ŽURNĀLS Redaktora sleja

16. Augusts 2022 /Nr.33 (1247)

Enerģētika – izaicinājumu pilna nozare

Enerģētika ir stratēģiska nozare, jo bez enerģijas iztikt nevar. Tā vajadzīga apgaismošanai, apsildei un cilvēku un preču pārvadāšanai, un uz to pamatojas visas pārējās ekonomikas nozares – lauksaimniecība, rūpniecība un pakalpojumu nozare – un arī zinātnes progress. Mūsu dzīves kvalitātes nodrošināšanai vajag daudz enerģijas. Līdz ar to rodas arī piesārņojums (gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums, kā arī klimata pārmaiņas).1

Enerģētikas sektors ietver dažādus energoresursu izmantošanas posmus: 1) energoresursu ieguvi un piegādi energoresursu lietotājam; 2) energoresursu enerģijas pārveidi enerģijas patērētājam piemērotā enerģijas veidā – siltumenerģijā vai elektroenerģijā; 3) siltumenerģijas un elektroenerģijas piegādi patērētājiem.2

Nu jau gandrīz par ikdienišķu parādību ir kļuvis enerģētikas sektora tiesībpolitikai veltīts "Jurista Vārda" tematiskais numurs, kurā nozares eksperti un praktiķi apskata aktuālākos tiesībpolitikas jautājumus, kas saistīti ar enerģētikas nozares problemātiku un praksi gan starptautiskā mērogā, gan arī Latvijas robežās. Iepriekšējais tematiskais laidiens pie lasītājiem devās 2020. gada vasarā, un kopš tā iznākšanas pēdējie divi gadi enerģētikas nozarei ir bijuši ļoti dinamiski un izaicinājumiem pilni, kurus ietekmējuši gan starptautiski notikumi Covid-19 pandēmijas dēļ, gan arī Krievijas iebrukums Ukrainā. Šo pēdējo notikumu dēļ pasaulē un Eiropā arvien skaidrāk iezīmējas fakts, ka enerģija un derīgie izrakteņi var tikt izmantoti arī kā šantāžas instruments. Un ir radusies aizvien skaidrāka izpratne, cik enerģētikas nozare ir būtiska arī kā nacionālās drošības stūrakmens.

Enerģija tiek izmantota, lai nodrošinātu sabiedrībai nepieciešamos pakalpojumus. Mūsdienās enerģijas ražošanas sistēmas rada daudzas problēmas (piemēram, resursu izsīkšanu un vides piesārņojumu). Enerģētikas sistēmu pārveidošana ilgtspējas virzienā ir neizbēgama, ja pieņemam tos vides aizsardzības un attīstības mērķus, kas ir atzīti starptautiskā līmenī. Būtiska šīs pārveidošanas daļa ir enerģijas izmantošanas efektivitātes palielināšana visos sabiedrības sektoros. Mūsdienās pieejamās tehniskās un organizatoriskās iespējas ļauj apmierināt gan pamatvajadzības, gan arī papildu vajadzības pat ar mazāku enerģijas daudzumu.3

"Jurista Vārda" enerģētikai veltītajā tematiskajā numurā lasītājiem ir sagatavoti raksti par dažādām tematikām, kas aktuālas šobrīd Latvijā, proti, šajā laidienā var iepazīties ar apskatu par atjaunojamo energoresursu atbalsta tiesisko regulējumu un tā atskatu uz iepriekšējo gadu transformācijām, kā arī ar skatu uz nākotni tiek analizēta vēja parku attīstība Latvijā un ar to saistītās tiesvedības. Tāpat šajā laidienā tiek apskatīti pašvaldību energopatēriņa jautājumi, Baltijas energosistēmas balansēšanas tirgus, pausts viedoklis par jauniem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, tehnoloģijām un to radītajiem regulatīvajiem izaicinājumiem. Vienlaikus šajā laidienā arī var iepazīties ar jauno Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam, kā arī ar viedokli par solidaritātes principu enerģētikas jomā, kas ietver sevī analīzi par Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 1. punkta piemērošanu.

Ceram, ka lasītājiem sagatavotie raksti un izvēlētie temati liksies interesanti un lietderīgi. Lai enerģiska lasīšana!

RAKSTA ATSAUCES /

1. Skat.: http://publications.europa.eu/resource/cellar/e90fc7b0-a251-47d6-a817-cb900e975b0a.0008.03/DOC_1

2. Skat.: https://edu.lu.lv/mod/book/view.php?id=39974

3. A. Mortensson. Enerģijas lietošana – kādam nolūkam? Skat.: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/vides_izglitiba/materiali/Baltijas_regiona_ilgtspeja/BRI-2-LEKCIJA.pdf

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Piģēns K. Enerģētika – izaicinājumu pilna nozare. Jurista Vārds, 16.08.2022., Nr. 33 (1247), 2.lpp.
14
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Artūrs Caics
Skaidrojumi. Viedokļi
Atjaunojamo energoresursu atbalsts: atskats uz iepriekšējo gadu transformācijām
Ar katru jaunu desmitgadi jautājums par vides aizsardzību kļūst aizvien aktuālāks. Enerģētikas jomā šī jautājuma svarīga daļa ir ne vien SEG1 emisiju samazināšana un energoefektivitāte, bet arī AER2 plašāka izmantošana ...
Mārtiņš Aljēns, Artūrs Valderšteins
Skaidrojumi. Viedokļi
Nozīmīgs spriedums vēja elektrostaciju parku attīstībai
2022. gada 10. jūnijā stājās spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 10. maija spriedums lietā Nr. A420181220, ar kuru tiesa uzdeva Tukuma novada domei izdot SIA "Pienava wind" labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu ...
Aija Timofejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Pašvaldību energopatēriņa izpēte un monitorēšana
Arvien plašāk arī Latvijas sabiedrībā iesakņojas atziņa, ka vislētākā enerģija ir tā enerģija, kuru mēs nepatērējam. Šajā rakstā īsi tiks iezīmēts galvenais par pašvaldību energopatēriņa izpēti un monitorēšanas ...
Kristiāna Strenga
Skaidrojumi. Viedokļi
Solidaritātes princips enerģētikā un valsts loma enerģētiskās drošības stiprināšanā
Eiropas Savienības dalībvalstis jau vairākus gadus aktīvi palielina atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopējā enerģijas patēriņā, bet tikai nesenie notikumi saistībā ar Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā ir ļāvuši ...
Olga Bogdanova, Gatis Junghāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Baltijas energosistēmas balansēšanas tirgus vērienīgu izmaiņu priekšā
Pašlaik Baltijas energosistēmas darbība ir cieši saistīta ar Krievijas energosistēmu, kas nodrošina sistēmas frekvences stabilitāti. Tāpēc līdz šim neatkarīga un autonoma sistēmas frekvences kontroles un balansēšanas spēja Baltijas ...
AUTORU KATALOGS