ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

8. Marts 2022 /Nr.10 (1224)

Tiesību avotu izmantošana zinātniskajos darbos un akadēmiskajos rakstos
Asoc. prof. Dr. iur.
Artūrs Kučs
Satversmes tiesas tiesnesis 

Atsaucoties "Jurista Vārda" aicinājumam, šajā komentārā sniegšu savu skatījumu par zinātniskajiem darbiem un akadēmiskajiem rakstiem izvirzāmajām prasībām attiecībā uz tiesību avotu izmantošanu. Manu skatījumu nenoliedzami ietekmē tas, ka zinātniskajā darbā pats pētu, vadu un recenzēju darbus, kuru izpēte vērsta uz starptautisko cilvēktiesību problēmjautājumiem. Taču daļa atziņu var būt vienlīdz noderīga arī citās tiesību apakšnozarēs.

Zinātnisko darbu un arī akadēmisko rakstu analīzes dziļums un līdz ar to arī izmantoto avotu daudzums, protams, var atšķities. Piemēram, promocijas darbā pielietotās metodoloģijas un analīzes plašums un izmantoto avotu klāsts nebūs attiecināms uz studiju darbu vai rakstu akadēmiskā vai populārzinātniskā izdevumā. Avotu veidu un daudzumu var ietekmēt arī autora mērķis: ilustrēt kādu aktuālu tiesību problēmjautājumu, grozījumus tiesību normā, jaunāko tiesu praksi, vai vispārīgāks – izvirzīt hipotēzi un izmantot dažādas teorijas savu prezumpciju pārbaudei. Taču jebkuram zinātniskam vai akadēmiskam darbam jābalstās uz autoritatīviem tiesību avotiem. Piemēram, tīmekļvietne Wikipedia, kas reti, bet joprojām ir sastopama studentu darbos, nebūtu izmantojama kā pamats kādas tēzes apstiprināšanai.

Izmantoto avotu daudzveidība liecina par aplūkojamā jautājuma izpētes pakāpi. Avotu daudzveidība ļauj atklāt polemiku attiecībā uz analizējamo jautājumu un autoram paust savu viedokli.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Edvīns Danovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Avotu izmantošana pētījumos juridiskajā zinātnē
Ingrīda Veikša
Skaidrojumi. Viedokļi
Avotu izmantošana izglītībā un pētniecībā
Ligita Gjortlere
Skaidrojumi. Viedokļi
Juridiskā pētniecība mūsdienās – digitālie informācijas resursi un to izmantošana
Diāna Apse
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību zinātne citu tiesību avotu vidū. Akadēmisks pētījums, tā rakstīšana
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesiska pētījuma avoti un to izmantošana
Šī raksta mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu tiesiska pētījuma avotu daudzveidībā un to izmantošanā. Termins "tiesisks pētījums" var tikt izprasts dažādi atkarībā no pētījuma autora, mērķa un veida. Šajā rakstā ar šo ...
AUTORU KATALOGS