ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

14. Decembris 2021 /Nr.50 (1212)

Noziedzīgu nodarījumu kopības kvalifikācijas problēmas un vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Dr. iur.
Jānis Baumanis
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesora p.i. 

Krimināllikuma Sevišķajā daļā likumdevējs strukturējis noziedzīgus nodarījumus, vadoties no apdraudētās intereses veida jeb noziedzīga nodarījuma grupas objekta. Jāatzīst, ka viens nodarījums var aizskart uzreiz vairākas dažādas intereses, tas var pārsniegt atsevišķa noziedzīga nodarījuma kaitīgumu, turklāt persona var neaprobežoties tikai ar viena kaitīga nodarījuma izdarīšanu. Tādēļ bieži, vērtējot personas rīcību caur Krimināllikumā paredzēto kaitīgo nodarījumu prizmu, jāsastopas ar nepieciešamību lemt par divu vai vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmju esību, konstatējot noziedzīgu nodarījumu kopību.

Noziedzīgu nodarījumu kopības jautājumam tika pievērsta uzmanība arī vienotajā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kas nenoliedzami šo tematu aktualizē. Tomēr pirms minētā eksāmena kāzusa risināšanas autors piedāvā nedaudz ieskatīties tiesību teorijā un praksē.

Noziedzīgu nodarījumu kopības vispārīgs raksturojums

Pēc 2013. gada 1. aprīļa, kad no Krimināllikuma tika izslēgts 25. pants, kas paredzēja noziedzīgu nodarījumu atkārtotību, noziedzīgu nodarījumu kopība ir viens no diviem atlikušajiem noziedzīga nodarījuma daudzējādības veidiem. Otrs veids ir noziedzīgu nodarījumu recidīvs, kura konstatēšana ietekmē tikai krimināltiesisko piespiedu līdzekli kā atbildību pastiprinošs apstāklis, kas paredzēts Krimināllikuma 48. panta pirmās daļas 1. punktā, vai kā apstāklis, kuru jāņem vērā, nosakot sodu pēc vairākiem spriedumiem saskaņā ar Krimināllikuma 51. panta 1.1 daļu. Noziedzīga nodarījuma recidīva kvalifikācija faktiski izpaužas tikai kā divu jau konstatēto faktu esība, proti, tiek konstatēts, ka persona izdarījusi jaunu tīšu noziedzīgu nodarījumu pēc šīs personas notiesāšanas par agrāk izdarītu tīšu noziedzīgu nodarījumu, ja sodāmība par to jaunā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā. Turpretī noziedzīgu nodarījumu kopības kvalifikācijā pastāv visas atsevišķi (vienota) noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas problēmas, turklāt dubultā vai vairākkārtējā apmērā, jo noziedzīgu nodarījumu kopību saskaņā ar Krimināllikuma 26. panta pirmo daļu veido vienas personas izdarīts viens nodarījums vai vairāki nodarījumi, kas atbilst divu vai vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm, ja šī persona nav notiesāta ne par vienu no šiem noziedzīgajiem nodarījumiem un nav arī iestājies kriminālatbildības noilgums.

Papildus tam, ka noziedzīgu nodarījumu kopības kvalifikācijā jānes divu vai vairāku atsevišķi (vienoto) noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas problēmu nastu, jāatzīst, ka šo nastu smagāku padara vēl problēmas, kas raksturīgas tikai noziedzīgu nodarījumu kopības kvalifikācijai. Noziedzīgu nodarījumu kopība ir sistēma. Savulaik Latvijas Policijas akadēmijas profesors Ivans Vedins, analizējot sistēmas raksturu, uzsvēra, ka pēc satura sistēmas jēdziens ir saistīts ar veselā jēdzienu, bet veselais korelējas ar daļu. Kā norādījis profesors, par veselā un daļas attiecībām var runāt divos aspektos, kuri koncentrējas jautājumā: vai veselais ir daļu summa? Kvantitātes ziņā, atzīst I. Vedins, veselais ir vienkārša daļu summa. Taču kvalitātes ziņā veselais ir vairāk nekā daļu summa. Veselā kvalitatīvu noteiktību nosaka daļu sakārtotība.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Krimināllikums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Rozenfelds
Skaidrojumi. Viedokļi
Īpašuma iegūšana ar ieilgumu (iesēdējumu)
4 komentāri
Viktorija Soņeca
Notikums
Apbalvoti "Jurista Vārda" studentu konkursa uzvarētāji  
2021. gada 8. decembrī notika "Jurista Vārda" 16. pētniecisko darbu konkursa apbalvošanas pasākums klātienē. Spītējot aukstumam, pasākums norisinājās ārā – tam laipni atvēlētajā Tiesībsarga biroja pagalmā –, ievērojot valstī ...
Rihards Erdmanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērnu pārmeklēšanas un mantu konfiskācijas tiesiskais aspekts izglītības iestādē
Mārtiņš Paparinskis
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Mārtiņš Paparinskis
Asociētais profesors starptautiskajās publiskajās tiesībās Londonas Universitātes koledžā, ievēlēts ANO Starptautisko tiesību komisijā no 2023. gada līdz 2027. gadam. Līdz šim "Jurista Vārdā" viņš ir publicējis ...
Sannija Matule
Notikums
Kristīne Līce vadīs Eiropas Padomes ekspertu komiteju cilvēktiesību jautājumos  
Šā gada novembra izskaņā Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās un Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora pienākumu izpildītāja Kristīne Līce kārtējās darba plenārsēdes ietvaros tika ...
AUTORU KATALOGS