ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

15. Marts 2022 /Nr.11 (1225)

Nebrīvprātīga hospitalizācija un ārstēšana – no psihiatra skatpunkta
MD
Karīna Konstantinova
Ārste psihiatre 

Nebrīvprātīgi ārstējamo pacientu tiesību aizsardzība prasa sevišķu uzmanību un nepieciešamību balansēt pacientu tiesību ievērošanu ar sabiedrības drošības prasībām. Nozīmīgu virzību šo pacientu tiesību aizsardzības jomā un klīniskā praksē pieprasa Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām1 normu izpilde. Konvencijas dalībvalstīm, kāda ir arī Latvija, ir pienākums grozīt pastāvošo tiesisko regulējumu un izveidot tādu klīnisko praksi, kas izpilda konvencijā noteiktās prasības pacientu aizsardzībai.

Kritēriju daudzveidība un skaidru pierādījumu trūkums

Personu ar psihiskām slimībām aizsardzības principi2 nosaka, ka nebrīvprātīgu hospitalizāciju var apsvērt, ja psihiskie traucējumi ir smagi un personas spriestspēja ir traucēta, un šo traucējumu neārstēšana var izraisīt nopietnu veselības stāvokļa pasliktināšanos, un ārstēšana ir iespējama tikai stacionārā. Šis princips parasti ietver vairāku faktoru esamību; pirmkārt, slimībai jābūt smagai (kas ir definīcijas jautājums); otrkārt, jāpierāda, ka pastāv spriestspējas pasliktināšanās (jautājums par lemtspēju); treškārt, ir jābūt pamatotām aizdomām, ka personas neārstēšana novedīs pie nopietnas stāvokļa pasliktināšanās.3

Eiropas Psihiatru asociācijas komiteja norāda, ka nebrīvprātīgas hospitalizācijas prakse un rādītāji būtiski atšķiras starp Eiropas valstīm un dažkārt pat vienas valsts robežās.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Laura Kadile
Skaidrojumi. Viedokļi
Lemtspējas un rīcībspējas institūtu nošķiršanas nepieciešamība Latvijas tiesībās
Solvita Olsena
Skaidrojumi. Viedokļi
Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem aizsardzība un ārstēšana: cilvēktiesībās balstīta pieeja
Ieva Leimane-Veldmeijere
Skaidrojumi. Viedokļi
Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā: pakalpojuma izveides un sniegšanas pieredze Latvijā
Raksta mērķis ir sniegt ieskatu atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumā (turpmāk – APLP pakalpojums), kurš tika veidots saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – ANO Konvencija) 12. panta ...
Inga Zonenberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Cilvēka pamattiesību nodrošināšana var būtiski mainīt lietas iznākumu
Cilvēki ar invaliditāti un jo īpaši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem vēl aizvien Latvijā tiek uztverti kā nepilnvērtīgi, kā tādi, kuriem tiesības nepienākas, bet kuriem tās var piešķirt, ja kādam būs tāda vēlme. Nav ...
Marina Loseviča, Aleksandrs Losevičs
Skaidrojumi. Viedokļi
Bezjēdzīgais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – starp psihiatriju un klīnisko kriminoloģiju
Raksta autori piedāvā atskatīties vēsturē un atrast zaudēto medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu (turpmāk – MRPL) jēgu un būtību, kā arī, izmantojot gadījumu analīzes metodi, piedāvā risinājumus šiem ...
AUTORU KATALOGS