ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

24. Maijs 2022 /Nr.21 (1235)

Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-24-03
Mg. iur.
Linards Ābelīte
ZAB "Sorainen" jurists 

Ievads

[1] Satversmes tiesa (turpmāk – ST) 2022. gada 10. martā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-24-03 "Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.18 punkta (redakcijās, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) (turpmāk – apstrīdētā norma) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam" (turpmāk – Lieta). Apstrīdētā norma stājās spēkā tūlīt pēc ārkārtējās situācijas beigām un veidoja daļu no tiesiskā regulējuma, kas kalpoja Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mīkstināšanai tirdzniecības jomā.1

[2] Apstrīdētā norma pēc būtības paredzēja, ka tirdzniecības centros, kuru (a) kopējā tirdzniecības platība ir lielāka par 7000 m2 un kur (b) atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji (turpmāk – lielais tirdzniecības centrs), var darboties vienīgi veikali, kas tirgo noteiktu kategoriju preces. Savukārt ārpus lielajiem tirdzniecības centriem, ievērojot noteiktu apmeklētāju skaita ierobežojumu un īstenojot apmeklētāju plūsmas kontroli – prasības, kuras vienlīdz attiecās arī uz lielajiem tirdzniecības centriem un tajos esošajiem tirdzniecības dalībniekiem –, savu komercdarbību drīkstēja turpināt ikviens veikals un tirdzniecības vieta.

[3] Tādējādi apstrīdētā norma liedza lielajos tirdzniecības centros esošajiem tirgotājiem pilnībā vai noteiktā daļā – atkarībā no tā, vai tie savu komercdarbību īstenoja vienīgi lielo tirdzniecības centru telpās, – gūt ienākumus.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Anvars Zavackis, Ilona Linde, Ieva Sviķe, Uldis Zemzars
Skaidrojumi. Viedokļi
Solis ceļā uz kriminālsodu politikas reformu un nepilngadīgo kriminālatbildības pārskatīšanu
Dina Gailīte
Notikums
Vai Satversme ir efektīva arī nemierīgos laikos  
Viens no žurnāla "Jurista Vārds" veikumiem Satversmes jubilejas gadā ir 15. februārī – tieši konstitūcijas pirmās redakcijas pieņemšanas simtgadē – izdotais eseju krājums par būtiskākajiem Satversmes jēdzieniem mūsdienu Latvijas ...
Vineta Bei
Skaidrojumi. Viedokļi
Kā Latvijā ilgtermiņā piesaistīt juristus tiesneša palīga darbam
Šī raksta mērķis ir analizēt trīs šādus aspektus: pirmkārt, jurista profesijas standarta attiecināšana uz tiesneša palīga darbu, otrkārt, tiesneša palīga sniegtais balsts kvalitatīvai un savlaicīgai tiesas spriešanai un, ...
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Citu cilvēku tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzība
Juris Jansons
Tiesību prakses komentāri
Par lielo tirdzniecības centru darbības ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas apstākļos
AUTORU KATALOGS