ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

16. Augusts 2022 /Nr.33 (1247)

Atjaunojamo energoresursu atbalsts: atskats uz iepriekšējo gadu transformācijām
Dr. iur.
Artūrs Caics
Advokātu biroja FORT zvērināts advokāts 

Ar katru jaunu desmitgadi jautājums par vides aizsardzību kļūst aizvien aktuālāks. Enerģētikas jomā šī jautājuma svarīga daļa ir ne vien SEG1 emisiju samazināšana un energoefektivitāte, bet arī AER2 plašāka izmantošana enerģijas ražošanai. Savukārt plašāka AER izmantošana nereti ir iespējama vienīgi ar valsts atbalsta pasākumiem. Arī Latvijā ir bijuši ieviesti vairāki valsts atbalsta pasākumi, kuru tiesiskais regulējums laika gaitā ir pārdzīvojis ievērojamas izmaiņas.

Ievads

Ir 2022. gads, elektrības, gāzes un degvielas cenas ir strauji cēlušās,3 Ministru kabinets (turpmāk – MK) izsludinājis enerģētisko krīzi naftas produktu apgādē,4 bet valsts enerģētikas politika saskaras ar pārmaiņām un riskiem, ko radījusi ģeopolitiskā situācija.5 Šādos apstākļos aizvien lielāks uzsvars tiek likts uz nepieciešamību veicināt AER izmantošanu enerģijas ražošanā, lai ne vien izpildītu vides aizsardzības mērķus, bet arī stiprinātu valsts enerģētisko drošību.6

Tomēr uzsvars uz AER iespējami plašāku izmantošanu ir bijis likts arī pirms 10, 15 un pat 20 gadiem.7 Tāpat arī dažādi valsts atbalsta pasākumi Latvijā ir tikuši ieviesti un piemēroti ilgstošā laika periodā.

Vienlaikus valsts politika attiecībā uz AER atbalsta regulējumu ir vērtējama neviennozīmīgi. Proti, sākotnēji šī politika ir bijusi labvēlīga, taču, sākot ar 2011. gadu, ir konstatējama konsekventa atbalsta ierobežošana. Pat pēc vairākiem ierobežojumiem kādam tā joprojām ir šķitusi pārlieku labvēlīga, bet citam – nesamērīgi stingra.

Šajā rakstā uzmanība ir pievērsta vairākiem valsts atbalsta veidiem, jo sevišķi populārākajam no tiem – elektroenerģijas obligātajam iepirkumam (turpmāk – OI), un šī atbalsta tiesiskā regulējuma izmaiņām gandrīz 15 gadu laikā. Tieši šī atbalsta veida tiesiskais regulējums ir izpelnījies plašu rezonansi, pārdzīvojis daudzas izmaiņas un bijis par pamatu vairākām konstitucionālajām tiesvedībām.

 

1. Atbalsta pasākumi

Latvijā ir tikuši ieviesti dažādi atbalsta pasākumi, kas paredzēti, lai sekmētu AER izmantošanu enerģijas ražošanai. Daži no tiem ir vērsti ne vien uz plašāku AER izmantošanu, bet arī uz energoapgādes drošību un energoefektivitātes paaugstināšanu, t.sk. enerģijas ražošanu koģenerācijas procesā, t.i., uz energoefektīvu ražošanas procesu, kura ietvaros vienlaikus tiek saražota gan elektroenerģija, gan siltumenerģija.

1.1. Atbalsta pasākumu veidi

Elektroenerģijas OI ir tikai viens no AER izmantošanas veicināšanas veidiem. Bez OI ir ieviesti vēl vairāki citi atbalsta pasākumi,8 no kuriem cita starpā var minēt šādus:

a) investīciju atbalsts: jau vairāk nekā 15 gadus Latvijā ir bijuši mehānismi, ar kuru palīdzību tika piešķirts finansiāls atbalsts dažādām aktivitātēm, kas ir saistītas ar AER vai ir vērstas uz to izmantošanas veicināšanu. Piemēram, bet ne tikai, ir iespējams atzīmēt šādus, ar ES fondiem saistītus mehānismus:

  • ES struktūrfondus un Kohēzijas fondu,9 no kura tika piešķirti līdzmaksājumi dažādu ar AER jomu saistītu aktivitāšu īstenošanai, t.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Mārtiņš Aljēns, Artūrs Valderšteins
Skaidrojumi. Viedokļi
Nozīmīgs spriedums vēja elektrostaciju parku attīstībai
2022. gada 10. jūnijā stājās spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 10. maija spriedums lietā Nr. A420181220, ar kuru tiesa uzdeva Tukuma novada domei izdot SIA "Pienava wind" labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu ...
Aija Timofejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Pašvaldību energopatēriņa izpēte un monitorēšana
Arvien plašāk arī Latvijas sabiedrībā iesakņojas atziņa, ka vislētākā enerģija ir tā enerģija, kuru mēs nepatērējam. Šajā rakstā īsi tiks iezīmēts galvenais par pašvaldību energopatēriņa izpēti un monitorēšanas ...
Kristiāna Strenga
Skaidrojumi. Viedokļi
Solidaritātes princips enerģētikā un valsts loma enerģētiskās drošības stiprināšanā
Eiropas Savienības dalībvalstis jau vairākus gadus aktīvi palielina atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopējā enerģijas patēriņā, bet tikai nesenie notikumi saistībā ar Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā ir ļāvuši ...
Olga Bogdanova, Gatis Junghāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Baltijas energosistēmas balansēšanas tirgus vērienīgu izmaiņu priekšā
Pašlaik Baltijas energosistēmas darbība ir cieši saistīta ar Krievijas energosistēmu, kas nodrošina sistēmas frekvences stabilitāti. Tāpēc līdz šim neatkarīga un autonoma sistēmas frekvences kontroles un balansēšanas spēja Baltijas ...
Kārlis Gičevskis, Edgars Groza, Oļegs Linkevičs
Skaidrojumi. Viedokļi
Jauni elektroenerģijas tirgus dalībnieki un tehnoloģijas – regulatīvie izaicinājumi
AUTORU KATALOGS