ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

14. Jūnijs 2022 /Nr.24 (1238)

Preču zīmju reģistrācijas absolūtie atteikuma pamati
Bc. iur.
Jānis Počs
 

Laika gaitā intelektuālā īpašuma nozīme nav mazinājusies, bet tieši pretēji – pieaugusi. Līdz ar to ir svarīgi izprast, kādi ir ierobežojumi preču zīmju reģistrācijai. Autors rakstā apskatīs atsevišķus absolūtos pamatus un norādīs uz, pēc autora domām, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes (turpmāk – Apelācijas padome) nepilnībām, piemērojot absolūtos pamatus.

Apzīmējumi, kas nevar veidot preču zīmi

Preču zīmju likuma1 6. panta pirmās daļas 1. punkts,2 ar kuru jāuzsāk preču zīmes izvērtēšana, noteic, ka preču zīmi nereģistrē, ja tā neatbilst 4. panta pirmās daļas 2. punkta prasībām, kas savukārt nosaka: preču zīmei jābūt atveidojamai tā, ka var skaidri un nepārprotami noteikt, kas ir preču zīmes īpašniekam piešķirtais aizsardzības priekšmets.

Šis absolūtais pamats ir ievērojami mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo likumu "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm",3 sakarā ar jaunās Direktīvas 2015/24364 ieviešanu Latvijas tiesībās. Pirms tam likums noteica, ka preču zīmei ir obligāti jābūt grafiski attēlojamai, bet tagad ir pieļaujamas arī preču zīmes, kuras ir iespējams attēlot citā veidā, tādējādi atvieglojot netradicionālo preču zīmju reģistrāciju.

Autors vērš uzmanību, ka Latvijas tiesu praksē šī absolūtā atteikuma pamata izvērtējums tiek pieņemts kā formāls, jo normas būtība ir priekšmetiski nošķirt reģistrējamās no nereģistrējamajām preču zīmēm.5 Tam, ka šis pamats ir pilnībā formāls, autors nevēlētos piekrist, jo konkrētos gadījumos, īpaši ar netradicionālajām preču zīmēm, kā jau iepriekš norādīts, ir jākonstatē papildus pazīmes. EST savulaik ir secinājusi, ka grafiskajam attēlojumam jābūt arī skaidram, precīzam, pašpietiekamam, viegli pieejamam, saprotamam, noturīgam un objektīvam.6

Iespējams, šāds viedoklis ir nostiprinājies, jo Latvijā nav bijuši strīdi saistībā ar atteikumu, pamatojoties uz šī panta attiecīgās daļas punktu. Secināts, ka 6. panta pirmās daļas 1. punkts neprasa vērtēt atšķirtspēju, bet gan to, vai preču zīmes attēlojums ir skaidrs, precīzs utt. Tomēr Patentu valde šo punktu ir izmantojusi pavisam citā veidā, kā, piemēram, lai atteiktu reģistrāciju preču zīmei, kuras īpašnieks ir pakļauts sankcijām.7 Citos gadījumos Patentu valde, atsakot preču zīmes reģistrāciju, 6. panta pirmās daļas 1. punktu ir norādījusi papildus citiem punktiem, piemēram, 2. vai 4. punktam, kas autoram arī nešķiet pareizi. 6. panta pirmās daļas 1. punkts ir tas, ar kuru ir jāsāk vērtēšana, un, ja tas neizpildās, kāpēc vispār Patentu valde vērtē vēl atšķirtspēju, jo praktiski to vispār nav iespējams izdarīt, ja nav saprotamas preču zīmes aizsardzības priekšmeta robežas, tad īsti nav saprotams, kādam apzīmējumam ir jāvērtē atšķirtspēja.

Līdz ar to ir secināms, ka 6. panta pirmās daļas 1. punkta lietojums Latvijas tiesībās netiek pareizi piemērots un pamatā tiek lietots tikai kā papildinājums vai formalitāte, neņemot vērā, ka šis punkts ir patstāvīgs un ir pielietojams neatkarīgi no citiem punktiem.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Preču zīmju likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Lauris Rasnačs
Skaidrojumi. Viedokļi
Dažas piebildes par juridiskiem pētījumiem un avotiem
Šī raksta tapšanas laikā universitātēs pilnā sparā rit studiju, bakalauru un maģistru darbu pabeigšana, iesniegšana un aizstāvēšana. Arī šo rindu autors akadēmiskā mācībspēka amata pienākumu ietvaros ir vairāku šādu darbu ...
1 komentāri
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Dienesta pilnvaru pārsniegšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
Turpinot rakstu sēriju par amatnoziegumiem, šajā rakstā iztirzāti jautājumi par Krimināllikuma (turpmāk – KL) 317. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmi – dienesta pilnvaru pārsniegšana; KL 318. pantā paredzētā ...
Irina Koropa
Citu pieredze
Personas saukšanas pie kriminālatbildības par izvarošanu problemātika Ukrainā
Šajā rakstā autore sniedz ieskatu atsevišķos problemātiskos aspektos jautājumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības par izvarošanu saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem, tostarp vēršot uzmanību uz pēdējiem jauninājumiem ...
2 komentāri
Sannija Matule
Juridiskā literatūra
Senāta atziņas grāmatās – tagad vienkopus un brīvi pieejamas
Līdz ar citiem godinot valsts pamatlikuma simtgadi, Augstākā tiesa izdevusi grāmatu "Senāts lasa Satversmi. Satversme Senāta atziņās", kas elektroniskā formātā brīvi ir pieejama ikvienam interesentam.1 Turklāt Augstākās ...
Viktors Makucevičs
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Viktors Makucevičs
Tiesnesis, lektors Biznesa augstskolā "Turība". "Jurista Vārdā" līdz šim publicēti divi viņa raksti. Pirmā publikācija – 2018. gadā. Publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv.
AUTORU KATALOGS