ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

8. Marts 2022 /Nr.10 (1224)

Tiesību zinātne citu tiesību avotu vidū. Akadēmisks pētījums, tā rakstīšana
Dr. iur.
Diāna Apse
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras docente 

Tiesību zinātne citu tiesību avotu vidū

Transformējoties tiesību sistēmai un pilnveidojoties tiesību izpratnei, Latvijā ir attīstījusies arī tiesību avotu struktūras doktrīna. Tiesību avotus iedala:

1) patstāvīgie tiesību avoti:

a) pamata: normatīvie tiesību akti,

b) papildus arī vispārējie tiesību principi, paražu tiesības (pamatā transformētas), Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk – ECT), Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) un Satversmes tiesas (turpmāk – ST) judikatūra;

2) palīgavoti: (pārējo tiesu) judikatūra, likumdošanas sagatavošanas materiāli, tiesību doktrīna,1 tiesnešu atsevišķās domas (kā īpaša doktrīna) u.c.

Vadoties pēc vispārsaistošā spēka kritērija, tiesību avoti tiek iedalīti tikai patstāvīgajos tiesību avotos, t.i., tādos, kam piemīt vispārsaistošs spēks, un palīgavotos, t.i., tiesību avotos, kam nepiemīt vispārsaistošs spēks. Kontinentālās Eiropas tiesību saimei raksturīgi patstāvīgos tiesību avotus dalīt vēl sīkāk: pamata avotos (likumdošanas procesā fiksēti rakstītie tiesību avoti – normatīvie tiesību akti) un papildu avotos (vispārējie tiesību principi, paražu tiesības, ECT, ES un ST judikatūra).

Tiesību zinātnei ir palīgtiesību avota raksturs, tomēr tai ir pieaugoša loma tiesību izpratnes veidošanā, tiesību piemērošanā, tālākveidošanā, jaunradē, nolēmumu izstrādē, juridisko jēdzienu vārdnīcu veidošanā u.c., lai sasniegtu taisnīgumu – patstāvīgu un nemainīgu gribu iedalīt katram viņa tiesības.

Zinātne ir viss, kas apstiprinājies līdz tādai pakāpei, ka nebūtu saprātīgi vismaz pagaidām tam nepiekrist.2 Novērotājs pats ar savu vērtību izpratni ietekmē pētnieciskās pieejas procesu un nevar iegūt neatkarīgu realitātes ainu, līdz ar to zinātniskā atziņa nav iespējama objektīva. Vajadzīga vēl arī kritika un polemika, pieejamība un pārbaude laikā. Tad to var uzskatīt par tiesību zinātnes atziņu kā tiesību palīgavotu, kas piešķir tiesībām jēgu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Edvīns Danovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Avotu izmantošana pētījumos juridiskajā zinātnē
Ingrīda Veikša
Skaidrojumi. Viedokļi
Avotu izmantošana izglītībā un pētniecībā
Ligita Gjortlere
Skaidrojumi. Viedokļi
Juridiskā pētniecība mūsdienās – digitālie informācijas resursi un to izmantošana
Artūrs Kučs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību avotu izmantošana zinātniskajos darbos un akadēmiskajos rakstos
Atsaucoties "Jurista Vārda" aicinājumam, šajā komentārā sniegšu savu skatījumu par zinātniskajiem darbiem un akadēmiskajiem rakstiem izvirzāmajām prasībām attiecībā uz tiesību avotu izmantošanu. Manu skatījumu nenoliedzami ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesiska pētījuma avoti un to izmantošana
Šī raksta mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu tiesiska pētījuma avotu daudzveidībā un to izmantošanā. Termins "tiesisks pētījums" var tikt izprasts dažādi atkarībā no pētījuma autora, mērķa un veida. Šajā rakstā ar šo ...
AUTORU KATALOGS