai ES tiesību interpretācijai vai spriedumiem par ES tiesību aktu spēkā esību, ievērību pelna arī EST nolēmumos risinātais procesuālais aspekts par nacionālās tiesas tiesībām un pienākumu vērsties EST. Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta otrā un trešā daļa nodala nacionālo tiesu tiesības un pienākumus, savukārt EST prakse ir nostiprinājusi šīs procedūras praktiskos aspektus.3 Praktiskā norise ir primāri būtiska tiesnesim, lai tas varētu no tās vadīties, formulējot savu attieksmi par lietas izskatīšanas laikā risināmiem ES tiesību piemērošanas jautājumiem. Tomēr ne mazāk svarīgi šo procedūru pārzināt ir arī juridiskās palīdzības sniedzējam un lietas dalībniekam.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Viktorija Soņeca, Kārlis Piģēns
Intervija
Eiropas Savienība jaunu tiesisko izaicinājumu priekšā
Didjē Reinderss (Didier Reynders) kopš 2019. gada ir Eiropas Savienības tieslietu komisārs. Iepriekš viņš bijis Beļģijas premjerministra vietnieks, bet pirms tam Beļģijas ārlietu un Eiropas lietu ministrs, aizsardzības ministrs un ...
Kristīne Markus
Eiropas telpā
Vācijas Konstitucionālā tiesa: pieci nozīmīgākie nolēmumi
2021. gada 28. septembrī Vācijas Federālajai Konstitucionālajai tiesai (turpmāk – Vācijas Konstitucionālā tiesa) apritēja 70 gadu jubileja.1 Vācijas Konstitucionālās tiesas kā tiesas un konstitucionāla orgāna tiesības ir noteiktas ...
Madara Meļņika
Eiropas telpā
Pamatlikuma sargi sarkanās mantijās: daži svarīgākie Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas nolēmumi
2021. gada 28. septembrī Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa svinēja savu 70 gadu jubileju. Laikposmā no 1951. līdz 2020. gadam tiesā izskatīti 245 809 pieteikumi.1 Šaja rakstā apskatīti daži nolēmumi, kas radījuši būtisku ...
Māris Onževs, Ronalds Vītols
Eiropas telpā
Vai likumiskie procenti 6 % apmērā ir "attālināti no realitātes": Vācijas Konstitucionālās tiesas prakse
2021. gada 18. augustā sabiedrībai tika darīts zināms viens no pēdējā laikā plašu rezonansi raisījušiem Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas (turpmāk arī – Tiesa) nolēmumiem – spriedums lietā Nr. 1 BvR 2237/14 (turpmāk ...
Irēna Kucina
Eiropas telpā
Nākamais līmenis diskusijā par "pēdējo vārdu"
4 komentāri
AUTORU KATALOGS