ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

16. Augusts 2022 /Nr.33 (1247)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības stratēģija 2022.–2026. gadam
Dr. oec., Bc. iur.
Rota Šņuka
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekle 
Mg. iur.
Kārlis Piģēns
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Enerģētikas departamenta galvenais eksperts, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes zinātniskais asistents 

2022. gada sākumā tika apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) darbības stratēģija laika periodam no 2022. līdz 2026. gadam1 (turpmāk – Stratēģija). Šajā rakstā autori piedāvā īsu un konceptuālu skaidrojumu par Stratēģijas galvenajiem virzieniem, uzdevumiem un prioritātēm.

Ievads

Regulators ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamajās nozarēs.

Pēdējais gads Regulatoram ir bijis pārmaiņu un izaicinājumu pilns. 2021. gada 1. jūlijā darbu sāka jaunā Regulatora padome, un tajā saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" padomes locekļiem pirmo reizi ir noteikti atšķirīgi pilnvaru termiņi. Tas nodrošinās pakāpeniskumu padomes sastāva nomaiņā, tādējādi nākotnē nodrošinot pieredzes un zināšanu pārnesi. 2021. gada nogalē noslēdzās Regulatora stratēģijas 2018.–2021. gadam ieviešanas posms. Izzinot regulējamo komersantu un nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokļus, 2021. gadā arī noritēja darbs pie jaunās stratēģijas 2022.–2026. gadam izstrādes, kas tika apstiprināta ar 2022. gada 27. janvāra Regulatora padomes lēmumu, un gala versija tika arī prezentēta Regulatora Konsultatīvajai padomei 2022. gada pavasarī. Pagājušajā gadā Regulatoram nāca klāt arī jauni pienākumi un līdz ar to pieauga darba apjoms. Saskaņā ar Iepakojuma likumu Regulators noteic depozīta sistēmas dalības maksas noteikšanas metodiku,2 kā arī izvērtē šīs maksas pamatotību. Regulators kā ārpustiesas instance izskata arī domstarpības par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu.3 Lai arī dzērienu iepakojumu depozīta sistēma Latvijā sāka darboties 2022. gada 1. februārī, Regulators pagājušajā gadā strādāja pie metodikas izstrādes un apstiprināšanas. Visbeidzot, izaicinājumus ne tikai enerģētikas, bet visās regulētajās nozarēs radīja straujais energoresursu cenu pieaugums.

Lai sasniegtu Stratēģijas mērķus, Regulators ir definējis misiju un vīziju, kā arī ar visu darbinieku iesaisti Regulatora vērtības – profesionalitāti, sadarbību, atbildību un attīstību. Attiecīgi Regulatora struktūra tiek veidota, lai atbilstu misijai un vīzijai, kā arī lai sasniegtu organizācijas un nevis kāda atsevišķa darbinieka vai darbinieku grupas vērtības.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Artūrs Caics
Skaidrojumi. Viedokļi
Atjaunojamo energoresursu atbalsts: atskats uz iepriekšējo gadu transformācijām
Ar katru jaunu desmitgadi jautājums par vides aizsardzību kļūst aizvien aktuālāks. Enerģētikas jomā šī jautājuma svarīga daļa ir ne vien SEG1 emisiju samazināšana un energoefektivitāte, bet arī AER2 plašāka izmantošana ...
Mārtiņš Aljēns, Artūrs Valderšteins
Skaidrojumi. Viedokļi
Nozīmīgs spriedums vēja elektrostaciju parku attīstībai
2022. gada 10. jūnijā stājās spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 10. maija spriedums lietā Nr. A420181220, ar kuru tiesa uzdeva Tukuma novada domei izdot SIA "Pienava wind" labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu ...
Aija Timofejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Pašvaldību energopatēriņa izpēte un monitorēšana
Arvien plašāk arī Latvijas sabiedrībā iesakņojas atziņa, ka vislētākā enerģija ir tā enerģija, kuru mēs nepatērējam. Šajā rakstā īsi tiks iezīmēts galvenais par pašvaldību energopatēriņa izpēti un monitorēšanas ...
Kristiāna Strenga
Skaidrojumi. Viedokļi
Solidaritātes princips enerģētikā un valsts loma enerģētiskās drošības stiprināšanā
Eiropas Savienības dalībvalstis jau vairākus gadus aktīvi palielina atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopējā enerģijas patēriņā, bet tikai nesenie notikumi saistībā ar Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā ir ļāvuši ...
Olga Bogdanova, Gatis Junghāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Baltijas energosistēmas balansēšanas tirgus vērienīgu izmaiņu priekšā
Pašlaik Baltijas energosistēmas darbība ir cieši saistīta ar Krievijas energosistēmu, kas nodrošina sistēmas frekvences stabilitāti. Tāpēc līdz šim neatkarīga un autonoma sistēmas frekvences kontroles un balansēšanas spēja Baltijas ...
AUTORU KATALOGS