ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

21. Decembris 2021 /Nr.51/52 (1213/1214)

Procesuālās efektivitātes principa īstenošana pieteikuma izlemšanas stadijā
Aiga Putniņa
Administratīvās rajona tiesas tiesnese 
Aldis Černijs
Administratīvās rajona tiesas tiesneses palīgs 

Raksta mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar Aadministratīvā procesa likuma 191.1 un 191.2 panta piemērošanu pirmās instances tiesas praksē, jo attiecīgie procesuālā rakstura nolēmumi plašākai sabiedrībai šobrīd nav pieejami (netiek publicēti). Rakstā netiek aplūkots ar pēdējiem grozījumiem papildinātais likuma 191.1 panta regulējums, kas paredz tiesneša tiesības atteikties izskatīt arī klaji aizskarošus un izaicinošus pieteikumus.

Administratīvo tiesu darbības sākumā privātpersonu interese par tiesāšanos ar valsti bija plaša, kas attiecīgi radīja nepieciešamību meklēt jaunus risinājumus tiesas darba efektivitātes uzlabošanai.

Ar 2008. gada 18. decembra grozījumiem tika ieviests Administratīvā procesa likuma1 (turpmāk – APL) 191.1 pants par tiesas tiesībām atteikties izskatīt acīmredzami nepamatotus pieteikumus, attiecinot to uz tā sauktajiem traucējošiem prāvniekiem. Ieviestā kārtība bija pietiekami sarežģīta, jo paredzēja koleģiāla lēmuma pieņemšanu un nepieciešamību ņemt vērā iepriekš iesniegtos citus pieteikumus pēdējo triju gadu laikā. Līdz ar 2012. gada 1. novembra grozījumiem APL 191.1 panta piemērošanas joma tika paplašināta, neaprobežojoties ar traucējošiem prāvniekiem, kā arī papildus paredzot tiesneša (nevis tikai tiesas) tiesības atteikties izskatīt arī acīmredzami nepieļaujamus un objektīvi nesaprotamus pieteikumus. Tāpat ar minētajiem grozījumiem tika ieviests APL 191.2 pants, kas paredz pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas.

Šāds regulējums ieviests ar mērķi, lai gadījumos, kad pieteikuma rezultāts pēc būtības ir nosakāms jau pieteikuma saņemšanas stadijā, netiktu lieki tērēts laiks un resursi jautājuma izskatīšanai "parastā" kārtībā, dodot iespēju tos novirzīt citu lietu izskatīšanai.

Raksta mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar APL 191.1 un 191.2 panta piemērošanu pirmās instances tiesas praksē, jo attiecīgie procesuālā rakstura nolēmumi plašākai sabiedrībai šobrīd nav pieejami (netiek publicēti). Rakstā netiek aplūkots ar pēdējiem grozījumiem papildinātais APL 191.1 panta regulējums, kas paredz tiesneša tiesības atteikties izskatīt arī klaji aizskarošus un izaicinošus pieteikumus.

 

1. Objektīvi nesaprotami pieteikumi

APL 191.1 pants paredz atteikt pieteikuma izskatīšanu gadījumos, kad tas ir objektīvi nesaprotams. Norma plašāk neskaidro šā jēdziena saturu, līdz ar to tas, vai pieteikums ir objektīvi nesaprotams, ir vērtējams katrā gadījumā individuāli.

APL 186. panta otrajā daļā ir noteikts pieteikuma saturs.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Veronika Krūmiņa
Numura tēma
Esam uz pareizā ceļa
Santa Ozola, Līga Dāce
Notikums
Gads administratīvās justīcijas dubultās jubilejas noskaņās  
2021. gads ir bijis nozīmīgs gads administratīvajai justīcijai, jo tikušas atzīmētas divas fundamentālas jubilejas – martā apritēja 100 gadi kopš Likuma par administratīvām tiesām pieņemšanas, savukārt oktobrī apritēja 20 gadi ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Administratīvās justīcijas un administratīvā procesa ģenēze Latvijā
Administratīvās justīcijas simtgade un Administratīvā procesa likuma1 pieņemšanas divdesmitgade ir piemērots brīdis, lai atskatītos uz administratīvās justīcijas un administratīvā procesa ģenēzi Latvijā. Lai gan neiztikt arī bez ...
Rasma Zvejniece
Juristu likteņi
Jānis Kalacs: tiesnesis ar ticību cilvēka dvēseles gaišajiem spēkiem  
Administratīvās justīcijas simtgadē ir īstais laiks pieminēt un iepazīt tos cilvēkus, kas bija pirmo vagu dzinēji administratīvo tiesību laukā toreiz, kad jaunajā Latvijas valstī tika pieņemts Likums par administratīvām tiesām, kas ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības un intereses administratīvajā procesā tiesā: pirms 100 gadiem un mūsdienās
Raksta mērķis ir noskaidrot, kas ar tiesībām un interesēm kā pieteikuma tiesību pamatu tika saprasts Senāta Administratīvā departamenta praksē un tiesību doktrīnā starpkaru periodā un tiek saprasts mūsdienās, vai šajā ziņā ...
AUTORU KATALOGS