ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

16. Augusts 2022 /Nr.33 (1247)

Jauni elektroenerģijas tirgus dalībnieki un tehnoloģijas – regulatīvie izaicinājumi
Kārlis Gičevskis
RTU doktorants, programmas "PEP LNK Nākotnes enerģētikas līderi" dalībnieks 
Edgars Groza
RTU doktorants, programmas "PEP LNK Nākotnes enerģētikas līderi" dalībnieks 
Dr. sc. ing.
Oļegs Linkevičs
RTU profesors 

Eiropas Savienības (ES) mērķi un virzība klimatneitralitātes jomā rada iespējas plašākai izkliedētās ģenerācijas izmantošanai un jaunu tirgus dalībnieku iesaistei elektroenerģijas tirgū. Piemēram, jau šobrīd elektrotīklu sistēmas operatori veido savu darbības struktūru (skat. 1. attēlu1), iekļaujot un ņemot vērā tādas iesaistītās puses kā pasīvos un aktīvos lietotājus, energokopienas, mikrotīklus, agregatorus, virtuālās elektrostacijas, platformas balansēšanas enerģijas un citu elastības produktu palīgpakalpojumus, elektroenerģijas uzkrājējus u.c. iesaistītās puses, modelējot ne tikai enerģijas, bet arī datu plūsmas starp šīm pusēm, uzsverot jauno tehnoloģiju (IoT, self-healing u.c.) nozīmi.

1. attēls. Lietuvas sadales tīkla operatora (ESO) veidotā elektroenerģijas sistēmas struktūra 2030. gadā

Tādējādi pareiza sistēmu integrācija un normatīvo aktu ietvars būs svarīgs, lai vienkāršotu un vienlaikus lietderīgi izmantotu visus resursus un pieejamās tehnoloģijas, kā arī nodrošinātu augstāku sistēmas uzticamību un stabilitāti. Šajā rakstā analizēsim jaunos tirgus dalībniekus, apskatot tendences regulatīvajā vidē turpmākajos gados. Starp tiem:

  • decentralizētie energoapgādes resursi;
  • jauni tirgus dalībnieki kā energokopienas, aktīvais lietotājs u.c., kā arī elektroenerģijas kopīgošana, kas tiek ieviesta ar grozījumiem Enerģētikas un Elektroenerģijas tirgus likumā.

 

Decentralizēti energoapgādes resursi Latvijā

Par decentralizētiem energoresursiem (DER – distributed energy resources) parasti tiek uzskatītas mazas jaudas elektroapgādes tehnoloģijas, kas ražo, uzkrāj un pārvalda elektroenerģiju. Piemēram, saules moduļi, mazas vēja turbīnas, elektriskie transportlīdzekļi, mikrotīkli u.c.

Zinātniskā literatūrā diskutē, ka plašāka DER izmantošana varētu uzlabot sabiedrībai pieejamo resursu izmantošanas efektivitāti, palielinātu energosistēmas noturību (piemēram, lielu staciju izslēgšanas no tirgus gadījumā) un sniegtu patērētājiem un kopienām lielāku lomu dekarbonizācijas mērķu sasniegšanā. Tas atbilstu arī Eiropas zaļajam kursam un plāniem par drošu, pieejamu un tīru enerģijas plašāku izmantošanu. Tomēr DER pieaugums vienlaikus izjauks tradicionālos elektroenerģijas tirgus darbības principus, un bez pienācīga regulējuma to priekšrocības var nebūt vienādi jūtamas visā sabiedrībā.2

Lai gan nav noteikta decentralizētu energoresursu definīcija, Latvijā par mazas jaudas elektroapgādes tehnoloģijām var uzskatīt mikroģeneratorus, kas paredzēti maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar vienas vai trīs fāžu spriegumu un darba strāvu līdz 16 ampēriem.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Artūrs Caics
Skaidrojumi. Viedokļi
Atjaunojamo energoresursu atbalsts: atskats uz iepriekšējo gadu transformācijām
Ar katru jaunu desmitgadi jautājums par vides aizsardzību kļūst aizvien aktuālāks. Enerģētikas jomā šī jautājuma svarīga daļa ir ne vien SEG1 emisiju samazināšana un energoefektivitāte, bet arī AER2 plašāka izmantošana ...
Mārtiņš Aljēns, Artūrs Valderšteins
Skaidrojumi. Viedokļi
Nozīmīgs spriedums vēja elektrostaciju parku attīstībai
2022. gada 10. jūnijā stājās spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 10. maija spriedums lietā Nr. A420181220, ar kuru tiesa uzdeva Tukuma novada domei izdot SIA "Pienava wind" labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu ...
Aija Timofejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Pašvaldību energopatēriņa izpēte un monitorēšana
Arvien plašāk arī Latvijas sabiedrībā iesakņojas atziņa, ka vislētākā enerģija ir tā enerģija, kuru mēs nepatērējam. Šajā rakstā īsi tiks iezīmēts galvenais par pašvaldību energopatēriņa izpēti un monitorēšanas ...
Kristiāna Strenga
Skaidrojumi. Viedokļi
Solidaritātes princips enerģētikā un valsts loma enerģētiskās drošības stiprināšanā
Eiropas Savienības dalībvalstis jau vairākus gadus aktīvi palielina atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopējā enerģijas patēriņā, bet tikai nesenie notikumi saistībā ar Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā ir ļāvuši ...
Olga Bogdanova, Gatis Junghāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Baltijas energosistēmas balansēšanas tirgus vērienīgu izmaiņu priekšā
Pašlaik Baltijas energosistēmas darbība ir cieši saistīta ar Krievijas energosistēmu, kas nodrošina sistēmas frekvences stabilitāti. Tāpēc līdz šim neatkarīga un autonoma sistēmas frekvences kontroles un balansēšanas spēja Baltijas ...
AUTORU KATALOGS