ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

8. Marts 2022 /Nr.10 (1224)

Tiesiska pētījuma avoti un to izmantošana
Dr. iur.
Vadims Mantrovs
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents 

Šī raksta mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu tiesiska pētījuma avotu daudzveidībā un to izmantošanā. Termins "tiesisks pētījums" var tikt izprasts dažādi atkarībā no pētījuma autora, mērķa un veida. Šajā rakstā ar šo terminu saprasts jebkura veida pētījums tiesību jomā, kurā tiek izmantoti tiesiska pētījuma avoti un tiesību zinātnes metodoloģija.

Rakstā sniegti ieteikumi tiesiska pētījuma avotu izmantošanā gan pētniecības darbos, kurus gatavo skolēni; gan akadēmiskos pētījumos, kurus gatavo studenti (pētnieciskais, studiju, bakalaura, maģistra un promocijas darbs); gan visdažādākajos pētījumos, kurus praksē gatavo praktiķi, kuri strādā tiesu iestādēs, valsts iestādēs, advokatūrā u.tml. Tāpēc raksta autors cer, ka šis raksts ieinteresēs un izrādīsies noderīgs gan skolēniem, gan studentiem, gan arī praktiķiem. Jāuzsver, ka raksts tā apjoma un tēmas dēļ neaplūko citus, lai arī ar pētījuma avotiem saistītus jautājumus, kā tiesiska pētījuma avotu meklēšana, tostarp darbs ar datubāzēm; tiesiska pētījuma avotu citēšana (jo sevišķi metodisko norādījumu ievērošana akadēmiska pētījuma gatavošanā); akadēmiskais godīgums, pētījumu ētika u.tml.

 

1. Tiesiska pētījuma avotu raksturojums

Tiesiska (un arī jebkura cita) pētījuma pamatā ir avoti, kuri izmantoti konkrētā pētījuma sagatavošanā un kuri parasti norādīti pašā pētījumā. Atkarībā no zinātnes nozares un pētījuma mērķa, rakstura un autora pastāv dažāda pētījuma avotu veidu izpratne un izmantošanas īpatnības. Tiesiskā pētījuma avotu daudzveidība ļauj pēc iespējas plašāk izpētīt konkrēto tēmu un, ja nepieciešams, palīdzēt atklāt ne vien konkrētās pētījuma tēmas tiesiskos, bet arī sociālos, ekonomiskos un citus līdzīgus aspektus.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Edvīns Danovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Avotu izmantošana pētījumos juridiskajā zinātnē
Ingrīda Veikša
Skaidrojumi. Viedokļi
Avotu izmantošana izglītībā un pētniecībā
Ligita Gjortlere
Skaidrojumi. Viedokļi
Juridiskā pētniecība mūsdienās – digitālie informācijas resursi un to izmantošana
Artūrs Kučs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību avotu izmantošana zinātniskajos darbos un akadēmiskajos rakstos
Atsaucoties "Jurista Vārda" aicinājumam, šajā komentārā sniegšu savu skatījumu par zinātniskajiem darbiem un akadēmiskajiem rakstiem izvirzāmajām prasībām attiecībā uz tiesību avotu izmantošanu. Manu skatījumu nenoliedzami ...
Diāna Apse
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību zinātne citu tiesību avotu vidū. Akadēmisks pētījums, tā rakstīšana
AUTORU KATALOGS